Strona głównaProduktySolidCAM HSS – Modyfikacja powierzchni – część 2

SolidCAM HSS – Modyfikacja powierzchni – część 2

Wydłuż / Utnij Przerwy

SolidCAM HSS – Modyfikacja powierzchni – część 2

W drugiej części artykułu na temat modyfikacji ścieżki narzędzia w module HSS zapoznamy się z opcjami kryjącymi się pod przyciskami:

Modyfikacja powierzchni - część 2

Zaokrąglone naroża

W niektórych obszarach ścieżka narzędzia HSS zawiera zbędne ruchy w ostrych krawędziach lub obszarach z małym promieniem.

Zaokrąglone naroża

Użycie funkcji Zaokrąglone naroża, pozwoli uniknąć tych ruchów i wygeneruje wygładzoną ścieżkę narzędzia.

Po kliknięci w przycisk Zaokrąglone naroża pojawi się okienko Wygładzaj powierzchnie promieniem narzędzia. Możemy tutaj określić zaokrąglenie ścieżki narzędzia.

Wygładzaj powierzchnie promieniem narzędzia

Zaokrąglenie to odbywa się w kierunku przejść z promieniem równym sumie promienia naroża narzędzia i Dodatkowego promienia.

Płaskie / Strome

SolidCAM umożliwia zdefiniowanie obszaru obróbki, w zależności od kąta nachylenia powierzchni.

Kliknięcie przycisku Płaskie/Strome wyświetli okienko Definicja płaskich/stromych obszarów. Możemy tutaj określić parametry definiujące obszary do obróbki.

Płaskie / Strome

Kierunek kontrolny

SolidCAM umożliwia zdefiniowanie wektora, względem którego ustawiony zostanie początkowy i końcowy kąt nachylenia. Możemy wybrać jedną z osi układu współrzędnych (X, Y lub Z) lub zdefiniować wektor użytkownika.

Kierunek kontrolny

Kąt nachylenia

Parametry Początkowy kąt nachylenia i Końcowy kąt nachylenia określają limit kątowy stromych obszarów.

Obszary obróbcze

Tutaj możemy zdefiniować obszary obróbcze.

Kiedy wybierzemy Obrabiaj strome obszary, obróbka zostanie wygenerowana tylko na powierzchni pomiędzy początkowym, a końcowym kątem nachylenia.

Kiedy wybierzemy Obrabiaj płytkie obszary, obróbka zostanie wygenerowana na powierzchni poza obszarem zawierającym się pomiędzy początkowym, a końcowym kątem nachylenia.

Wydłuż / Utnij

SolidCAM pozwala na wydłużenie lub przycięcie ścieżki narzędzia stycznie wzdłuż przejść. Powierzchnia obrabiana zostaje wirtualnie przedłużona lub przycięta stycznie i zostaje wygenerowana na niej ścieżka narzędzia. W przypadku wydłużenia ścieżki narzędzia, narzędzie wyjdzie na określoną odległość poza koniec powierzchni obrabianej. W przypadku przycinania, narzędzia zatrzyma się na określonej odległości przed końcem powierzchni i przemieści się do następnego przejścia.

Po kliknięciu przycisku Wydłuż/Utnij pojawi się poniższe okienko:

Wydłuż/Utnij

Sekcja Start pozwala na zdefiniowanie wydłużenia/ucinania na początku przejść, a sekcja Koniec, na końcu przejść.

Odległość może być określona jako wartość lub % średnicy narzędzia. Wartości dodatnie spowodują wydłużenie przejść, a wartości ujemne przycięcie przejść.

Warto zauważyć, ze wykorzystując metodę obróbki Zigzag, kierunek obróbki jest zmieniany dla każdego przejścia – początek i koniec są odwracane na każdym przejściu. Dlatego też, w celu uzyskania prawidłowej ścieżki narzędzia, zaleca się stosowanie opcji W jedną stronę.

W tej opcji, początek przejść jest z jednej strony powierzchni obrabianej, a koniec z drugiej strony, co zapewni prawidłowe wykorzystanie opcji wydłuż/utnij.

Wydłuż / Utnij Przerwy

Zaznaczenie tej opcji pozwala na zastosowanie wydłużania/przycinania dla wszystkich wykrytych przerw podczas przejść.

Wydłuż / Utnij Przerwyodległość przycięcia

Podziel się: