Strona głównaProduktyPrzygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 4

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 4

Przygotowanie do wdrożenia

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 4

Migracja plików do EPDM – Naprawianie odniesień

Kiedy importujemy pliki do przechowalni EPDM, niektóre pliki mogą mieć błędne lub zerwane odniesienia. Mogą również wystąpić odniesienia cykliczne lub odniesienia mogą być połączone ze zduplikowanymi plikami. Czasami odniesienia wskazują na pliki poza przechowalnią EPDM. Istnieje jednak możliwość naprawienia takich odniesień.

Narzędzie naprawiania odniesień jest stosunkowo mało znane. Jednak jest ono bardzo użyteczne gdyż za jego pomocą możemy przekierować, zmienić, dodać czy naprawić błędy w odniesieniach. Narzędzie Aktualizacja odniesień dostępne jest z poziomu menu Narzędzia à Aktualizuj odniesienia. Poszczególne jego funkcje są opisane poniżej.

Podpowiedź – Wszystkie błędy musimy naprawić przed pierwszym zaewidencjonowaniem plików do przechowalni EPDM. Jeśli zaewidencjonujemy pliki z błędami narzędzie Aktualizacji nie będzie potrafiło już odnaleźć tych błędów a co za tym idzie naprawić ich.

Przekierowanie odniesień

Zaznaczmy wybrane złożenie lub rysunek, wchodzimy w menu Narzędzia → Aktualizuj odniesienia. Program odczyta odniesienia i w kolumnie Ostrzeżenia wyświetli ich stan. Jeśli w tej kolumnie wyświetla się Nie znaleziono pliku to klikamy w ikonkę drugą od lewej – Znajdź pliki

aktualizacja odniesienia

Po kliknięciu w ikonkę pokaże się okienko wyboru – struktura przechowalni

znajdź pliki

Zaznaczamy całą przechowalnię, zaznaczamy Przeszukaj podfoldery i klikamy Dalej

Program poszuka w całej przechowalni brakującego pliku. Po zakończeniu wyświetli się raport

znajdź pliki

Jeśli został znaleziony tylko jeden plik (po nazwie) to opcja aktualizacji jest domyślnie zaznaczona. Jeśli jest ich więcej to będziemy musieli wybrać, który konkretnie plik chcemy połączyć jako odniesienie.

aktualizacja odniesienia

Klikamy OK i weryfikujemy okienko odniesień

weryfikacja

Jak widać w naszym przykładzie plik został odnaleziony a odniesienie do niego jest gotowe do aktualizacji. Klikamy Aktualizuj

aktualizacja-odniesienia-2

Teraz możemy bezpiecznie zaewidencjonować plik w przechowalni.

Jeśli narzędzie nie znajdzie pliku, trzeba poszukać go poza przechowalnią, dodać do przechowalni i jeszcze raz uruchomić narzędzie aktualizacji odniesień. Alternatywnie możemy usunąć to odniesienia z poziomu SOLIDWORKS. Tak czy inaczej odniesienie musi zostać naprawione przed pierwszym zaewidencjonowaniem do EPDM.

Zastępowanie odniesień

Jeśli chcemy zmienić odnoszony plik na inny. Zaznaczamy złożenie lub rysunek wchodzimy do menu Narzędzia → Aktualizuj odniesienia.

zastąp

Zaznaczamy plik, do którego chcemy zastąpić odniesienie i klikamy pierwszą ikonkę – Zastąp plik. Wskazujemy wybrany plik z przechowalni i klikamy Otwórz.

aktualizacja

Na liście odniesień pojawi się jako odniesienie nowy plik. Klikamy Aktualizuj aby dokończyć zastąpienie odniesienia.

 zastąp odniesienia

Dodawanie do przechowalni plików, do których odniesienia kierują poza przechowalnie

Jeśli przy próbie zaewidencjonowania pliku jest Ostrzeżenie, że odnoszony plik jest Poza przechowalnią EPDM. Zaznaczymy złożenie lub rysunek, wchodzimy w menu Narzędzia → Aktualizuj odniesienia

EPDM

Przy pomocy trzeciej ikonki od lewej – Dodaj pliki do przechowalni wybieramy folder docelowy w widoku lokalnym EPDM

dodaj do przechowalni

A następnie klikamy Dalej

Program pokaże nam listę plików do dodania

dodaj-do-przechowalni-1

Klikamy zakończ i jeśli wszystko poszło OK pokaże się komunikat

aktualizacja-odniesienia-3

Sprawdzamy listę odniesień i klikamy Aktualizuj

 aktualizacja-odniesienia-4

aktualizacja-odniesienia-2

Jak widać narzędzie aktualizacji odniesień ma sporo bardzo użytecznych funkcji. Jeśli użytkownik nauczy się nim dobrze posługiwać to uzyska wiele pomocy przy zarządzaniu odniesieniami. W kolejnym odcinku dowiemy się jak reagować na inne, występujące jeszcze braki w odniesieniach.

 Zobacz poprzednie artykuły:

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 1

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 2

Przygotowanie do wdrożenia EPDM – Odcinek 3

Seria ta jest inspirowana wpisem na blogu SOLIDWORKS. Wpis został jednak wzbogacony i informację z najnowszej wersji EPDM. Oryginalny wpis można zobaczyć pod adresem

http://blogs.SOLIDWORKS.com/tech/2014/11/migration-from-windows-to-enterprise-pdm-part-2-fix-those-references.html

Podziel się: