Strona głównaProduktyPMDesk 2016 SP2 już dostępny!

PMDesk 2016 SP2 już dostępny!

PMDesk 2016

PMDesk 2016 SP2 już dostępny!

Dostępna jest najnowsza wersja systemu PMDesk 2016 Service Pack 2.0. Najnowsza wersja PMDesk wprowadza szereg nowych funkcjonalności oraz usprawnień wspomagających zarządzanie portfelem projektów.

System PMDesk jest autorskim oprogramowaniem DPS Software usprawniającym zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów. PMDesk jest zintegrowany z narzędziem do zarządzania dokumentacją – SOLIDWORKS PDM, posiada również osobny panel do przeglądu zadań dla osób niepracujących w systemie PDM oraz okno dla użytkowników programu SOLIDWORKS.

Więcej informacji na temat systemu PMDesk można uzyskać na stronie www.pmdesk.pl

Wszyscy użytkownicy posiadający aktywną usługę subskrypcji PMDesk mogą zainstalować bezpłatnie aktualizację systemu.

W celu aktualizacji PMDesk należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego DPS Software (tel.: 800 40 50 50, e-mail: wsparcie@dps-software.pl) w celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji.

Najważniejsze zmiany w PMDesk SP2:

  • Szersza integracja PMDesk z system SOLIDWORKS PDM. Nowa wersja PMDesk pozwala, podczas zmiany stanu pliku w systemie PDM, na zmianę procentowego postępu prac przy danym zadaniu. Dodatkowo w nowej wersji PMDesk możliwe jest dodawanie zadań bezpośrednio na plikach SOLIDWORKS PDM i przydzielanie ich do projektów w systemie PMDesk.

integracja PMDesk

  • Grupowanie zadań. Zadania wyświetlane na liście zadań do wykonania można wyświetlać teraz pogrupowane według nazwy projektu. Zachowana została również wcześniejsza funkcjonalność pozwalająca na wyświetlanie zadań w kolejności ich terminu wykonania. Użytkownik może samodzielnie wybrać, która opcja wyświetlania zadań bardziej mu odpowiada.

Grupowanie zadań

  • Rozszerzenie funkcjonalności w wykresie Gantta. W wykresie Gantta możliwe jest definiowanie kamieni milowych oraz oznaczenie ich odpowiednimi kolorami.

wykres Gantta

  • Możliwość tworzenia snapshotów projektów. System w nowej wersji pozwala na zapisywanie zrzutów z aktualnego obrazu wykresu Gantta do archiwum. W kolejnych wersjach systemu planowa jest dodatkowa funkcjonalność pozwalająca porównywać snapshoty do aktualnego stanu projektu.

snapshot

  • Eksport i import wykresów Gantta razem z relacjami. Poprzednia wersja systemu PMDesk pozwalała eksportować dane projektów do plików CSV i XML. Nowa wersja systemu rozszerza tą funkcjonalność o możliwość eksportu/importu danych razem z połączeniami pomiędzy poszczególnymi zadaniami.
  • Większe możliwości filtrowania listy projektów. Dodano możliwość filtrowania projektów po numerze, nazwie projektu oraz z możliwością zaznaczenia wielu elementów z list filtrowania.

lista projektów

  • Wyświetlanie kosztów zasobów. W oknie definiowania zadania jest wyświetlany, oprócz nazwy zasobu, również koszt danego zasobu.

koszty

  • Oznaczenie opóżnionych zadań. W wykresie Gantta zaznaczane są na czerwono zadania, które powinny zostać wykonane, a nie zostały wykonane na czas. Pozwala to w sposób wizualny śledzić opóźnienia w projekcie.

oznaczanie zadań

  • Nowy interfejs i usprawnienie obsługi. Nowy interfejs został zoptymalizowany pod względem łatwości obsługi i minimalizacji kroków potrzebnych do wykonania poszczególnych operacji w systemie.

PMDesk

Obecnie pracujemy nad wersją SP3, która przyniesie kolejne nowe funkcjonalności m.in.: dostęp do harmonogramu projektu z poziomu listy zadań, możliwość definiowania zadań w trakcie obiegu dokumentacji w systemie SOLIDWORKS PDM, usprawnienia w obszarze definiowania wykresów Gantta.

Zobacz koniecznie film!

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.