Strona głównaSolidCAMNowe moduły i funkcjonalność w SolidCAM 2021

Nowe moduły i funkcjonalność w SolidCAM 2021

Nowe moduły i nowa funkcjonalność w SOLIDCAM 2021

Nowe moduły i funkcjonalność w SolidCAM 2021

Dziś chciałbym przybliżyć funkcjonalność nowych modułów SolidCAM, które ujrzały światło dzienne wraz z premierą wersji 2021. Aby przyśpieszyć programowanie maszyn CNC w środowisku CAM, dodano trzy nowe moduły:

 • Auto 3 + 2
 • Edge Trimming
 • Edge Breaking

Moduł Auto 3 + 2

Moduł Auto 3 + 2 został stworzony w celu umożliwienia szybszego i łatwiejszego zaprogramowania obróbki zgrubnej indeksowanej na maszynach wieloosiowych. Nie musimy już tworzyć dodatkowych pozycji w menadżerze baz, które odzwierciedlały nam kolejne obroty głowicy/stołu. Moduł Auto 3 + 2 korzysta  tylko z pozycji 1.

Weźmy przypadek kostki która na pięciu ścianach ma kieszenie.

Nowe moduły w SolidCAM 2021

Rys.1 Obrabiany detal widok 1

Nowe moduły w SolidCAM 2021

Rys.2 Obrabiany detal widok 2

Dotychczas aby obrobić kostkę zgrubnie z każdej strony tworzyliśmy kolejne pozycje w menadżerze baz. W tym przypadku musielibyśmy stworzyć ich 5, rys.3.

SOLIDCAM 2021 - Pozycje dla obróbki indeksowanej

Rys.3 Pozycje dla obróbki indeksowanej

Następnie dla każdej ściany tworzylibyśmy obróbkę zgrubną rys.4.

SOLIDCAM 2021 - Obróbka zgrubna przy użyciu wielu pozycji

Rys.4 Obróbka zgrubna przy użyciu wielu pozycji

Dzięki modułowi Auto 3 + 2 jesteśmy w stanie zrobić operacje zgrubne dla wszystkich ścian przy użyciu jednej pozycji i jednej operacji rys.5 i 6. Do wyboru mamy jedną z trzech metod rys.7 :

 • Automatycznie (algorytm sam dobiera optymalną kolejność obróbki)
 • Półautomatycznie (pozwala na określenie startowego kierunku obróbki)
 • Ręcznie (sami decydujemy które kierunki są obrabiane i w jakiej kolejności)
SOLIDCAM 2021 nowe moduły

Rys.5 Baza

 

Nowe moduły w SOLIDCAM 2021

Rys.6 Obróbka przy użyciu modułu Auto 3+2

 

SOLIDCAM 2021 nowe strategie obróbki

Rys.7 Strategie obróbki Auto 3 + 2

Moduł Edge Trimming

Używając tego modułu jesteśmy w stanie w łatwy sposób stworzyć obróbkę cięcia frezem po krawędzi. Z tego typu procesami mamy do czynienia np. w procesie odcinania wytłoczek po termoformowaniu.  Program pozwala nam zaprogramować obróbkę w 5, 4 i 3 osiach rys.8.

SOLIDCAM 2021 i możliwe formaty wyjściowe

Rys.8 Możliwe formaty wyjściowe

Geometrią wyjściową do procesu jest górna powierzchnia detalu.

Geometria wyjściowa w SOLIDCAM 2021

Rys.9 Geometria wyjściowa

Następnie mamy dwie możliwości wyboru jak mają zostać zdefiniowane krzywe prowadzące:

 • Auto wykrywanie (program sam szuka krzywych po których ma być prowadzona obróbka)
 • Ręcznie (sami wskazujemy krawędzie po których ma się poruszać frez)
Definiowanie krzywych prowadzących w SOLIDCAM

Rys.10 Definiowanie krzywych prowadzących

Dla obróbki wieloosiowej mamy 4 możliwości określenia jak narzędzie ma się poruszać względem obrabianej powierzchni:

 • Prostopadle do górnej wskazanej na początku powierzchni (Normal to top Surface)
 • Wychylenie przez linie
 • Wyrównany do przycinanej powierzchni (Aligned to trimmed Surface)
 • Wyrównany do normalnej powierzchni (Aligned to Surface normal – sami określamy wektor wychylenia dla narzędzia)
SOLIDCAM - jak ustawić kierunek osi narzędzia

Rys.11 Kierunek osi narzędzia

Głębokość cięcia definiujemy w zakładce odsunięcie osiowe. Grubość tego elementu wynosi 2mm, odsunięcie zostało ustalone na -3mm.

