Strona głównaSOLIDWORKSSOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

Tip 11. Skróty „F5” i „F6”: filtry wyboru

Filtr wyboru to doskonały sposób aby ustrzec się od zaznaczenia niepożądanych geometrii. Gdyby użytkownik miał potrzebę zaznaczenia krawędzi można użyć klawisza „F5” w celu pokazania okienka filtrów i wybrania filtrowania krawędzi (klikając „E” włączamy filtr krawędzi, „V” – filtr wierzchołków). Klawisz „F6” służy do resetowania wybranych filtrów.

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

Tip 12. Skrót: „S” – pasek podręczny

Skrót klawiszowy, bez którego nie wyobrażam sobie pracować w SOLIDWORKS. Pasek podręczny uruchamiany jest poprzez kliknięcie klawisza „S”. W zależności od tego gdzie się znajdujemy (szkic, część, złożenie czy rysunek) mamy do dyspozycji różne narzędzia: w szkicu będą to różne geometrie (linia, prostokąt itp.) w części będą operacje (dodanie, wycięcie itp.). Dodatkową zaletą stosowania paska podręcznego jest możliwość pełnego dostosowania pod swoje potrzeby i najczęściej używane funkcje. Aby przejść do edycji pasków podręcznych należy rozwinąć menu opcji i wybrać „Dostosuj“,

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

a następnie przejść do zakładki „Paski podręczne”. Aby dodać funkcję do paska podręcznego należy uaktywnić interesujący użytkownika zakres (część, szkic, rysunek czy złożenie) i przeciągnąć wybraną funkcję na ten pasek.

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

Tip 13. Gesty myszy

Tożsamą funkcjonalnością do paska podręcznego są tzw. gesty myszy. Aby je uaktywnić należy kliknąć i trzymać prawy przycisk myszy, a następnie ruszyć myszą w dowolnym kierunku. Kiedy kursor myszy trafi na obszar, do którego przypisana jest funkcja zostanie ona uaktywniona lub wyłączona, jeśli już była aktywna.

Użytkownik może zdefiniować do 12 gestów myszy na dany obszar pracy (szkic, część, rysunek i złożenie) w analogiczny sposób jak to było w przypadku paska podręcznego. Aby przejść do edycji gestów myszy należy rozwinąć menu opcji i wybrać „Dostosuj”

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

a następnie przejść do zakładki „Gesty myszy“.

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

Tip 14. Zapis ustawień

Kiedy użytkownik dostosuje sobie skróty klawiszowe, gesty myszy, układ pasków itp. warto zapisać te ustawienia tak, aby można było z nich korzystać na innej stacji roboczej czy na w nowej wersji oprogramowania. Należy zwrócić uwagę na ścieżki, które są podane w aktualnie używanej instalacji, ponieważ przy aktualizacji SOLIDWORKS o kilka wersji nowszych może to spowodować problemy.

Powinniśmy zweryfikować czy ścieżki szablonów, lokalizacji plików itp. Są takie jak być powinny, lub eksportować wszystko poza „Opcje systemu”. W celu zapisania ustawień należy rozwinąć menu opcji i wybrać „Zapisz/przywróć ustawienia…”.

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

Pojawi się okno „Kreatora kopiowania ustawień”. Wybieramy opcje zapisu ustawień, następnie ich zakres, nazwę oraz lokalizację. W celu wgrania ustawień należy wybrać opcje „Przywróć ustawienia”.

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

Tip 15. Skrót Ctrl+Tab

Przy pracy na wielu plikach przełączanie się między nimi z poziomu zakładki „Okno” nie jest rozwiązaniem optymalnym, warto skorzystać ze skrótu kombinacji klawiszy „CTRL+Tab”. Klikając i trzymając CTRL, a następnie klawisz „Tab” pojawia się okno „Otwarte dokumenty”.

Każde następne kliknięcie klawisza „Tab” powoduje przejście do następnej pozycji w tym oknie dialogowym. W ten sposób mamy dostęp do wszystkich otwartych dokumentów, wraz z dużymi miniaturami co ułatwia pracę na wielu plikach. Po zwolnieniu „CTRL” obiekt, który był zaznaczony ramką zostanie pokazany.

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

Tip 16.Filtrowanie w drzewie operacji

Wskazówka ta jest szczególnie przydatna w momencie prowadzenia ustalonej nomenklatury wewnątrz części i złożeń zamodelowanych prze użytkownika. Chcąc zlokalizować część o danej nazwie wystarczy nad drzewem operacji wprowadzić odpowiednią frazę. W przypadku złożenia, elementy, które spełniają wymogi wprowadzanych słów zostają wyizolowane w obszarze graficznym ułatwiając ich wybór czy edycję.

