Strona głównaSOLIDWORKSPrzywracanie miniatur SOLIDWORKS w systemie Windows

Przywracanie miniatur SOLIDWORKS w systemie Windows

Przywracanie miniatur SOLIDWORKS w systemie Windows

W przypadku gdy w oknie dialogowym SOLIDWORKS „Otwórz” lub Eksploratorze Windows nie wyświetla się obraz podglądu miniatury tylko wyświetla się ikona PART, można to zmienić poprzez zmianę ustawień. Istnieje kilka przyczyn, które mogą spowodować ich utratę.

W tym artykule przedstawię podgląd miniatur SOLIDWORKS i udostępnię niektóre rozwiązania, aby rozwiązać ten problem.

Przywróć miniatury SOLIDWORKS w Windows

Opcje ustawień SOLIDWORKS

Przechodzimy do ustawień opcji systemu SOLIDWORKS: Narzędzia → Opcje → Opcje systemu → Ogólne → gdzie zaznaczamy “pokaż grafikę miniatur w eksploratorze Windows”

.

SOLIDWORKS przywracanie miniatur Windows - ustawienia

Należy zauważyć, że pliki muszą zostać otwarte i zapisane w SOLIDWORKS, aby wygenerować miniaturę.

Opcje folderów Windows

Następnym krokiem jest sprawdzenie Opcji Eksploratora plików.

Najpierw otwórz Panel sterowania systemu Windows → Opcje Eksploratora plików.

SOLIDWORKS - przywracanie miniatur Windows - opcje folderów

Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Opcje Eksploratora pliku, w którym wybierzemy kartę Widok. Następnym korkiem jest odznaczenie opcji → „Zawsze pokazuj ikony, nigdy miniatury”.

SOLIDWORKS - odznaczenie opcji zawsze pokazuj ikony nigdy miniatury

Po ewentualnym odznaczeniu wcześniejszej opcji zaznaczamy opcję „Pokaż programy obsługi podglądu w okienku podglądu”.

SOLIDWORKS miniatury - zaznaczenie opcji pokaz programy obslugi podgladu w okienku podgladu

Klikamy przycisk „Zastosuj” w prawym dolnym rogu i „OK”.

Opcje wydajności systemu Windows

WAŻNEMiniatury SOLIDWORKS mogą być wyłączone, jeśli w systemie Windows ustawiono dostosowane poziomy wydajności. Ponadto, jeśli górne przyciski opcji są ustawione na „Dostosuj, aby uzyskać najlepszą wydajność”, podglądy i miniatury zostaną wyłączone.

Przejdźmy ponownie do Panelu sterowania systemu Windows → wyszukaj „Wydajność” → wybierz „ Dopasuj wygląd i wydajność systemu Windows”.

SOLIDWORKS miniatury - dopasuj wygląd i wydajność systemu Windows

Wybierz „Pokaż miniatury zamiast ikon” i zastosuj jak poprzednio.
SOLIDWORKS miniatury - opcje wydajności Windows

Rejestracja DLL

SOLIDWORKS instaluje wiele plików .dll, które są wymagane do prawidłowego działania programu, interfejsu z wymaganiami wstępnymi i pracy w środowisku Windows. Instalacja bez pełnych uprawnień lokalnego administratora systemu Windows może uniemożliwić wymaganą rejestrację plików .dll. Mając odpowiednie uprawnienia, możesz ręcznie zarejestrować następujące pliki .dll, aby rozwiązać problem.

 • Swdocumentmgr.dll (domyślna lokalizacja → C:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared)
 • Sldthumbnailprovider.dll (domyślna lokalizacja → C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS)

W przypadku ręcznej rejestracji plików, wykonaj poniższe czynności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, przed rozpoczęciem skontaktuj się z administratorem zespołu IT.

 1. Zaloguj się do systemu Windows z pełnymi uprawnieniami administratora.
 2. Korzystając z Eksploratora Windows, przejdź do plików .dll z wyżej podanych (niektóre ścieżki mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego).
 3. Otwórz wiersz polecenia (CMD) jako administrator.
 4. SOLIDWORKS miniatury - rejestracja DLL

 5. Wpisz następujący tekst i wprowadź po każdym
  Regsvr32 „C:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\swdocumentmgr.dll”
  Regsvr32 „C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\sldthumbnailprovider.dll”
Podziel się:

Specjalista techniczny/ trener CAD. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalizacją Mechatronika. Prywatnie pasjonat lotnictwa.