Strona głównaProduktyPoznaj możliwości Part Reviewer w Arkuszu Blach

Poznaj możliwości Part Reviewer w Arkuszu Blach

part reviwer arkusz blach dps today

Poznaj możliwości Part Reviewer w Arkuszu Blach

Dodatku Part Reviewer można użyć do przeglądu, jak części są tworzone operacja po operacji. Dodatek Part Reviewer może pomóc w nauce zalecanych praktyk do tworzenia różnego rodzaju części. Do Twojej dyspozycji masz część stworzoną z użyciem modułu Arkusz Blach i może ją pobrać tutaj (część w wersji SOLIDWORKS 2016): Lada SOLIDWORKS

arkusz blach lada solidworks

Więcej modeli możesz znaleźć na : SOLIDWORKS Blog

Przykłady części dodatku Part Reviewer znajdują się na forum SOLIDWORKS. Te przykłady części zawierają komentarze na temat operacji ich dotyczących, pozwalają poznać, jak zostały stworzone i dlaczego zostały użyte. Można również utworzyć własnych części i dodać swój komentarz.

Aby uzyskać dostęp do dodatku Part Reviewer, kliknąć Narzędzia > Aplikacje SOLIDWORKS > Part Reviewer. Karta Part Reviewer  pojawi się w okienku zadań.

Aby skorzystać z dodatku Part Reviewer, należy:

 Otworzyć część.

 W Okienku zadań kliknąć kartę Part Reviewer .

  • Należy kliknąć , aby zachować otwarte okienko.

 Należy użyć przycisków sterujących, aby przejść do następnej lub poprzedniej operacji dotyczącej części. part_reviewer_1

Drzewo operacji FeatureManager aktualizuje się w miarę przechodzenia pomiędzy operacjami dotyczącymi modelu. Komentarze, które zostały dodane do operacji wyświetlane są w okienku Recenzent części.

 Aby wyświetlić szczegóły szkicu, kliknąć part_reviewer_2.
 Aby wyświetlić tylko operacje z komentarzami, kliknąć part_reviewer_3.
 Aby edytować nazwę operacji i komentarze, kliknąć part_reviewer_4.

  • W polu Komentarz można edytować nazwę operacji i dodać lub edytować komentarze.
  • Kliknąć Stempel daty/godziny, aby dodać bieżącą datę i godzinę do komentarzy.
  • Kliknąć Zapisz i zamknij, aby aktualizować nazwę operacji i komentarze w drzewie operacji FeatureManager lub kliknąć Anuluj.
Aby ukryć operację, kliknąć part_reviewer_5
Podziel się:

Starszy Specjalista techniczny ds. SOLIDWORKS / Trener. Wyróżniony nagrodą SOLIDWORKS Award Elite w 2014 roku. Uwielbia testować nowe rozwiązania sprzętowe, a nowe technologie nie są mu obce. Smakosz whisky i dobrego jedzenia (sam dobrze gotuje).