Strona głównaProduktySolidCAM HSS – Kontrola narzędzia

SolidCAM HSS – Kontrola narzędzia

Kontrola narzędzia

SolidCAM HSS – Kontrola narzędzia

W kolejnym artykule dotyczącym SolidCAM HSS, kolejne opcje. Tym razem z zakładki Kontrola narzędzia. Możemy tutaj określić parametry, które kontrolują punkt kontaktowy narzędzia z przedmiotem obrabianym.

Kontrola narzędzia

Odsunięcie osiowe

SolidCAM umożliwia przesunięcie narzędzia wzdłuż jego osi.

Dostępne są poniższe opcje:

  • Stałe od każdego konturu

Wartość przesunięcia nie zmienia się wzdłuż osi. Wartość jest ustawiona w polu Do.

kontur

  • Stopniowe dla wszystkich przejść

Punkt styku pomiędzy narzędziem, a przedmiotem obrabianym stopniowo przesuwa się wzdłuż osi wraz z każdym kolejnym przejściem. Wartość przesunięcia wzrasta od wartości ustawionej w polu Od do wartości ustawionej w polu Do.

Stopniowe dla wszystkich przejść

  • Stopniowe dla każdego konturu

Punkt styku pomiędzy narzędziem, a przedmiotem obrabianym przesuwa się stopniowo dla każdego przejścia. Wartość przesunięcia wzrasta od wartości ustawionej w polu Od do wartości ustawionej w polu Do.

Stopniowe dla każdego konturu

Zejście

Opcja ta pozwala wygładzić ścieżkę narzędzia w taki sposób, że narzędzie będzie unikało skoków pionowych.

Zejście

Punkt styku narzędzia

Punkt styku narzędzia

W sekcji tej możemy zdefiniować punkt na powierzchni narzędzia, który styka się z powierzchnią obrabianą podczas obróbki.

Auto

SolidCAM automatycznie określa punkt styku narzędzia. Punkt styku przemieszcza się z wierzchołka do środka narzędzia, utrzymując styczność pomiędzy narzędziem a poziomami równoległymi do płaszczyzny XY.

Auto

Do centrum

Punkt styku znajduje się w centrum narzędzia (na wierzchołku narzędzia).

Należy zauważyć, ze w tym wariancie narzędzie nie jest zlokalizowane stycznie do powierzchni obrabianej. Warto wykorzystać opcję Sprawdzanie podcięć, w celu uniknięcia podcięć.

Do centrum

Do promienia

Punkt styku narzędzia jest automatycznie określany na obszarze zaokrąglenia naroża narzędzia. Wierzchołek narzędzia nie ma styku z powierzchnią obrabianą.

Do promienia

Do czoła

Punkt styku znajduje się na początku promienia naroża narzędzia (dla frezów promieniowych) w kierunku ruchu narzędzia. Zalecane się korzystać ze sprawdzania podcięć aby uniknąć ewentualnych kolizji.

Do czoła

W danym punkcie

SolidCAM pozwala określić punkt styku pomiędzy narzędziem a powierzchnią obrabianą poprzez przesunięcie środka narzędzia; przesunięcie definiowane jest przez dwa parametry:

W danym punkcie

Przesunięcie czołowe

Parametr ten pozwala określić przesunięcie punktu styku w kierunku ruchu narzędzia. Wartość dodatnia przesunie punkt styku z centrum narzędzia w kierunku ruchu.

Przesunięcie czołowe

Przesunięcie boczne

Parametr ten pozwala określić przesunięcie punktu styku narzędzia w kierunku prostopadłym do kierunku ruchu narzędzia. Wartość dodatnia spowoduje przesunięcie centrum narzędzia w prawą stronę (w stosunku do kierunku ruchu narzędzia), a punktu styku ze środka narzędzia w lewą stronę.

Przesunięcie boczne

Podziel się: