Strona głównaSOLIDWORKSSOLIDWORKS: Modelowanie kieliszka przy pomocy okręgów

SOLIDWORKS: Modelowanie kieliszka przy pomocy okręgów

SOLIDWORKS: Modelowanie kieliszka przy pomocy okręgów

Specyfika modelowania jest taka, że do projektu można podejść na kilka różnych sposobów, w zależności od intencji projektu, wymagań stawianych modelowi (model robiony pod aplikację, do pracy z konfiguracjami czy jako jednostkowy egzemplarz), czy pomysłu projektanta. Tak samo jest i w tym przypadku. W związku z powyższym, przedstawię ciekawe podejście przy projektowaniu kieliszka, ponieważ będzie on modelowany tylko przy pomocy okręgów.

SOLIDWORKS - modelowanie kieliszka

Modelowanie nóżki

Zaczynamy od narysowania okręgu o średnicy Ø60 mm na płaszczyźnie górnej.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - okręg na płaszczyźnie

Po wyjściu ze szkicu trzeba wstawić płaszczyznę równoległą, odsuniętą od płaszczyzny górnej o 20 mm. Na tej płaszczyźnie rysujemy okrąg o średnicy Ø15 mm. Wychodzimy ze szkicu.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - wstawianie płaszczyzny równoległej

Dodajemy kolejną płaszczyznę, tym razem odsuniętą o 50 mm od Płaszczyzny górnej. Na niej rysujemy okrąg o średnicy Ø30 mm.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - dodanie kolejnej płaszczyzny

Mamy już zrobiony odpowiedni szkielet, możemy przejść do modelowania. Na narysowanych okręgach użyjemy operacji Wyciągnięcie po profilach. Warto ustawić sobie punkty sterujące skręceniem w jednej osi.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - operacja wyciągnięcia po profilach

Zrobimy lustrzane odbicie utworzonej bryły, względem Płaszczyzny 2.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - odbicie lustrzane stworzonej bryły

Modelowanie czaszy

Modelowanie czaszy kieliszka zaczniemy od odsunięcia płaszczyzny o 60 mm od górnej ściany modelu. Na tej płaszczyźnie narysujemy okrąg o średnicy Ø50 mm.

SOLIDWORKS - modelowanie czaszy kieliszka

Teraz po użyciu operacji Wyciągnięcie po profilach, program zrobi wyciągnięcie po linii prostej, dlatego ustawimy opcję Normalna do profilu dla górnego szkicu i Styczność do ściany dla dolnej ściany. Przy styczności dodatkowo zmienimy wartość na 1.6. Tutaj jest dodatkowa opcja umożliwiająca zmianę ściany dla której będzie dodana relacja styczności. W naszym wypadku jest to styczność do krzywizny nóżki kieliszka, ale możesz też zrobić czaszę styczną do płaskiej ściany nóżki. Zaznaczymy opcję Scalaj wyniki.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - opcja scalaj wyniki

Wstawimy płaszczyznę odsuniętą od Płaszczyzny górnej o 90 mm i użyjemy jej do podzielenia modelu na dwie części, w tym celu użyjemy operacji Przecięcie, ale trzeba w niej odznaczyć opcję Scalaj wyniki (inaczej program podzieli model i z powrotem go połączy).

>Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - operacja przecięcie

Na czaszy kieliszka zrobimy skorupę o grubości 1 mm oraz pełne zaokrąglenie na górnej krawędzi.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - stworzenie skorupy

Teraz możemy połączyć czaszę z nóżką. Dno jest dosyć płaskie, dlatego dodamy jeszcze zaokrąglenie 10 mm na wewnętrznej krawędzi czaszy.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - dodanie zaokrąglenia

Nasz kieliszek jest ukończony. Żeby ładniej wyglądał dorzucimy do niego wygląd szkła.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - dodanie wyglądu szkła

A teraz sprawdzimy jak zmieni się kształt kieliszka po edycji jednej operacji. Edytujemy operację Płaszczyzna1 i odsuniemy ją na 30 mm. Zmieni się zarówno profil nóżki, jak i czaszy.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - zmiana jednej z operacji

Teraz sprawdzimy pojemność kieliszka. Wstawiamy płaszczyznę odsuniętą o 5 mm od Płaszczyzny3. Używamy operacji Przecięcie, zaznaczamy ostatnią płaszczyznę i kształt kieliszka, ale zmieniamy ustawienia na Utwórz wewnętrzne obszary. Następnie zaznaczamy obszar powyżej płaszczyzny do usunięcia.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - sprawdzenie pojemności

Chowamy bryłę kieliszka, a zostawiamy widoczną nowo utworzoną bryłę wnętrza kieliszka. Zaznaczamy ją i przechodzimy do zakładki Oceń, żeby wywołać operację Właściwości masy. Tutaj klikamy opcje i zaznaczamy pole wyboru Użyj ustawień dostosowanych, żeby zmienić jednostki objętości na litry. Po zatwierdzeniu program pokaże objętość bryły. W naszym wypadku jest to 0.2 litra.

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - wywołanie operacji właściwości masy

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS - gotowy model

Modelowanie kieliszka w SOLIDWORKS Visualize

Ostatni etap projektu to dodanie do uzyskanego modelu nieco sylwestrowej aury. Poniższy render wykonano przy pomocy oprogramowania SOLIDWORKS Visualize.

Modelowanie kieliszków w SOLIDWORKS - realistyczny render w SOLIDWORKS Visualize

Podziel się:

Specjalista CAD, pracuję jako trener CAD od 2012 roku. Często zastanawiam się jak dana rzecz jest produkowana i w jaki sposób bym ją zaprojektował. Lubię wyzwania i stale poszerzam swoją wiedzę.