Strona głównaAktualnościPMDesk 2017 SP1 już dostępny! Praca w PMDesk też bez PDM

PMDesk 2017 SP1 już dostępny! Praca w PMDesk też bez PDM

PMDesk 2017 sp1

PMDesk 2017 SP1 już dostępny! Praca w PMDesk też bez PDM

System PMDesk jest autorskim oprogramowaniem DPS Software usprawniającym zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów. Więcej informacji na temat systemu PMDesk można uzyskać na stronie www.pmdesk.pl

Dostępna jest najnowsza wersja systemu PMDesk 2017 SP1, wprowadzająca szereg nowych funkcjonalności oraz usprawnień dla użytkowników.

Wszyscy użytkownicy posiadający aktywną usługę subskrypcji PMDesk mogą zainstalować bezpłatnie aktualizację systemu.

W celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji PMDesk należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego DPS Software (tel.: 800 40 50 50, e-mail: wsparcie@dps-software.pl)

Nowe funkcjonalności oraz zmiany wprowadzone w systemie PMDesk 2017 SP1:

  • Praca w PMDesk bez PDM. Najnowsza wersja systemu PMDesk umożliwia instalację i użytkowanie systemu w firmach, które nie posiadają systemu SOLIDWORKS PDM. Podczas instalacji serwera PMDesk dostępne są dwa rodzaje instalacji: „Integracja systemu PMDesk z SOLIDWORKS PDM” oraz „Brak integracji z SOLIDWORKS PDM”. Wersja PMDesk, która nie wykorzystuje systemu PDM zapisuje dokumenty podłączone do zadań oraz projektów na dysku sieciowym.

Instalacja wybór

  • Statusy projektów. W widoku graficznym przedstawiony jest aktualny status projektu wraz z procentem realizacji całego projektu. Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić, czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, czy jest opóźniony oraz czy opóźnienie mieści się w tolerancji.

Statusy projektów pmdesk

  • Sprawdzenie daty wybranego zadania z wykresu Gantta. Nowa wersja PMDesk pozwala wyświetlić datę wybranego zadania na liście projektów. Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić dla wszystkich projektów na przykład daty przeglądów.
  • Wybór kierownika projektu na karcie projektu. W nowej wersji PMDesk kierownika projektu możemy zdefiniować bezpośrednio w oknie tworzenia projektu. W poprzedniej wersji PMDesk kierownika projektu definiowało się w oknie zespołu projektowego.

Edycja projektu

  • Grupy użytkowników. Grupy użytkowników pozwalają na przypisanie użytkowników do definiowanych grup. Grupy użytkowników możemy wykorzystać m.in. w oknie zajętości zasobów do sprawdzenia na przykład zajętości osób z Działu Konstrukcji.
  • Dodanie okna informacje o projekcie. Okno pozwala na wyświetlanie podstawowych informacji o projekcie. Okno informacji o projekcie pozwala również na otworzenie plików, które są dołączone do projektu.

Informacje o projekcie

  • Możliwość otworzenia wielu wykresów Gantta. Nowa wersja systemu pozwalana na otworzenie wielu okien wykresu Gantta w jednym oknie PMDesk. Przy zmianie zakładki z wykresem Gantta automatycznie zmienia się aktywny projekt w PMDesk, dzięki temu dostępne są wszystkie narzędzia dla aktywnego projektu.

Gantt

  • Możliwość włączenia edycji zadania z kalendarza. Dzięki tej funkcjonalności możemy przeglądać zadania w widoku kalendarza oraz z poziomu kalendarza wyświetlać szczegóły zadań. Możemy również z poziomu kalendarza przesuwać zadania na inne terminy.

Kalendarz i edycja zadania

Obecnie pracujemy nad wersją PMDesk 2017 SP2, która przyniesie kolejne nowe funkcjonalności m.in.: opcję wstrzymania projektu i zwolnienia zasobów, zwiększenia wydajności systemu oraz opcją użytkownik nieaktywny.

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.