Strona głównaProduktyPrzygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 2

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 2

Przygotowanie do wdrożenia

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 2

Migracja plików do EPDM – Kwestie wydajnościowe

Większość przedsiębiorstw przechowuje dane projektowa na współdzielonym dysku sieciowym. Czasem dane te są ułożone w jakiś logiczny sposób a czasem można spotkać „worek” z plikami. O strukturze projektowej EPDM pisałem już w pierwszej części tej serii. Dziś zajmiemy się tym jak przygotować dane do migracji ze środowiska sieciowego do EPDM tak aby proces migracji był najbardziej efektywny.

Na samym początku warto jest przeprowadzić migrację próbną wykorzystując przechowalnie testową. Najlepiej jest wybrać jakiś reprezentatywny projekt, który zawiera w sobie wszystkie typy plików czy odniesień jakie wykorzystujemy w innych projektach. Bardzo często Klienci wybierają do takich testów najbardziej rozbudowany, największy projekt. Dzięki temu szanse wyłapania różnych smaczków są większe. Większość opisów zawartych w tej serii artkułów odnosi się do migracji dużej ilości danych za jednym razem. Także jeśli masz do zaimportowania tylko kilka, kilkanaście plików cześć z opisanych tu funkcji czy rozwiązań możesz pominąć.

Przygotowanie danych źródłowych

 Sprawdź jakie najnowsze wersje plików obsługuje wdrażany system EPDM i postaraj się, jeśli to możliwe zaktualizować pliki do takiej wersji. Oczywiście w największym stopniu dotyczy to plików z programów CAD takich jak (SOLIDWORKS, AutoCAD czy Inventor) ale nie można też bagatelizować plików Office. SolidWorks posiada harmonogram, którym z powodzeniem można taką aktualizację przeprowadzić. AutoCad i Inventor dysponują podobnym narzędziem. Przestarzałe wersje plików mogą spowodować problemy i utrudnić migrację. Stare wersje plików w znaczący sposób wpływają na wydajność i szybkość działania zarówno w samym środowisku CAD jak i EPDM.

 Upewnij się, że importowane dane nie mają zbyt głębokiej struktury. Microsoft Windows obsługuje maksymalnie 255 znaków w ścieżce (łącznie z nazwą pliku). W razie potrzeby należy uprościć strukturę tak aby zostawić zapas na przyszłość. Zwróć również uwagę czy dane nie zawierają zabronionych znaków. Jeśli tak to mogą one powodować problemy z migracją.

Przygotowanie przechowalni

 Dla plików SolidWorks (czy też innych CAD) generalnie nie zaleca się aby w przechowalni dozwolone były zduplikowane nazwy plików. W narzędziu administracyjnym kliknij prawym przyciskiem typy plików i wybierz Ustawienie zduplikowanych nazw plików aby sprawdzić jak system jest ustawiony. Podczas migracji może zajść potrzeba aby tymczasowo zezwolić na zduplikowane nazwy plików. Generalnie najlepiej jest wykluczyć duplikaty jeszcze przed właściwym procesem migracji.

Podpowiedź – system sprawdza czy plik o danej nazwie już istnieje w PDM tylko przy pierwszym zaewidencjonowaniu. Raz zaewidencjonowany plik będzie można ewidencjonować bez problemu.

 EPDM

 Odznacz opcję Szukaj rysunków w całej przechowalni (zamiast tylko tego samego folderu). Opcja ta podczas migracji dużej ilości plików może spowodować bardzo duże wydłużenie czasu migracji. Aby ją zmienić wejdź w moduł administracji i kliknij prawym przyciskiem na użytkownika. W zakładce Zaewidencjonuje odznacz wyżej wspomnianą opcję. Pamiętaj aby po imporcie danych zaznaczyć tą opcję.

 EPDM

 Utwórz katalog Migracja w głównym folderze przechowalni. W tym folderze będą zapisane wszystkie importowane pliki. W katalogu tym zapisz pustą kartę danych foldera – beż żądnych właściwości a szczególnie bez żadnych generowanych automatycznie lub z wartościami domyślnymi. Uchroni to twoje pliki przed nadpisaniem właściwości, które już są zapisane w tych plikach.

 Folder Migracja, utworzony w pkt. 3 powinien posiadać swój własny, jednostanowy, WorkFlow. W warunkach tego cyklu toku prac wybierz rodzaj warunku ścieżka i jako argument podaj %\Migracja\%. Będzie to szerzej opisane w kolejnym odcinku tego cyklu.

 Początkowo w ustawieniach Ostrzeżeń ustaw takie blokady jak na ilustracji poniżej. Jeśli to możliwe zachowaj te ustawienia również po migracji. Dzięki temu do systemu nigdy nie będzie zaewidencjonowane złożenie, rysunek czy część z błędnymi odniesieniami. Często trzeba jednak wyłączyć te blokady ze względu na pogubione odniesienia, których nie da się łatwo odtworzyć. Jeśli tak zrobisz nie zapomnij zapisać listy plików z błędami. Tak aby je później naprawić.

 EPDM

W tym odcinku dowiedzieliśmy się jak przygotować dane wejściowe oraz w jaki sposób przygotować testową i produkcyjną przechowalnie. W kolejnym odcinku zajmiemy się przygotowaniem komputera hosta, na którym proces importu będzie się odbywał.

Zobacz poprzedni artykuł:

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 1

Seria ta jest inspirowana wpisem na blogu SOLIDWORKS. Wpis został jednak wzbogacony i informację z najnowszej wersji EPDM. Oryginalny wpis można zobaczyć pod adresem:

http://blogs.solidworks.com/tech/2014/09/migration-from-windows-to-enterprise-pdm-part-1-high-performance-migration.html

Podziel się: