Strona głównaSOLIDWORKS SimulationMix siatek w SOLIDWORKS Simulation 2020 w jakości roboczej i wysokiej

Mix siatek w SOLIDWORKS Simulation 2020 w jakości roboczej i wysokiej

Mis siatek SOLIDWORKS Simulation 2020 Mesh

Mix siatek w SOLIDWORKS Simulation 2020 w jakości roboczej i wysokiej

W SOLIDWORKS Simulation istnieją dwa rodzaje siatek obliczeniowych: siatka jakości roboczej , która posiada 4 węzły obliczeniowe oraz siatka wysokiej jakości, która zawiera 10 węzłów obliczeniowych. Siatka robocza ma zastosowania przy szybkim oszacowaniu obliczeń, zaś siatka wysokiej jakości – przy generowaniu ostatecznych wyników. Rodzaj zastosowanej siatki wpływa również na czas obliczeń.

Do tej pory można było zastosować w analizie tylko jeden rodzaj siatki. Często przeprowadzano badanie z siatką jakości roboczej, aby sprawdzić czy badanie zostało poprawnie zdefiniowane. Następnie uruchamiane było badanie z siatką wysokiej jakości, aby uzyskać wyniki dokładne.

Wersja SOLIDWORKS Simulation 2020 zmienia podejście do tego problemu. Jeśli mamy konstrukcję złożoną z elementów bryłowych, wówczas można uruchomić badanie z mieszaną siatką. Elementy ważne będą miały zdefiniowaną siatkę wysokiej jakości, zaś komponenty z małymi naprężeniami można zdefiniować z siatką roboczą.

Rodzaj zdefiniowanej siatki pokazany jest obecnie w drzewku historii, przy każdym komponencie.

Symbol 1 informuje nas, że została zastosowana siatka wysokiej jakości, zaś symbol 2 – siatka jakości roboczej.

Mis siatek SOLIDWORKS Simulation 2020

O rodzaju siatki możemy zdecydować w dowolnym momencie. Wystarczy kliknąć prawym klawiszem myszy na modelu w drzewku historii i z podręcznego menu wybrać Zastosuj siatkę roboczej/wysokiej jakości.

Mis siatek SOLIDWORKS Simulation 2020
Mis siatek SOLIDWORKS Simulation 2020

 

Gdy podręczne menu wywołamy na elemencie Części, wówczas zadany typ siatki zostanie zastosowany do wszystkich komponentów.

Mis siatek SOLIDWORKS Simulation 2020

Rodzaj siatki można również zdefiniować podczas jej tworzenia, w komendzie Utwórz siatkę. W oknie tym pojawiła się nowa zakładka: Jakość siatki. Mamy tam wyszczególnione wszystkie detale naszej konstrukcji z jednoczesną kwalifikacją do grupy z odpowiednim rodzajem siatki.

Mis siatek SOLIDWORKS Simulation 2020

Strzałki pomiędzy grupami pozwalają na „przerzucanie” wybranych modeli z jednego typu siatki do drugiego.

Również po utworzeniu i wyświetleniu siatki jesteśmy w stanie określić jaki rodzaj został narzucony do jakiego elementu. Kolor czarny informuje nas, że jest to siatka wysokiej jakości, zaś pomarańczowy – roboczej jakości.

Mis siatek SOLIDWORKS Simulation 2020


Otrzymaj pełną, legalną licencję SOLIDWORKS Simulation i testuj nową funkcjonalność przez 30 dni bez obaw

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez inne podmioty na mocy zawartych umów w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
Polityka prywatności.


 

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.