Strona głównaSOLIDWORKSSOLIDWORKS CSWP – wstęp do Certified SOLIDWORKS Professional

SOLIDWORKS CSWP – wstęp do Certified SOLIDWORKS Professional

Jak zdobyć certyfikat SOLIDWORKS CSWP

SOLIDWORKS CSWP – wstęp do Certified SOLIDWORKS Professional

CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) to certyfikat potwierdzający zaawansowane umiejętności obsługi programu SOLIDWORKS. Jest przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy posługują się tym narzędziem w swojej pracy zawodowej.

Egzamin podzielony jest na trzy niezależne segmenty, do których można podchodzić w dowolnej kolejności.

Segment

Tematyka

Czas trwania

Próg zaliczenia

Maksymalna liczba punktów

1 Modelowanie części 70 minut 75 105
2 Konfiguracje 50 minut 77 104
3 Złożenia 80 minut 77 109

W przypadku niepowodzenia, możemy powtórnie przystąpić do danej części egzaminu po 14 dniach. Raz zdany segment nie wymaga ponownego zaliczenia. Po otrzymaniu pozytywnych wyników z wszystkich trzech części, na naszym koncie 3DEXPERIENCE® Certification Center automatycznie pojawi się zaświadczenie o otrzymaniu certyfikatu.

Aby przystąpić do egzaminu, konieczne jest posiadanie SOLIDWORKS’a w wersji 2015 lub nowszej. Korzystanie ze starszej wersji oprogramowania może skutkować brakiem możliwości otworzenia załączonych w egzaminie plików z częściami.

Segment 1: modelowanie części

Pierwsza część egzaminu polega na utworzeniu pojedynczej części na podstawie kilku zwymiarowanych rysunków poglądowych. W każdym z jedenastu pytań zostaniemy poproszeni o dokonanie modyfikacji parametrów lub geometrii wyjściowego modelu. Ważne, by zadbać o jego poprawność, ponieważ ewentualny błąd będzie miał wpływ na wszystkie z kolejnych zadań.

Aby udzielić prawidłowych odpowiedzi, potrzebne nam będą informacje na temat masy obiektu. Na egzaminie spotkamy się z pytaniami testowymi w formie otwartej (należy wpisać dokładną wartość w okienko tekstowe) lub jednokrotnego wyboru.

Segment 2: konfiguracje

Zadania w segmencie drugim opierają się na gotowych modelach, które należy odpowiednio zmodyfikować. Pliki z częściami dostępne są do pobrania bezpośrednio w aplikacji egzaminacyjnej (są załączone pod odpowiednimi pytaniami).

Podobnie jak w przypadku segmentu pierwszego zostaniemy poproszeni o udzielenie informacji na temat masy obiektu. Jako, że będziemy korzystać z funkcjonalności “Konfiguracje”, ważne aby mieć na komputerze zainstalowanego Microsoft Excel’a kompatybilnego z posiadaną wersją SOLIDWORKS’a.

Segment 3: złożenia

Trzeci segment sprawdza umiejętności dotyczące modelowania obiektów, tworzenia zaawansowanych wiązań oraz relacji między poszczególnymi elementami. W odróżnieniu od dwóch poprzednich części, test zapyta nas dodatkowo o współrzędne środka masy złożenia.

Wskazówki, na co zwrócić uwagę?

  • Na czas egzaminu warto wyposażyć się w drugi monitor, tak aby na jednym z nich wyświetlać zadania, a na drugim pracować w programie. Stały podgląd na założenia zadania znacznie ułatwi pracę i pozwoli zaoszczędzić sporo czasu.
  • Pamiętaj, aby zawsze zadeklarować odpowiedni materiał bryły, w przeciwnym wypadku właściwości masy będą niepoprawne
  • Czytaj uważnie treść zadania. Zwróć szczególną uwagę na zastosowany system jednostek oraz położenie i orientację środka układu współrzędnych.
  • Poświęć szczególną uwagę pierwszemu modelowi. Każde kolejne zadanie w pierwszym segmencie bazuje na wyjściowej geometrii, dlatego warto zadbać o jej poprawność i możliwość łatwej modyfikacji – szczególnie ważne jest stosowanie zmiennych globalnych.

Czas na wykonanie zadań jest relatywnie krótki, dlatego istotne jest, aby bardzo sprawnie poruszać się w programie oraz dobrze znać narzędzia modelowania bryłowego i ich możliwości. Dobrą metodą na poprawienie swoich umiejętności obsługi SOLIDWORKS’a jest wykonywanie ćwiczeń, np. tych dostępnych na stronie producenta.

Podziel się:

Kamil Gruszka – świeżo upieczony absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Oprócz skanowania 3D interesuje się sportami motorowymi, zwłaszcza żużlem. Dodatkowo, śpiewa basem w chórze akademickim.