Strona głównaSOLIDWORKSPogrub powierzchnię z określeniem kierunku w SOLIDWORKS 2020

Pogrub powierzchnię z określeniem kierunku w SOLIDWORKS 2020

Jak pogrubić powierzchnię w SOLIDWORKS

Pogrub powierzchnię z określeniem kierunku w SOLIDWORKS 2020

SOLIDWORKS do tej pory umożliwiał pogrubienie powierzchni tylko w kierunku prostopadłym do ściany. W wersji 2020 pojawiło się kilka nowych możliwości zdefiniowania drogi pogrubienia:

  1. za pomocą liniowej geometrii szkicu,
  2. za pomocą ściany stożkowej lub cylindrycznej,
  3. za pomocą płaszczyzn odniesienia,
  4. za pomocą dwóch punktów lub punktów szkicu,
  5. za pomocą osi.

Poniżej przedstawiam przykład każdej z wyżej wymienionych możliwości.

1 | Za pomocą liniowej geometrii szkicu

Do wykorzystania tej funkcjonalności potrzebujemy dodatkowej linii, która określi nam kierunek dodania objętości.

Jak pogrubić powierzchnię w określonym kierunku w SOLIDWORKS

Rysunek 1 Rzut izometryczny i rzut z przodu określenia kierunku za pomocą linii

2 | Za pomocą ściany stożkowej lub cylindrycznej

W przypadku posiadania otworu, którego ściana jest cylindryczna lub stożkowa SOLIDWORKS generuje oś obrotu tego elementu co determinuje kierunek dodania.

Jak pogrubić powierzchnię w określonym kierunku w SOLIDWORKS

Rysunek 2 Rzut izometryczny i rzut z przodu określenia kierunku za pomocą ściany stożkowej

3 | Za pomocą płaszczyzn odniesienia

Generując płaszczyznę odniesienia pogrubienie zostanie wygenerowane w kierunku normalnym do wybranej płaszczyzny.

Rysunek 3 Rzut izometryczny i rzut z przodu określenia kierunku za pomocą płaszczyzny odniesienia

4 | Za pomocą dwóch punktów lub punktów szkicu

Jak pogrubić powierzchnię w określonym kierunku w SOLIDWORKS

Rysunek 4 Rzut izometryczny i rzut z prawej strony określenia kierunku za pomocą punktów szkicu

5 | Za pomocą osi

Rysunek 5 Rzut izometryczny określania kierunku za pomocą osi

 

Rysunek 6 Rzut z przodu określania kierunku za pomocą osi

 

Rysunek 7 Rzut z góry określania kierunku za pomocą osi


Pobierz pełną, legalną licencję SOLIDWORKS i testuj przez 30 dni bez obaw – wypełnij formularz

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez inne podmioty na mocy zawartych umów w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
Polityka prywatności.


 

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Poznańską na wydziale Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywałem na specjalizacji Inżynierii Wirtualnej Projektowania. Posiadam najwyższy stopień certyfikacji SOLIDWORKS CSWE - Certified SolidWorks Expert. Poza pracą pasjonuje się sportami motorowymi, w szczególności Formułą 1.