Jak ustawić odsunięcie osiowe w SOLIDCAM

Rys.12 Odsunięcie osiowe

Na kolejnym zdjęciu możemy zobaczyć ścieżki narzędzia wygenerowane przez program.

SOLIDCAM ścieżki narzędzia

Rys.13 Ścieżki narzędzia

Moduł Edge Breaking

Trzecim dziś omawianym modułem będzie Edge Breaking. Stworzony został do usuwania zadziorów/załamania krawędzi na ostrych krawędziach geometrii przy użyciu frezów kulowego/lizaka. Ścieżka narzędzia może zostać wygenerowana automatycznie lub po wprowadzeniu określonych danych przez użytkownika. Mamy możliwość wykorzystania obróbki 3, 4 i 5-cio osiowej. Załóżmy, że chcemy załamać ostre krawędzie dla detalu na rys. 14.

SOLIDCAM 2021 - obrabiany detal

Rys.14 Detal obrabiany

Przy użyciu standardowych operacji, aby załamać ostre krawędzie rys.15 przy użyciu operacji profil, najpierw musielibyśmy je wskazać a następnie w zakładce poziomy rys.16 wybrać dla każdej krawędzi poziom na którym się znajduje. Następnie każdy z łańcuchów odpowiednio modyfikować rys.17 aby nie uszkodzić detalu.

SOLIDCAM jak ustawić krawędzie do załamania

Rys.15 Krawędzie do załamania

SOLIDCAM jak ustawić poziomy łańcuchów

Rys.16 Poziomy łańcuchów

Jak zmodyfikować łańcuchy w SOLIDCAM

Rys.17 Modyfikacja łańcuchów

Wygenerowane ścieżki widzimy na rys.18. Wynik symulacji na rys.19.

Ścieżka narzędzia w SOLIDCAM

Rys.18 Ścieżki narzędzia

SolidCAM ścieżka narzędzia

Rys.19 Ścieżki narzędzia

Przy użyciu modułu Edge Breaking zaprogramowanie operacji jest prostsze. Mamy do wyboru automatyczny wybór krawędzi do załamania lub ręczny rys.20. W tym przypadku wykorzystany zostanie tryb ręczny ponieważ nie zależy nam na załamaniu pionowych krawędzi. Na rys. 21 widzimy wybrane krawędzie.

Jak włączyć tryb definiowania krawędzi do załamania w SOLIDCAM 2021

Jak wybrać krawędzie do obróbki w SOLIDCAM

Rys.21 Wybrane krawędzie do obróbki

Program automatycznie odczyta poziomy na których są krawędzie. Nie musimy już definiować poziomów ani ich modyfikować odpowiednią głębokością. To samo tyczy się modyfikacji łańcuchów. Program automatycznie skróci łańcuchy aby nie uszkodzić detalu. Wielkość załamania możemy zdefiniować dwoma sposobami rys.22:

 • jako stała szerokość załamania
 • jako stała głębokość załamania
SOLIDCAM 2021 - jak wybrać krawędzie do obróbki

Rys.22 Wybrane krawędzie do obróbki

Możemy skorzystać z 3, 4 i 5 osi rys.23. W tym przypadku wybrana została obróbka 3 osiowa.

Obróbka w SOLIDCAM

Rys.23 Ilość osi wykorzystanych do obróbki

Wygenerowane ścieżki narzędzia widzimy na rys.24. Wynik symulacji bryłowej rys.25.

SOLIDCAM - jak ustawić ścieżkę narzędzia

Rys.24 Ścieżki narzędzia

Jak pokazać wynik symulacji obróbki w SOLIDCAM

Rys.25 Wynik symulacji

Podsumowując, dzięki nowym modułom zaimplementowanym w SolidCAM 2021 procesy, które przy wykorzystaniu standardowych operacji wymagały rozbicia ich na kilka zabiegów oraz wprowadzenia większych/mniejszych modyfikacji, przy wykorzystaniu wspomnianych nowości będziemy w stanie zaprogramować szybciej i łatwiej.

 

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechanicznym. Zawodowe doświadczenie zdobywałem pracując przy różnego rodzaju maszynach do obróbki ubytkowej. Wolny czas lubię spędzać aktywnie.