Strona głównaALPHACAMOpis parametrów planowania | AlphaCam

Opis parametrów planowania | AlphaCam

opis parametrów parametry obróbki planowania dpstoday

Opis parametrów planowania | AlphaCam

Planowanie jest jedną z podstawowych operacji wykorzystywanych w obróbce skrawaniem. W AlphaCam istnieje strategia o nazwie Planowanie, znajdująca się w zakładce Technologia, w grupie Cykle Frezarskie. W module Mill operacja Planowania dostępna jest przy pierwszym uruchomieniu programu. W module Router Planowanie traktowane jest jako dodatek i należy je włączyć z listy dodatków AlphaCam.

ikonka planowania alphacam obróbka

 Operacja Planowanie w AlphaCam należy stricte do grupy obróbek 2,5D i wymaga wskazania geometrii, która będzie obrabiana. Można wybierać dowolne kształty, obróbka dostosuje się do nich.

Jeśli wybierzemy kwadrat, obróbka będzie wyglądała tak:

kwadrat obróbka alphacam planowanie

Jeśli wybierzemy okrąg, obróbka dostosuje się do kształtu okręgu:

kółko obróbka alphacam planowanie

Wybór dowolnego kształtu również spowoduje, że obróbka dostosuje się do tego kształtu:

kształt nieregularny obróbka planowania alphacam

Kliknięcie w ikonę Planowania wywołuje pierwsze okno wyboru parametrów, w którym dobieramy kierunek obróbki, oraz pozycję początkową. Poziome przejścia generują ścieżki wzdłuż osi X, pionowe przejścia – wzdłuż osi Y.

poziome i pionowe przejścia

Pozycja początkowa określa narożnik, z którego ma startować narzędzie.

narożniki alphacam

Po zatwierdzeniu przechodzimy do kolejnego okna, w którym dobieramy parametry obróbki, oraz poziomy dojazdów i pracy.

okno parametrów alphacam

Wygenerowanie ścieżki z odznaczoną opcją „Obróbka dwustronna” oraz „Podnoś Z” skutkuje otrzymaniem takiej obróbki:

bez parametrów alphacam

W tym przypadku narzędzie cały czas znajduje się na poziomie obróbkowym, a ruch szybki realizowany jest poza materiał, bez podnoszenia narzędzia w Z.

Opis parametrów:

Wysokość bezpieczna – wysokość, do której narzędzie porusza się ruchem szybkim we wszystkich 3 osiach

Odległość dojścia (w poziomach Z) – wysokość, do której narzędzie zjedzie ruchem szybkim tylko w osi Z

Góra Materiału – poziom Z, określający lico przygotówki. Poniżej tego poziomu obróbka jest prowadzona ruchem posuwowym.

Głębokość końcowa – poziom Z, do którego będzie prowadzona obróbka

Obróbka dwustronna – parametr powodujący, że obróbka jest prowadzona zyg-zakiem, a ruch dojazdowy pomiędzy kolejnymi ścieżkami, jest realizowany ruchem szybkim na poziomie obróbki.

obróbka dwustronna alphacamObróbka High Speed – załączenie tego parametru powoduje, że ruchy dojazdowe pomiędzy kolejnymi ścieżkami są ruchami posuwowymi w kształcie łuku. Powoduje to, że maszyna płynniej przechodzi z ścieżki do kolejnej ścieżki.

obróbka dwustronna z high speed machining

Podnoś Z – opcja, której zaznaczenie powoduje , że ruch dojazdowy pomiędzy kolejnymi ścieżkami jest realizowany na poziomie bezpiecznym Z.

podnoszenie Z alphacam

Ilość przejść – opisuje w ilu przejściach Z ma zostać uzyskana końcowa głębokość cięcia. Wybranie wartości 1 spowoduje, że narzędzie będzie od razu pracowało na głębokości końcowej. Wybranie dowolnej innej wartości spowoduje, że program będzie przeliczał różnicę pomiędzy górą materiału i głębokością końcową i dzielił ją na równe, lub określone poziomy, jeśli wybraliśmy jedną z dostępnych opcji.

Odsunięcie wejścia – jest to odległość od czoła narzędzia do materiału, od jakiej rozpoczyna się ścieżka obróbkowa, lub do której narzędzie odsuwa się ruchem posuwowym po skończeniu jednego przejścia.

Odległość dojścia (w danych cięcia) – jest to dodatkowo odległość, od której narzędzie rozpoczyna pierwsze wejście w materiał.

szerokość skrawania alphacam

Szerokość skrawania – określa jaką, maksymalną częścią średnicy narzędzia będzie prowadzona obróbka.

odległości dojścia alphacam

W ostatnim oknie dobieramy parametry obróbki skrawaniem oraz rodzaj chłodzenia.

parametry obróbki skrawaniem

Po zatwierdzeniu zostanie wygenerowana ścieżka narzędzia, a efekt końcowy może wyglądać tak:

symulacja obróbki alphacam

Pobierz ZA DARMO najnowszą wersję AlphaCam i zrób to sam!

Podziel się: