Strona głównaSOLIDWORKSSOLIDWORKS: Konwersja modelu na arkusz blachy

SOLIDWORKS: Konwersja modelu na arkusz blachy

SOLIDWORKS: Konwersja modelu na arkusz blachy

Docelowe projektowanie części jako arkusz blachy nie musi oznaczać modelowania przy pomocy tego modułu od początku. W poniższym przykładzie przedstawiony zostanie sposób projektowania kolana segmentowego rury. Zostanie ono utworzone przy pomocy standardowych operacji bryłowych a następnie skonwertowane na arkusz blachy.

SOLIDWORKS - model na arkusz blachy na przykładzie kolanka segmentowego

Bryła powstanie jako operacja wyciągniecie po ścieżce a następnie poddana edycji. Pierwszym krokiem będzie utworzenie szkicu na płaszczyźnie przedniej. Szkic będzie okręgiem oraz dwiema liniami. Elementy docięto oraz zamieniono na geometrię konstrukcyjną.

SOLIDWORKS - utworzenie szkicu na płaszczyźnie przedniej

SOLIDWORKS - geometria konstrukcyjna

Kolejnym krokiem będzie dodanie czterech linii tworzących cztery segmenty. Następnie korzystając z relacji Równe, zdefiniowano równą długość czterech segmentów w sposób, pokazany na poniższych zdjęciach.


SOLIDWORKS - zdefiniowanie równej długości segmentów

Aby w pełni zdefiniować szkic dodana została styczność pomiędzy łukiem konstrukcyjnym a środkowymi, dwoma segmentami. Dodano również wymiar poziomego segmentu.

SOLIDWORKS - styczność między łukiem konstrukcyjnym

Po utworzeniu szkicu możliwe jest dodanie operacji wyciągnięcia po ścieżce o profilu kołowym. Opcja cienkich ścianek pozwoli w ramach jednej operacji zamienić model w rurę.

SOLIDWORKS - wyciągnięcie po ścieżce o profilu kołowym

Kiedy operacja została dodana można przejść do konwersji modelu na arkusz blachy. Aby było to możliwe konieczne jest utworzenie rozcięcia. Bez niego program nie będzie w stanie zamienić utworzonej wcześniej bryły na blachę. W tym celu na płaszczyźnie naszkicowany został okrąg. Szkic posłużył do operacji wycięcia symetrycznego od płaszczyzny szkicu na odległość 1 mm.

SOLIDWORKS - utworzenie rozcięcia

Ukazane w tym przykładzie kolanko składa się z 4 segmentów. Każdy z nich będzie osobnym arkuszem blachy. W tym celu dodane zostaną trzy płaszczyzny. Jako pierwsze odniesienie wybrana zostanie krawędź widoczna na poniższym zdjęciu. Pozostałe płaszczyzny zostały dodane w ten sam sposób.

SOLIDWORKS - dodanie płaszczyzn do segmentów

SOLIDWORKS - dodanie pozostałych płaszczyzn

W celu podziału wykorzystana zostanie operacja Podziel. Jako Narzędzie przycięcia wybrane zostały dodane wcześniej płaszczyzny. Bryła została podzielona na cztery obiekty bryłowe.

SOLIDWORKS - obiekty bryłowe

Rozdzielone obiekty mogą zostać skonwertowane na arkusz blachy. Korzystając z operacji Wstaw zgięcia dodane zostaną zgięcia do poszczególnych brył. Należy powtórzyć operację dla wszystkich segmentów modelu.

SOLIDWORKS - konwersja obiektu na arkusz blachy

Efektem końcowym jest model skonwertowany na arkusz blachy składający się z czterech segmentów. Każdy z nich można zapisać do pliku .dxf oraz wstawić do nowego pliku części. Na poniższych zdjęciach znajduje się gotowy model oraz jedne z segmentów w stanie rozłożonym.

SOLIDWORKS model na arkusz blachy, efekt finalny

SOLIDWORKS - rozłożony segment

Podziel się:

Specjalista techniczny/ trener CAD. Absolwent Politechniki Śląskiej kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywał zajmując się zawodowo inżynierią odwrotną na potrzeby druku 3D. Prywatnie interesuje się modelarstwem oraz historią.