Strona głównaALPHACAMPodstawy nestingu w Alphacam

Podstawy nestingu w Alphacam

maszyna nesting alphacam

Podstawy nestingu w Alphacam

Podstawy rozpoczniemy od nestingu elementów znajdujących się w obszarze roboczym Alphacam.

Mając narysowane geometrie do nakładania  i prostokąt reprezentujący arkusz, na którym będziemy te elementy nakładali:

nesting

Przechodzimy do zakładki Nesting w Menadżerze projektu.

nesting

I wybieramy opcję Nakładaj.

Pojawi się okienko:

Metoda nakładania

Mamy do wyboru trzy Metody nakładania. Pierwszą z nich jest Kształtowe nakładanie, wybierając tę opcję każda część będzie nakładana pojedynczo, a każda kolejna część będzie umieszczana w najbardziej korzystnym położeniu względem wcześniej ułożonych części. Metoda ta idealnie nadaje się do nestingu części o nieregularnych kształtach.

Prostokątne nakładanie polega na tym, że każdy element zostaje obrysowany prostokątem i podczas obliczeń brany pod uwagę jest ten prostokąt. Alphacam sprawdza wiele układów takich prostokątów i wybiera ten najlepszy. Metoda ta polecana jest do nakładania elementów zbliżonych kształtem do prostokąta.

Ręczne nakładanie pozwala użytkownikowi samemu nałożyć części na arkusz.

Jeżeli chodzi o wybór części, które mają być nałożone, możemy je Wybrać z ekranu lub Użyć listy nakładania. W tym artykule będziemy wybierali części z ekranu – czyli z obszaru roboczego Alphacam.

A jeżeli chodzi i Pozycje do nakładania to możemy wykonać nesting:

  • Dróg narzędzia
  • Geometrii
  • Dróg narzędzia i geometrii.

W tym momencie mamy dostępne tylko geometrie, dlatego wybieramy tę opcję. Klikamy OK.

Alphacam prosi teraz o wskazanie kształtów, które chcemy nałożyć.

wybierz kształt

Wskazujemy teraz kolejno części, których rozkrój chcemy wykonać. Po wskazaniu jednej części LPM (lewy przycisk myszy), pojawi się okienko:

definiuj parametry części

W polu Nazwa części wpisana jest domyślna nazwa części (można to zmienić na własną nazwę).

Pole Wymagana ilość pozwala określić konkretną liczbę części lub wybrać opcję Maksymalnie możliwych, wtedy ta część zostanie nałożona w takiej ilości aby zapełnić lub dopełnić arkusz.

W tym przykładzie w polu Wymagana ilość wpiszmy 5.

W sekcji Spróbuj obrotów możemy zdecydować czy część ma być nałożona w takiej orientacji w jakiej została narysowana (np. jeżeli zależy nam na zachowaniu kierunku usłojenia) – wybieramy opcję Nie obracaj.

dowolny kąt

Wybierając opcję Dowolny kąt pozwalamy nałożyć część na arkusz w dowolnej orientacji (wykorzystajmy tę opcję w naszym przykładzie).

Mamy też możliwość zablokowania kąta obrotu i pozwolenie na obrót o 90 lub 180 stopni.

Zaznaczając opcję Spróbuj odbitą bryłę, Alphacam sprawdzi czy stosując odbicie lustrzane części uda się uzyskać lepsze rozłożenie elementu – jeżeli tak, to nałoży część jako jej odbicie lustrzane. Część musi być identyczna z obu stron.

Zaznaczając opcję Zdefiniuj jako mała część, część zostanie uznana za małą część i nakładana będzie na obszarze arkusza, który został zdefiniowany jako obszar dla małych elementów (szczegóły zostaną omówione w jednym z kolejnych artykułów na temat nestingu).

W polu Priorytet możemy ustawić ważność danego elementu, gdzie 1 oznacza najwyższy priorytet.

Pole Numer zestawu pozwala przypisać część do danego zestawu. Wtedy Alphacam podczas nakładania będzie starał rozmieścić się części zestawu, w miarę możliwości, jak najbliżej siebie, np. żeby uniknąć sytuacji, w których podczas wykonywania nestingu wielu różnych zestawów, części z zestawu pierwszego nałożone zostaną na arkuszu 1 i 20.

Jeżeli mamy już odpowiednio wypełnione okienko, klikamy OK.

Część została dodana do Ekranowej listy nakładania:

ekranowa lista nakładania

A w linii poleceń dalej jest aktywna komenda wybierania części do nakładania.

Zaznaczamy kolejno pozostałe części z takimi samymi parametrami jak pierwsza część.

Poszczególne części będą znikały z obszaru roboczego Alphacam i będą dodawane do listy nakładania.

ekranowa lista nakładania

Jeżeli już wskazaliśmy wszystkie części, PPM (prawy przycisk myszy) odwołujemy polecenie wskazywania geometrii i LPM wskazujemy arkusz, na którym chcemy nakładać elementy.

Pojawi się okienko:

Definiuj parametry arkusza

Możemy tutaj podać liczbę arkuszy, którymi dysponujemy, np. mamy do nałożenia bardzo dużo części (i już na oko widać, że potrzebujemy około 4 arkuszy), ale posiadamy tylko dwa arkusze, wtedy w polu Ile tych arkuszy wpisujemy 2. Alphacam wykona nakładanie na dwóch arkuszach i wyświetlony zostanie komunikat z informacją o tym, które części i w jakiej ilości nie zostały nałożone.

W polu Grubość arkusza wpisujemy grubość płyty, z której wycinamy (nie jest to wymagane). Dodatkowo możemy zdefiniować Materiał arkusza.

Po zdefiniowaniu parametrów arkusza klikamy OK.

Komenda wskazywania arkuszy, na których chcemy wykonać nesting jest cały czas aktywna, dlatego odwołujemy ją PPM.

Pojawi się okienko:

Parametry Nestingu

W którym, w sekcji Rozpocznij w wybieramy opcję Dolny lewy. Jest to miejsce, od którego Alphacam rozpocznie nakładanie – czyli dolny lewy narożnik arkusza.

A w polu Minimalny odstęp między drogami, wpisujemy wartość odległości jaka ma być zachowana pomiędzy (w tym przypadku) elementami. Teraz nakładamy same geometrie, do których później będziemy mogli dodać ścieżki narzędzia, dlatego należy zastosować odstęp równy lub większy średnicy narzędzia, którym będziemy wycinać.

Pozostałe parametry zostaną omówione w kolejnych artykułach, na razie skorzystajmy z domyślnych wartości.

Klikamy OK.

Alphacam wykonuje obliczenia i po chwili otrzymujemy rozłożone elementy na arkuszach.

obliczenia Alphacam

Teraz możemy dodać operacje obróbcze, np. korzystając ze Styli obróbczych.

A w ramach ćwiczeń dodajcie ścieżki narzędzia do elementów przed wyborem ich do nakładania i w definicji parametrów nestingu wybierzcie opcję Drogi narzędzia lub Drogi narzędzia i geometrie.

W kolejnym artykule pokaże jak wykonać nesting części, które są zapisane w oddzielnych plikach i posiadają już ścieżki narzędzia.

 Możesz pobrać przykładowy plik do treningu: POBIERZ

Pobierz ZA DARMO najnowszą wersję Alphacam i zrób to sam!
http://www.cns.pl/Pobierz-AlphaCAM.aspx

Podziel się: