Strona głównaSOLIDWORKSPlik opcji w SOLIDWORKS – przewodnik

Plik opcji w SOLIDWORKS – przewodnik

Plik opcji w SOLIDWORKS – przewodnik

Czy potrzebujesz możliwości kontrolowania swoich licencji sieciowych SOLIDWORKS? W takim razie rozwiązaniem jest plik opcji. Plik opcji może kontrolować wiele zmiennych. Niektóre z najbardziej pożądanych obejmują:

 • Rezerwowanie określonych licencji dla określonych użytkowników (lub ich grup)
 • Zwrot licencji, gdy klient nie używa SOLIDWORKS
 • Uniemożliwianie niektórym użytkownikom korzystania z określonych licencji
 • Powstrzymanie wypożyczania licencji

Menedżer licencji SolidNetWork działa w oparciu o technologię FlexNet, a do instalacji dołączony jest przewodnik w formacie PDF z dodatkowymi szczegółami dotyczącymi sposobu dalszego kontrolowania wykorzystania licencji. Używając pliku opcji w Menedżerze licencji, możesz kontrolować limity czasu, ograniczać dostęp użytkowników, ustawiać liczbę dostępnych wypożyczonych licencji i nie tylko. Jest to szczególnie przydatne podczas administrowania systemem PDM, dając firmie dużą elastyczność w sposobie obsługi licencji. W tym przewodniku przedstawiono kroki tworzenia własnego pliku opcji.

Przewodnik FlexNet PDF, zawierający całkowitą dokumentację, można znaleźć na serwerze z zainstalowanym Menedżerem licencji – domyślna ścieżka: C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager\Docs\flexuser. Lub kliknij tutaj, aby pobrać kopię pliku FlexNet PDF. Zobacz sekcję 13 – Zarządzanie plikiem opcji. Tutaj znajdziesz tabelę ze wszystkimi dostępnymi składniami plików opcji wraz z ich opisem.

Zaplanuj przerwę w dystrybucji licencji

Aby rozpocząć, najpierw zaplanuj możliwy przestój ze wszystkimi użytkownikami SOLIDWORKS lub pochodnych produktów. Ma to na celu uniknięcie nieoczekiwanego zamknięcia lub utraty danych u pracowników, którzy właśnie korzystają z oprogramowania. Prace na serwerze mogą spowodować np. zatrzymanie produkcji, ponieważ przeglądarki na hali produkcyjnej, są zależne od dokumentów znajdujących się w przechowalni PDM. Zwykle proces ten przebiega szybko jeśli mamy gotowy plik opcji, ale w sytuacji, gdzie będziemy go dopiero przygotowywać sugeruję najpierw zapoznać się z artykułem i dostępnymi opcjami, a następnie zaplanowanie 30-minutowej przerwy w funkcjonowaniu serwera licencji.

Posiadane produkty i odpowiadające im nazwy funkcji

Zanim zaczniemy tworzyć plik opcji, musimy wiedzieć, jakie produkty posiada Twoja firma. Osoba odpowiedzialna za obsługę Menedżera licencji SOLDIWORKS powinna posiadać te informacje, natomiast łatwym sposobem na sprawdzenie jest otwarcie dziennika SNL („lmgrd.log”). Kliknij przycisk „Wyświetlaj dziennik” w zakładce „Administracja serwera” w aplikacji SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager Server 20xx. Możesz także ręcznie otworzyć dziennik tutaj – domyślna ścieżka: C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager\lmgrd.log.

lub kliknij tutaj aby pobrać kopię pliku FlexNet PDF. Zobacz sekcję 13 – Zarządzanie plikiem opcji. Tutaj znajdziesz tabelę ze wszystkimi dostępnymi składniami plików opcji wraz z ich opisem.

Zaplanuj przerwę w dystrybucji licencji

Aby rozpocząć, najpierw zaplanuj możliwy przestój ze wszystkimi użytkownikami SOLIDWORKS lub pochodnych produktów. Ma to na celu uniknięcie nieoczekiwanego zamknięcia lub utraty danych u pracowników, którzy właśnie korzystają z oprogramowania. Prace na serwerze mogą spowodować np. zatrzymanie produkcji, ponieważ przeglądarki na hali produkcyjnej, są zależne od dokumentów znajdujących się w przechowalni PDM. Zwykle proces ten przebiega szybko jeśli mamy gotowy plik opcji, ale w sytuacji, gdzie będziemy go dopiero przygotowywać sugeruję najpierw zapoznać się z artykułem i dostępnymi opcjami, a następnie zaplanowanie 30-minutowej przerwy w funkcjonowaniu serwera licencji.

