Strona głównaProduktySolidCAM HSS – Modyfikacja ścieżek narzędzia – część 1

SolidCAM HSS – Modyfikacja ścieżek narzędzia – część 1

Modyfikacja ścieżek narzędzia

SolidCAM HSS – Modyfikacja ścieżek narzędzia – część 1

Opcje dostępne w zakładce Modyfikuj, pozwalają nam wpłynąć na ścieżkę narzędzia na różne sposoby.

Zakładka ta domyślnie nie jest włączona. Aby ją aktywować, należy zaznaczyć opcję Zaawansowane.

 HSS obróbka równoległa

Zakładka ta jest niedostępna w strategiach Projekcja.

Odległość scalania krawędzi powierzchni

Na początku SolidCAM generuje ścieżki narzędzia dla poszczególnych powierzchni, a następnie łączy je ze sobą, tworząc kompletną ścieżkę narzędzia.

SolidCAM

Odległość scalania krawędzi powierzchni

Decyzja o łączeniu oparta jest na parametrze Odległość scalania krawędzi powierzchni.

Parametr ten, może być zdefiniowany jako Wartość lub jako % średnicy narzędzia. W obu przypadkach, wartość musi być większa niż Tolerancja przejść.

Zastosuj zewnętrzne ostre naroża

Opcja ta umożliwia wykonanie obróbki sąsiednich, zewnętrznych krawędzi modelu, w taki sposób, że ostrość narożników zostanie zachowana. Zamiast przejścia bezpośrednio po narożniku, co może spowodować jego lekkie zaokrąglenie, ścieżka narzędzia jest przedłużona dla obu powierzchni i połączona za pomocą pętli. Zapewni nam to ostry narożnik w przedmiocie obrabianym.

 Zastosuj zewnętrzne ostre naroża

Po zaznaczeniu tej opcji możemy zdefiniować parametry pętli.

Parametr Zewnętrzne kąty wzdłuż określają maksymalną wartość kąta, pomiędzy dwoma normalnymi do powierzchni narożnika, umożliwiająca utworzenie pętli. Dla kątów większych niż podany, pętla nie zostanie utworzona.

Wartość promienia pętli możemy określić w parametrze Promień pętli.

 Promień pętli

Kiedy Promień pętli jest mniejszy niż promień narzędzia, pętla nie zostanie utworzona.

Kompensacja narzędzi 3D

Po zaznaczeniu tego pola, opcje korekcji narzędzia wykorzystane zostaną w kodzie NC.

Ścieżka 3D zostanie wygenerowana dla wierzchołka lub centrum narzędzia.

 Kompensacja narzędzi 3D

W drugiej części artykułu omówione zostaną funkcje dostępne pod przyciskami Zaokrąglone naroża, Płaskie/Strome, Wydłuż/Utnij.

Podziel się: