Strona głównaProduktySolidCAM HSS – Poziomy

SolidCAM HSS – Poziomy

HSS

SolidCAM HSS – Poziomy

Moduł SolidCAM HSS daje nam dużą kontrolę nad poziomami, z którego dojeżdża narzędzie lub na które się wycofuje. W tym artykule przedstawię opis parametrów jakie możemy zdefiniować i jaki będzie to miało wpływ na ruch dojścia i wycofania narzędzia.

W zakładce Poziomy mamy możliwość skonfigurowania płaszczyzny bezpieczeństwa i poziomów obróbczych.

 HSS

Płaszczyzna bezpieczeństwa (ruch szybki)

Jest to poziom na którym narzędzie będzie poruszało się ruchami szybkimi, bezpiecznie bez kontaktu z materiałem.

W zależności od powierzchni obrabianych, wartość ta może być określona jako:

  • Poziom
  • Walec

 

Poziom

Opcja ta pozwala zdefiniować Płaszczyznę bezpieczeństwa jako płaszczyznę odsuniętą o kreśloną wartość – Wysokość planu. Narzędzie wykona odjazd na płaszczyznę bezpieczeństwa, a następnie na tej wysokości będzie poruszało się ruchami szybkimi.

Płaszczyzna bezpieczeństwa

Możemy odsunąć się prostopadle w osi X, Y lub Z, a także poprzez kierunek zdefiniowany przez użytkownika.

kierunek zdefiniowany

Opcja ta pozwala na zdefiniowanie kierunku wektora poprzez podanie współrzędnych – parametry dX, dY, dZ.

parametry

Wykorzystując ikonki obok nazwy opcji, możemy wskazać początek i koniec wektora bezpośrednio na modelu (pierwszy przycisk) lub wskazać całą ścianę (drugi przycisk).

Walec

Walec

Opcja ta pozwala na zdefiniowanie płaszczyzny bezpieczeństwa jako cylindryczna powierzchnia otaczająca krzywą obrabianą. Narzędzie wykona wycofanie na płaszczyznę cylindryczną i tam rozpocznie pracę ruchami szybkimi wzdłuż tej powierzchni.

Parametr Promień pozwala określić promień cylindra otaczającego powierzchnie obrabiane.

Promień

Opcje Równolegle do X, Równolegle do Y, Równolegle do Z pozwalają na zdefiniowanie cylindra równoległego do jednej z osi układu współrzędnych (X, Y lub Z).

Opcja Równolegle do kierunek użytkownika pozwala na zdefiniowanie osi cylindra, za pomocą zdefiniowania odpowiednio skierowanego wektora. Kierunek wektora możemy zdefiniować podając jego współrzędne (parametry dX, dY, dZ). Wykorzystując ikonki obok nazwy opcji, możemy wskazać początek i koniec wektora bezpośrednio na modelu (pierwszy przycisk) lub wskazać całą ścianę (drugi przycisk).

Równolegle do kierunek użytkownika

Domyślnie oś cylindra przechodzi przez początek układu współrzędnych. Możemy określić lokalizację osi, korzystając z przycisku przy opcji Przez punkt lub wprowadzając współrzędne X, Y, Z punktu osi cylindra.

 Przez punktPrzez punktPrzez punkt

Poziomy

 Poziomy

Parametry Poziomów pozwalają nam zdefiniować odległości, z których narzędzie będzie dochodziło do przedmiotu obrabianego lub odległości, na które będzie się wycofywało.

Odległość wycofania

Narzędzie wykona szybki ruch dojścia z Płaszczyzny bezpieczeństwa do poziomu określonego w parametrze Odległość wycofania.

 Odległość wycofania

Bezpieczna odległość

Po ruchu dojścia na wysokość wpisaną w parametrze Odległość wycofania, narzędzie rozpoczyna ruch dojścia do materiału. Ruch dojścia składa się z dwóch segmentów. Pierwszym jest ruch szybki do poziomu Bezpiecznej odległości dojścia, a następnie od tej wysokości, ruch z posuwem roboczym. Przed wycofaniem, narzędzie unosi się na Bezpieczną odległość odejścia.

 Bezpieczna odległość

Szybkie wycofanie

Opcja ta pozwala wykonać ruch wycofania posuwem szybkim.

Kiedy opcja ta nie jest zaznaczona, narzędzie przemieści się do Bezpiecznej odległości odejścia posuwem określonym w parametrze Prędkość wycofania.

Szybkie wycofanie

I ruch wyjścia narzędzia odbywa się w ten sposób:

Szybkie wycofanie

Kiedy zaznaczymy opcję Szybkie wycofanie ruch wyjścia wykonany zostanie z posuwem szybkim.

 posuw szybki1

Kontrola nad wyżej przedstawionymi wartościami jest pierwszym krokiem do świadomego panowania nad ścieżką narzędzia w module SolidCAM HSS.

Podziel się: