Strona głównaAktualnościNowy PMDesk 2017 już jest!

Nowy PMDesk 2017 już jest!

pmdesk 2017 sp0

Nowy PMDesk 2017 już jest!

System PMDesk jest autorskim oprogramowaniem DPS Software usprawniającym zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów. Więcej informacji na temat systemu PMDesk można uzyskać na stronie www.pmdesk.pl

Dostępna jest najnowsza wersja systemu PMDesk 2017, wprowadzająca szereg nowych funkcjonalności oraz usprawnień dla użytkowników.

Wszyscy użytkownicy posiadający aktywną usługę subskrypcji PMDesk mogą zainstalować bezpłatnie aktualizację systemu.

W celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji PMDesk należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego DPS Software (tel.: 800 40 50 50, e-mail: wsparcie@dps-software.pl)

Zmiany wprowadzone w systemie PMDesk 2017:

 • Możliwość edycji zadań z poziomu okna dostępności zasobów. W oknie dostępności zasobów, poprzez operację „przeciągnij i upuść”, można przesuwać zadania pomiędzy użytkownikami oraz datami wykonania zadania. Po przesunięciu zadania aktualizują się również planowane daty zadań, które są powiązane relacjami z modyfikowanym zadaniem. W zależności od uprawnień do edycji wykresu Gantta okna wyświetlają się w trybie tylko do odczytu lub w trybie do edycji.

Wprowadzenie funkcjonalności edycji zadań z poziomu okna dostępności zasobów usprawnia planowanie oraz pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów przez kierowników zespołów oraz kierowników projektów.

pmdesk otwieranie zadań

 • Możliwość dodawania zadań z poziomu okna dostępności zasobów. Opcja pozwala na utworzenie zadania dla wybranej osoby oraz przypisanie zadania do wykresu Gantta. Podczas dodawania zadań sprawdzane są uprawienia do edycji danego wykresu Gantta, dzięki czemu tylko osoby będące kierownikami projektu mogą dodawać zadania z poziomu okna dostępności zasobów.

pmdesk dodaj zadań

 • Dynamiczny zapis zadań do bazy danych. W poprzedniej wersji systemu zapis do bazy danych odbywał się poprzez włączenie przycisku zapisz w oknie wykresu Gantta. Obecnie zostało to usprawnione poprzez zapis bezpośrednio po edycji zadania na wykresie Gantta. Skraca to czas zapisu wykresu Gantta oraz pozwala uniknąć problemów związanych z edycją wykresu przez większą ilość użytkowników jednocześnie.
 • Możliwość filtrowania zadań w oknie dostępności zasobów. W oknie dostępności zasobów zostały wprowadzone dwa filtry pozwalające filtrować zadania. Filtr po nazwie projektu oraz po nazwie roli użytkownika w projekcie. Pozwala to na optymalne wykorzystanie zasobów w projekcie oraz optymalne wykorzystanie zasobów danego działu.

pmdesk filtry

 • Wyświetlanie dodatkowych informacji w oknie dostępności zasobów. Po najechaniu na zadanie w oknie dostępności zasobów zostają wyświetlone dodatkowe informacje o zadaniu: ilość zdań przydzielonych dla danego użytkownika, informacje o procentowym wykonaniu zadania, nazwa zadania, ilość powiązanych zadań. Dzięki poniższej funkcji bez otwierania zadania możemy uzyskać dodatkowe informacje o zadaniach.

pmdesk szczegóły

 • Raport wykonanych prac. W raporcie można wyświetlić prace wykonane przez danego użytkownika w założonym okresie czasu.

pmdesk wykonane prace

 • Zwiększenie wydajności systemu. Nowa wersja systemu została zoptymalizowana pod względem szybkości wczytywania wykresów Gantta oraz uruchamiania szczegółów zadania.
 • Zakładka lista zdarzeń. Zakładka pozwala administratorom systemu sprawdzić komunikaty związane z działaniem systemu.

pmdesk lista zdarzeń

 • Wyświetlanie ilości zadań w oknie dostępności zasobów. Dzięki poniższej funkcji kierownik zespołu może sprawdzić obciążenie zadaniami danej osoby w wybranym okresie czasu.

pmdesk ilość zadań

 • Możliwość automatycznego wysyłania powiadomień o przekroczonych terminach zadań w projektach. Dodatek pozwala na cykliczne wysyłanie powiadomień do kierownika projektu o przekroczonych terminach wykonania zadań.
 • Dodanie przycisku „odśwież” pozwalającego wczytać ponownie wykres Gantta. W przypadku, gdy wielu użytkowników edytuje jeden wykres Gantta zachodzi potrzeba wczytania zmian wprowadzonych przez innych użytkowników. W poprzedniej wersji systemu było to jedynie możliwe poprzez ponowne uruchomienie okna wykresu Gantta. W obecnej wersji zostało to usprawnione poprzez dodanie przycisku pozwalającego ponownie wczytać wykres.

pmdesk odświeżanie gantta

 • Możliwość definiowania uprawnień do edycji wykresu Gantta. W oknie uprawnień możemy zdefiniować użytkowników, którzy będą mieli możliwość edycji projektu. Jeżeli nie dodamy żadnej osoby do listy, to domyślnie dany projekt będą mogli edytować wszyscy użytkownicy z uprawnieniami edycji projektów.

pmdesk uprawnienia

 • Możliwość wyłączenia aktywnego projektu.

pmdesk zamykanie projektu

 • Wyświetlanie procentowego wykonania zadania w oknie dostępności zasobów. Na zadaniach w oknie dostępności zasobów jest wyświetlany procent wykonania zadania. Dzięki tej opcji nie trzeba wchodzić w okno szczegółów zadania, żeby sprawdzić postępy prac.

pmdesk procent wykonania zadania

 • Możliwość zmiany lokalizacji projektu w systemie PDM. W nowej wersji systemu została dodana opcja pozwalająca na zmianę oraz dodanie lokalizacji projektu w systemie SOLIDWORKS PDM po założeniu projektu w PMDesk.

pmdesk zmiana lokalizacji

 • Możliwość dodania klienta z poziomu okna dodawania projektu. Bezpośrednio z okna zakładania projektu istnieje możliwość utworzenia klienta, dla którego projekt będzie realizowany. W poprzedniej wersji systemu należało przejść do nowego okna zakładania klienta, a następie ponownie uruchomić okno zakładania projektu.

pmdesk dodanie klienta

 • Wyświetlanie numerów tygodni w oknach w wyborem daty oraz wykresie Gantta. Wiele firm ustala daty realizacji zadań w projekcie na podstawie numerów tygodni. Aby to usprawnić w systemie PMDesk w miejscach wyboru daty są wyświetlane numery tygodni.

pmdesk numery tygodni

 • Zapis ustawień kolumn. System PMDesk pozwala na zapisie szerokości, widoczności i kolejności kolumn dla poszczególnych tabel w systemie. Nowa wersja pozwala również na zapis ustawienia, czy lista zadań ma być wyświetlona podczas uruchomienia PMDesk Editor.
 • Opcja tylko moje projekty. PMDesk 2017 pozwala na wyświetlanie listy tylko swoich projektów.

pmdesk moje projekty

Obecnie pracujemy nad wersją PMDesk 2017 SP1, która przyniesie kolejne nowe funkcjonalności m.in.: możliwość definiowania grup użytkowników, konfigurowane pola użytkownika i wiele innych.

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.