Strona głównaSOLIDWORKS ElectricalSOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC PROFESSIONAL: Tłumaczenie opisów zacisków dla komponentów

SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC PROFESSIONAL: Tłumaczenie opisów zacisków dla komponentów

SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC PROFESSIONAL: Tłumaczenie opisów zacisków dla komponentów

Podstawową funkcjonalnością, którą wykorzystujemy w tym sposobie jest przypisanie jednego wystąpienia wielokrotnego atrybutu do danej warstwy. Zdaję sobie sprawę, że zaproponowane rozwiązanie jest dość skomplikowane. Natomiast jest wstanie w pełni zaspokoić potrzebę odnoszenia się do opisów zacisków w komponencie, w określonym języku.

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest stworzenie warstwy dla każdego języka, który chcemy aby był widoczny na projekcie.

SOLIDWORKS Electrical - stworzenie warstwy dla każdego języka

Konieczne jest stworzenie konfiguracji na poziomie projektu. Klikamy dodaj do projektu [1], następnie wybieramy właściwości [2].

SOLIDWORKS Electrical - stworzenie konfiguracji na poziomie projektu

Dodajemy tyle warstw, ile tłumaczeń opisów. Dla ułatwienia w tym przykładzie utworzyłem 2 warstwy dla języka polskiego oraz angielskiego.

SOLIDWORKS Electrical - dodawanie warstw do tłumaczeń opisów

Kolumna opisana pokaż określa jaki język będzie widoczny w danym momencie.

Następnym krokiem jest zdefiniowanie samego opisu. W oprogramowaniu SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC symbol „|” rozdziela atrybut na osobną linię. Dzięki temu możemy wprowadzić kilka niezależnych tekstów.

Klikamy PPM na symbol, a następnie wybieramy Edytuj zaciski symbolu. W tym przykładzie dodałem opis dla 4 zacisków w silniku 3 fazowym z uziemieniem. Pomiędzy tekstem w języku polskim i języku angielskim wprowadziłem znak „|”, jest on kluczowy.

SOLIDWORKS Electrical - edytuj zacisk symbolu

Kolejnym etapem jest wprowadzenie wielokrotnego atrybutu, który wyświetli Instrukcję dla danego zacisku

Klikamy PPM na symbol, następnie symbol -> Otwórz symbol. Przypisujemy atrybut, który wyświetla Instrukcję zacisku.

SOLIDWORKS Electrical - przypisanie atrybutu instrukcji zacisku

Wybieramy atrybut, następnie klikamy w narzędzie atrybut wielokrotny. Liczba atrybutów musi być równa liczbie języków, które chcemy pokazać na schemacie.

Kolejno wchodzimy w atrybuty i przypisujemy dla każdego zacisku atrybut o nazwie #P_MNE_i gdzie i oznacza numer zacisku od 0 do i.

SOLIDWORKS Electrical - przypisanie atrybutu do każdego z zacisków

1. etap wybór atrybutu 2. etap właściwości graficzne 3. etap wybór warstwy dla danego języka.

Aby tłumaczenie było zamienne najlepiej jest umieścić jeden atrybut na drugim. Zapisujemy.

Ostatnim etapem jest wybranie warstwy, dla której przypisaliśmy dany atrybut. Klikamy Modyfikuj -> Warstwy i odznaczamy w kolumnie POKAŻ warstwę, którą chcemy ukryć.

SOLIDWORKS Electrical - dodanie warstwy do której przypisany jest atrybut

Należy zwrócić uwagę aby symbole, przewody i zarysy były przypisane do warstwy 0. Tak jak na zamieszczonym zdjęciu warstwa 0 jest warstwą bieżącą.

Poniżej gotowy symbol i interpretacja dla dwóch języków z poziomu warstw:

SOLIDWORKS Electrical - gotowy symbol dla dwóch warstw

Podziel się:

Jestem Inżynierem oprogramowania CAD w firmie DPS odpowiadam za wsparcie techniczne w zakresie oprogramowania typu ECAD. Ukończyłem Eksploatacje i konstrukcje maszyn roboczych na Politechnice w Poznaniu. Prywatnie interesuje się sztukami walki i szeroko pojętą aktywnością fizyczną.