Posiadane produkty i odpowiadające im nazwy funkcji

Zanim zaczniemy tworzyć plik opcji, musimy wiedzieć, jakie produkty posiada Twoja firma. Osoba odpowiedzialna za obsługę Menedżera licencji SOLDIWORKS powinna posiadać te informacje, natomiast łatwym sposobem na sprawdzenie jest otwarcie dziennika SNL („lmgrd.log”). Kliknij przycisk „Wyświetlaj dziennik” w zakładce „Administracja serwera” w aplikacji SOLIDWORKS SolidNetwork License Manager Server 20xx. Możesz także ręcznie otworzyć dziennik tutaj – domyślna ścieżka: C:\Program Files (x86)\SOLIDWORKS Corp\SolidNetWork License Manager\lmgrd.log.

Otwórz ten plik za pomocą notatnika. Przejdź do menu Edycja->Znajdź i wyszukaj słowa kluczowe „server started on”. Spowoduje to wyświetlenie nazwy twojego serwera, a zaraz za tym nazwy funkcji produktu, których Twoja firma jest właścicielem i które znajdują się aktywne na tym serwerze. Skopiuj i wklej je w jakimś miejscu, aby móc później łatwo przygotować funkcje w pliku opcji z ich wykorzystaniem. Możemy teraz zamknąć plik dziennika „lmgrd.log”.

Tworzenie pliku opcji

 1. Otwórz „SolidNetWork License Manager Server” z listy programów lub wyszukując go
  w systemie Windows.
 2. W zakładce „Administracja serwera” pod informacjami o licencji kliknij „Modyfikuj”
 3. Wybierz „Aktywuj/reaktywuj licencje produktu” i kliknij „Dalej”
 4. Kliknij pole wyboru, aby użyć „Plik opcji” i wybierz „Edytuj”
 5. Zostaniesz poproszony o utworzenie nowego pliku. Kliknij „Tak”
 6. Powinien otworzyć się plik Notatnika o nazwie sw_d.opt.

Co więc chcemy umieścić w nowym pliku opcji? W tym artykule omówię dwa przykładowe najczęściej stosowane ustawienia. Jednym z przykładów może być plik opcji, który będzie kontrolował zwrot licencji produktu, gdy jest on nieużywany przez jakiś czas, w drugim zaś omówię plik opcji, który określa który uźytkownik może używać jakich produktów.

Przykład pierwszy – zwrot po określonym czasie bezczynności

Składnia: TIMEOUT funkcja[:słowo kluczowe=wartość] sekund

<

Poniżej kolejny przykład pliku opcji limitu czasu. Spowoduje to ustawienie dotyczące produktów SOLIDWORKS Simulation Premium, SOLIDWORKS Flow Simulation i SOLIDWORKS Simulation Professional umożliwiające automatyczny zwrot licencji po 15 minutach bezczynności, aby następna osoba mogła z nich korzystać.

Przykład drugi – zarządzanie dostępnością licencji

Przejdźmy do uprawnień do pobierania wybranych licencji produktów w podziale na grupy. W tym przykładzie funkcja „GROUP” definiuje grupę użytkowników pod przykładową nazwą „PROJ”. Członkami grupy mogą być dowolne nazwy, jednak przede wszystkim muszą one odpowiadać nazwom użytkowników (nazwa urządzenia). Należy również pamiętać, że nie powinny one zawierać spacji.

W nazwach użytkowników i hostów rozróżniana jest wielkość liter, więc będziemy chcieć włączyć opcję „GROUPCASEINSENSITIVE” , aby wyłączyć rozróżnianie wielkości liter. Domyślnie jest ona zawsze wyłączona.

Składnia: RESERVE ilość_licencji funkcja[:słowo kluczowe=wartość] typ {nazwa użytkownika/ nazwa grupy}

Funkcja „RESERVE” rezerwuje licencje dla konkretnego użytkownika lub w przykładzie poniżej dla grupy „PROJ”. Cyfra „1” oznacza ilość licencji do zarezerwowania.

Produkt, który rezerwujemy, to produkt łączony: „SOLIDWORKS Premium z Simulation Professional”. Więc ta grupa będzie miała zawsze dostępną jedną licencję „SOLIDWORKS Premium z Simulation Professional”, którą mogą współużytkować 3 osoby i której pozostali użytkownicy firmy nie mogą użyć, nawet jeśli nie będzie obecnie używana przez kogokolwiek z określonej grupy.

