Strona głównaProduktySolidCAM HSS Zapanuj nad ścieżką narzędzia – Dojście / Wycofanie

SolidCAM HSS Zapanuj nad ścieżką narzędzia – Dojście / Wycofanie

SolidCAM HSS

SolidCAM HSS Zapanuj nad ścieżką narzędzia – Dojście / Wycofanie

Moduł HSS jest modułem do szybkościowej obróbki wykończeniowej powierzchni. Korzystając z operacji zawartych w tym module SolidCAM mamy bardzo dużą kontrolę nad ścieżką narzędzia.
W artykule tym opiszę sposoby pierwszego wejścia narzędzia w materiał i ostatniego wyjścia z materiału.

dojście wycofanie

Pierwsze wejście
Sekcja ta umożliwia zdefiniowanie pierwszego wejścia do obszaru obróbki.

Pierwsze wejście

SolidCAM pozwala określić poziom, od którego rozpoczyna się ruch wejścia.

Dostępne są poniższe opcje:
Bezpośrednio:dojście_wycofanie_2

Gdy ta opcja jest wybrana obróbka rozpoczyna się bezpośrednio w pierwszym punkcie ścieżki narzędzia. Żaden ruch dojścia nie jest realizowany.

Z obszaru bezpieczeństwa:

dojście_wycofanie_3

Ruch dojścia wykonywany jest z określonego płaszczyzny bezpieczeństwa, przez odległość wycofania i odległość bezpieczną.

Użyj odległości wycofania:

dojście_wycofanie_4

Ruch dojścia wykonywany z poziomu odległości wycofania.

Użyj odległości bezpiecznej:

dojście_wycofanie_5

Ruch dojścia będzie wykonywany z poziomu odległości bezpiecznej.

Rozpocznij ze wskazanego punktu

dojście_wycofanie_6

SolidCAM pozwala określić punkt z którego ma być wykonane dojście. Z tego punktu rozpocznie się ruch szybki do miejsca, w zależności od tego co mamy wybrane (płaszczyzna bezpieczeństwa, odległość wycofania, bezpieczna odległość), a następnie dojście do przedmiotu obrabianego.

Ostatnie wyjście

dojście_wycofanie_7

SolidCAM pozwala na określenie poziomu na który zostanie wykonane wycofanie narzędzia.
Dostępne są poniżesz opcje:

Bezpośrednio

dojście_wycofanie_8

Kiedy ta opcja jest wybrana obróbka kończona jest dokładnie w tym punkcie. Nie zostanie dodane żadne wycofanie.

Cofnij do obszaru bezpieczeństwa

Cofnij do obszaru bezpieczeństwa

Wycofanie jest wykonane do określonego obszaru bezpieczeństwa przez odległość wycofania i odległość bezpieczną.

Użyj odległości wycofania

Użyj odległości wycofania

Wycofanie zostanie wykonane do odległości wycofania

Użyj odległości bezpiecznej

Użyj odległości bezpiecznej

Wycofanie zostanie wykonane do odległości bezpiecznej.
Z powrotem do płaszczyzny bezpieczeństwa przez środek tuby

Opcja ta jest przydatna w przypadku obróbki części rurowych. Przy tej opcji narzędzie będzie wychodziło przez środek obrabianej rury.
Kiedy opcja ta jest wybrana narzędzie będzie wycofywało się z wnętrza rury, przez jej środek do płaszczyzny bezpieczeństwa.

Zakończ we wskazanym punkcie
SolidCAM pozwala zdefiniować punkt, w którym zakończona zostanie obróbka. Punkt ten też jest miejscem, w które narzędzie wróci po wycofaniu.
Kiedy opcja ta jest wybrana obróbka przebiega w ten sposób: po ostatnim przejściu narzędzie wycofa się do płaszczyzny bezpieczeństwa/odległości wycofania/odległości bezpiecznej (w zależności od tego co jest wybrane) lub bezpośrednio pojedzie do punktu użytkownika.

Zakończ we wskazanym punkcie

W kolejnym artykule przedstawiona zostanie zakładka Połączenia.

Podziel się: