Strona głównaSolidCAMSolidCAM 2021 – co nowego w module HSS i wieloosiowego frezowania

SolidCAM 2021 – co nowego w module HSS i wieloosiowego frezowania

SolidCAM 2021 – Co nowego w module HSS i Wieloosiowego frezowania

SolidCAM 2021 – co nowego w module HSS i wieloosiowego frezowania

W poprzednich artykułach przedstawiliśmy nowości programu SolidCAM 2021 w modułach 2.5D, toczenie, HSR/HSM. Dziś pokażemy co nowego w modułach trójosiowego frezowania HSS oraz Wieloosiowym frezowaniu.

Wsparcie wielu krzywych prowadzących w technologii „Równolegle do krzywych”

Wersja SolidCAM 2021 wprowadziła możliwość wykorzystania więcej niż jednej krzywej prowadzącej dla technologii „równolegle do krzywej” w obu modułach HSS/Wieloosiowe frezowanie. Dzięki temu nie musimy już dzielić każdego obszaru na osobną obróbkę, a wszystkie obrabiane pola zdefiniować w jednej operacji.

Solidcma 2021 - Wsparcie wielu krzywych prowadzących w technologii „Równolegle do krzywej”

Rysunek 1 | Wsparcie wielu krzywych prowadzących w technologii „Równolegle do krzywej”

Wydłużenie krzywej prowadzącej (Extend Edge curve)

W obu omawianych wyżej modułach w tym artykule, dla technologii „Dopasowana pomiędzy krzywymi” oraz „Równolegle do krzywej” dodana została opcja „Extend Edge Curve”. Dzięki niej w przypadku kiedy powierzchnia obrabiana jest dłuższa niż nasza krawędź prowadząca lub obie prowadzące nie są jednakowych rozmiarów, program wydłuża sobie krzywą. Dzięki temu uzyskujemy optymalniejsze ścieżki narzędzia.

Weźmy przypadek kiedy chcemy obrobić promień pokazany na rysunku 2. Do jego wykonania użyjemy technologii „Dopasowana pomiędzy krzywymi”. Krzywe których użyjemy przedstawione są na rysunkach 3 i 4.

SOLIDCAM 2021 - •Wydłużenie krzywej prowadzącej (Extend Edge curve)

Rysunek 2 | Powierzchnie obrabiane

SOLIDCAM 2021 nowości

Rysunek 3 | Krzywa prowadząca 1

Nowości SOLIDCAM 20201

Rysunek 4 | Krzywa prowadząca 2

Krzywa prowadząca 2 jest krótsza od 1. Efektem będzie mniej optymalna ścieżka na końcu promienia, ponieważ program będzie się starał stworzyć ścieżkę dopasowaną do obydwu krzywych (dłuższej i krótszej). Efekt możemy zobaczyć na rysunku 6. Po wybraniu opcji „Extend Edge Curve” program wydłuży sobie krótszą krzywą, dzięki czemu ścieżki będą optymalniejsze. Efekt widzimy na rysunku 7.

Krzywe prowadzące w SOLIDCAM 2021

Rysunek 5 | Początek krzywych prowadzących

SOLIDCAM Extended Edge Curve

Rysunek 6 | Extend Edge curve wyłączone

Solidcam 2021 Extend Edge Curve

Rysunek 7 | Extend Edge curve włączone

3 osiowa obróbka ze stałym krokiem

Dodana została 3 osiowa obróbka do modułu Geodesic Machining. Do dyspozycji mamy dwie technologie: ”Równolegle do wielu krzywych” lub „Morficznie między dwiema krzywymi”.

SOLIDCAM Geodesic Machining 3 osiowy

Rysunek 8 | Geodesic Machining 3 osiowy

Przesunięcie boczne w obróbce Śrubowej (Screw Machining)

Dla strategii zgrubnej w module obróbki obrotowej (Screw Machining), dodana została opcja przesunięcia bocznego freza. Dzięki temu mamy możliwość przesunięcia osi freza względem osi obrotu obróbki. Możemy w ten sposób polepszyć warunki przeprowadzenia procesu, ponieważ frez będzie ciął krawędziami skrawającymi, a punkt centralny ( gdzie Vc = 0 ) będzie poza obróbką.

SOLIDCAM 2021 Przesunięcie boczne osi freza względem osi obróbki

Rysunek 9 | Przesunięcie boczne osi freza względem osi obróbki

Wygładzenie narożników w obróbce Śrubowej (Screw Machining)

W module obróbki Śrubowej (Screw Machining) zyskaliśmy możliwość wygładzenia ścieżki narzędzia (ostrych naroży) na finalnym konturze jak i przejściach pośrednich. Poprawia nam to warunki obróbcze w narożnikach oraz obszarach gdzie poprzednia ścieżka narzędzia zmieniała nagle kierunek cięcia. Dzięki poprawionym narożnikom wektor prędkości posuwu nie zmienia nagle swojego kierunku. Zmiana odbywa się stopniowo na łuku.

Nowości SOLIDCAM 2021

Rysunek 10 | Wygładzenie ścieżki narzędzia

Wieloosiowa obróbka zgrubna (Obróbka podcięć)

Dodana została możliwość oddzielenia obróbki podcięć w module Wieloosiowej obróbki zgrubnej. Obróbkę możemy przeprowadzić na trzy sposoby. Wykonać całą obróbkę (wraz z podcięciami), wykonać obróbkę bez obrabiania obszarów gdzie jest podcięcie lub wykonać obróbkę tylko dla obszarów gdzie mamy podcięcie.

SOLIDCAM Obróbka z ominięciem obszarów gdzie znajduje się podcięcie

Rysunek 11 | Obróbka z ominięciem obszarów gdzie znajduje się podcięcie

SOLIDCAM 2021 obróbka całego obszaru

Rysunek 12 | Obróbka całego obszaru (wraz z podcięciami)

Obróbka obszarów w SOLIDCAM 2021

Rysunek 13 | Obróbka obszarów gdzie znajduje się podcięcie

Zapraszam do przeczytania moich poprzednich artykułów z zakresu oprogramowania CAM oraz do obejrzenia webinaru, w którym szerzej omówiłem wszystkie nowości SOLIDCAM 2021.

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechanicznym. Zawodowe doświadczenie zdobywałem pracując przy różnego rodzaju maszynach do obróbki ubytkowej. Wolny czas lubię spędzać aktywnie.