W następnym przykładzie pierwsze dwa wiersze „INCLUDE” umożliwiają wszystkim użytkownikom z nowej grupy „SIM” korzystanie z SOLIDWORKS Simulation Premium i SOLIDWORKS Simulation Profession, ale następny wiersz „EXCLUDE” uniemożliwia użytkownikowi „Ewa_PC” korzystanie z SOLIDWORKS Simulation Premium. „EXCLUDE” zawsze nadpisuje „INCLUDE”. Ostatnie „INCLUDE” zezwala tylko „SIM” na używanie „SOLIDWORKS Inspection Standard”. Ten przykład ma pomóc w zarządzaniu tym, kto może korzystać z jakich produktów.

Po wprowadzeniu informacji do pliku opcji, zapisz go i zamknij plik, a następnie przejdź przez resztę reaktywacji licencji. Nie zapomnij przeprowadzić test, aby upewnić się, że plik robi to, czego oczekujesz.

Lista najczęściej używanych nazw produktów:

solidworks SOLIDWORKS Standard
swoffice SOLIDWORKS Office (legacy)
swofficepro SOLIDWORKS Professional
swofficepremium SOLIDWORKS Premium
cae_cosmosfloworkspe SOLIDWORKS Flow Simulation
cae_cosmosfloworksstd SOLIDWORKS Flow Simulation Standard
cae_cosmosflowork_hvac SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module
cae_cosmosflowork_elec SOLIDWORKS Flow Simulation Electronic Cooling
cae_cosmosmotion SOLIDWORKS Motion
cae_cwstd SOLIDWORKS Simulation Standard
cae_cwpro SOLIDWORKS Simulation Professional
cae_cwadvpro SOLIDWORKS Simulation Premium
cae_cwdesigner SOLIDWORKS Simulation (legacy)
swofficepremium_cwpro SOLIDWORKS Premium with Simulation Professional
swofficepremium_cwadvpro SOLIDWORKS Premium with Simulation Premium
swinspection_std SOLIDWORKS Inspection Standard
swinspection_pro SOLIDWORKS Inspection Professional
swmbd_std SOLIDWORKS MBD Standard
elec2d SOLIDWORKS Electrical 2D
elec3d SOLIDWORKS Electrical 3D
elecpro SOLIDWORKS Electrical Professional
plastics_pro SOLIDWORKS Plastics Standard
plastics_premium SOLIDWORKS Plastics Professional
plastics_advanced SOLIDWORKS Plastics Premium
swcomposer SOLIDWORKS Composer
swcomposer_check SOLIDWORKS Composer Check
swcomposer_playerpro SOLIDWORKS Composer Player Pro
swcomposer_sync SOLIDWORKS Composer Sync
swcomposer_syncenterprise SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync
visustd SOLIDWORKS Visualize Standard
visupro SOLIDWORKS Visualize Professional
visuboost SOLIDWORKS Visualize Boost
camstd SOLIDWORKS CAM Standard
campro SOLIDWORKS CAM Professional
edrw SOLIDWORKS eDrawings Professional
draftsightpremium DraftSight Enterprise
swpdmstd_cadeditor SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor
swpdmstd_contributor SOLIDWORKS PDM Standard Contributor
swpdmstd_viewer SOLIDWORKS PDM Standard Viewer
swepdm_cadeditor SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor (Enterprise PDM CAD Editor)
swepdm_cadeditorandweb SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor and Web
swepdm_contributor SOLIDWORKS PDM Professional Contributor (Enterprise PDM Contributor)
swepdm_contributorandweb SOLIDWORKS PDM Professional Contributor and Web
swepdm_viewer SOLIDWORKS PDM Professional Viewer (Enterprise PDM Viewer)
swepdm_processor SOLIDWORKS PDM Professional Processor
swmanagepro_editor SOLIDWORKS Manage CAD Editor
swmanagepro_contributor SOLIDWORKS Manage Contributor
swmanagepro_viewer SOLIDWORKS Manage Viewer
swmanagepro_processor SOLIDWORKS Manage Processor
Podziel się:

Inżynier oprogramowania oraz trener CAD. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka ze specjalizacją Samoloty i śmigłowce. Pierwsze kroki w modelowaniu 3D pokonywałem, projektując miniaturowy silnik odrzutowy. Interesuję się motoryzacją sportową, sztuką walki BJJ, natomiast w wolnym czasie lubię wyjechać na leśny biwak i postrzelać z łuku.