Strona głównaSOLIDWORKS SimulationSOLIDWORKS 2017 – SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS 2017 – SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS 2017 – SOLIDWORKS Simulation

Sprawdzanie w jaki sposób projekt będzie wykonywany stała się integralną częścią procesu projektowania. Czy jesteś nowym czy zaawansowanym użytkownikiem, w SOLIDWORKS Simulation 2017 znajdziesz funkcjonalność dostarczającą moc i wydajność, aby pomóc Ci zrozumieć projekt.
W tym przykładzie, musimy wiedzieć, jak zaczepy boczne pracują (działają), gdy pokrywy akumulatora są całkowicie zwolnione, a jak jeśli pokrywa baterii przenosi większe niż normalnie siły otwarcia.

Najpierw rzućmy okiem na pokrywę akumulatora. Możemy uprościć model i użyć symetrii dla uzyskania szybszych rezultatów. Aby symulować pełne otwarcie komory baterii, wypustki są wciskane na dwa i pół milimetra, tak aby powierzchnia zaczepu zrównała się z powierzchnią klapy. Często użytkownicy uruchamiają symulację i pozostawiają ją, robiąc inne rzeczy, takie jak spotkania lub lunch. W 2017, SOLIDWORKS Simulation może automatycznie podejmować decyzje, aby kontynuować symulację, gdy jesteś zajęty robieniem innych rzeczy. Oczywiście każda decyzja jest rejestrowana do twojego wglądu. Ta nowa funkcjonalność utrzymuje badanie w pracy, aby mieć gotowe wyniki po powrocie.

solidworks simulation 2017 wyniki

Pierwszą rzeczą, jaką możemy zauważyć w wynikach są bardzo wysokie naprężenia w zaczepie. W 2017 roku, możemy użyć diagnostykę punktu aktywnego naprężenia, aby zrozumieć, czy te naprężenia są prawdziwe, czy też związane z konfiguracją symulacji lub uproszczeniem modelu. W tym przypadku, źródło naprężeń znajduje się na ostrej krawędzi modelu, gdzie nie ma zaokrągleń we wtryskiwanej części. Te natychmiastowe informacje zwrotne dają nam dane do podjęcia kolejnych kroków, niezbędnych do symulacji problemu z większą dokładnością. Nowością w wersji 2017, będzie dużo łatwiejsza interpretacja wyników poprzez bezpośrednie edytowanie legendy wykresu. Można szybko określić w jaki sposób pokazać wyniki, aby wyróżnić ważne wnioski.

solidworks simulation kopiowanie badania

Lepszą metoda symulacji pokrywy jest użycie badania nieliniowego. W SOLIDWORKS 2017, możemy prze konwertować istniejące badanie statyczne na nową analizę nieliniowej za pomocą jednego polecenia. Ta opcja automatyzuje proces, oszczędzając czas i eliminując niezamierzone różnice definicji ustawień w porównaniu do poprzedniego badania. Dzięki aktywnej subskrypcji SOLIDWORKS Simulation mają Państwo dostęp do bazy materiałów Materiality , z której można uzyskać bezpośredni dostęp do biblioteki online, aby znaleźć bardziej szczegółowe opisy materiałów. Dzięki szybkiemu pobraniu, można uwzględnić je w swoich badaniach. Jest to doskonałe źródło do uzyskania najbardziej realistycznych i dokładnych wyników. Wreszcie, SOLIDWORKS Simulation 2017 może automatycznie określić najlepszy solver do rozwiązania problemów nieliniowych, co oznacza, że nie trzeba być ekspertem, aby uzyskać szybko prawidłowe rezultaty.

solidworks simualtion solver badania nieliniowego

Patrząc na wyniki z badania nieliniowego widzimy dokładniejsze odwzorowanie naprężeń na zaczepie, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć jakie zmiany są wymagane. W 2017, możemy łatwo porównać wyniki tego badania z innymi symulacjami i tworzyć obrazy potrzebne do ich porównania przy użyciu nowych funkcjonalności porównywania wyników.

Wróćmy do pełnego złożenia obudowy baterii, chcemy zrozumieć, jak pokrywa baterii reaguje na duże siły otwarcia. Czytelne przedstawienie wyników jest zawsze ważne, W poprzednich wersjach SOLIDWORKS Simulation można pokazać wyniki, w SOLIDWORKS 2017 wprowadzono Wyświetlanie Symulacji, które wykorzystuje grafikę Real View lub rendering PhotoView 360 wraz z wynikami symulacji, aby obraz był jeszcze bardziej czytelny. Jest to o wiele lepszy sposobów do udostępniania wyników i prezentacji jak dany produkt działa.

solidworks simulation photoview 360

Sprawdzanie poprawności projektów, weryfikacja i oględziny wyników, udostępnianie informacji nigdy nie było łatwiejsze. Oznacza to, że można spędzić mniej czasu na bycie ekspertem w symulacji, a więcej na wykorzystaniu wyników w celu optymalizacji wydajności, jakości i niezawodności konstrukcji.

Podziel się:

Starszy Specjalista techniczny ds. SOLIDWORKS / Trener. Wyróżniony nagrodą SOLIDWORKS Award Elite w 2014 roku. Uwielbia testować nowe rozwiązania sprzętowe, a nowe technologie nie są mu obce. Smakosz whisky i dobrego jedzenia (sam dobrze gotuje).