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

Filtrowanie w częściach również ułatwia lokalizacje konkretnych operacji/szkiców:

Tip 17. Płaski widok drzewa, relacje rodzic-potomek

Płaski widok drzewa jest sposobem wyświetlania szkiców i operacji w drzewie operacji. Pozwala na wyświetlenie szkiców i operacji osobno co może być przydatne do sprawdzenia czy np. wszystkie elementy są odpowiednio zdefiniowane lub do zlokalizowania błędów w szkicach/operacjach.

Aby włączyć widok płaskiego drzewa można użyć skrótu klawiszowego „CTRL+T” lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na główny element w drzewie operacji wybrać opcje „Wyświetlanie drzewa” a następnie „Pokaż płaski widok drzewa”. Skrót klawiszowy użyty ponownie zwija drzewo, do ustawienia pierwotnego.

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki
SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

 

Relacja rodzic-potomek jest funkcją, która pozwala zweryfikować operacje, geometrie (oś, płaszczyzna, krzywa) lub szkic jest rodzicem lub potomkiem weryfikowanego obiektu. Pozwala to sprawdzić w jaki sposób można przenosić operacje w drzewie operacji, a w złożeniu zweryfikować wiązania. Aby uzyskać dostęp do widoczności tej relacji należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na główny element w dokumencie i włączyć obie relacje.

SOLIDWORKS Tips & Tricks cz. II – porady i wskazówki

Tip 18. Sensor, spinacz projektu

FeatureManager umożliwia wyświetlanie wielu przydatnych informacji, ale nie wszystkie są znane użytkownikom. Jedna z nich, która domyślnie jest wyświetlana to „Sensory”. Pozwalają one na monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów takich jak: masa, długość danego wymiaru, bliskość elementów czy wyników symulacji.

Dodatkowo można wprowadzić warunek, który jeśli nie zostanie spełniony spowoduje pokazanie się informacji o przekroczonej założonej wartości. Dzięki temu można dokonywać zmian w projekcie nie bez konieczności ciągłego sprawdzania danego parametru.

W celu uwidocznienia folderów drzewa operacji FeatureManager należy przejść do opcji systemu i wybrać odpowiednią zakładkę. Z tego miejsca można decydować o tym, które foldery są pokazywane, które pokazują się po utworzeniu odpowiedniej operacji, a które są ukrywane.

Aby dodać sensor należy przejść do zakładki „Oceń” i wybrać „Sensor” lub klikając prawym przyciskiem myszy na folder „Sensory” i wybrać opcję „dodaj sensor”.

Kolejną przydatną rzeczą w drzewie operacji może okazać się „Spinacz projektu”, który pozwala użytkownikom na dołączenie dokumentów typu doc, pdf czy graficznych bezpośrednio do pliku SOLIDWORKS. Dzięki temu poprzez podwójne kliknięcie danego załącznika w drzewie operacji zostanie on włączony bez konieczności szukania go na komputerze.

Aby dodać „Spinacz projektu” należy przejść do opcji jak wyżej i ustawić „Spinacz projektu” na „Pokaż”. Następnie klikając prawym przyciskiem myszy na folder w drzewie operacji dodać załącznik wskazując odpowiadającą ścieżkę.

Tip 19. Widok dostosowany, skrót “F”, podwójne kliknięcie SPM (środkowy przycisk myszy)

Potrzeba dodania widoku dostosowanego może pojawić się w momencie pracy na konkretnym fragmencie modelu lub gdy użytkownik chce pokazać model w niestandardowy sposób na rysunku płaskim. Aby dodać widok dostosowany należy ustawić model w pożądany sposób, otworzyć okno orientacji (np. użyć klawisza „spacja”) i wybrać lupę z gwiazdką. Następnie wprowadzić nazwę, po czym widok zostanie zapisany w danej części.

SOLIDWORKS umożliwia również zapis takiego widoku globalnie, dzięki czemu stworzony przez użytkownika widok może być używany również w innych dokumentach. Wystarczy kliknąć ikonę dyskietki w oknie orientacji.

Gdy nie widać naszego modelu, lub kamera znajdzie się w znacznej odległości od obiektu użyć skrótu „F” lub dwukrotnie kliknąć „scroll’a” (środkowy przycisk myszy), a model wypełni obszar roboczy.

Tip 20.  Widok normalny do

Widok „normalny do” obok widoku izometrycznego jest najczęściej wykorzystywanym widokiem. Wykonując szkic na ścianie modelu czy płaszczyźnie w większości przypadków łatwiej jest szkicować kiedy obraz jest ustawiony prostopadle do płaszczyzny szkicu.

Dlatego bardzo wartościowym „tipem” jest ustawienie orientacji modelu przy widoku „normalnym do”. Będąc w widoku normalnym do ponownie zaznaczenie tej opcji powoduje obrócenie obrazu o 180˚.


Chcąc wpłynąć na to w jaki sposób ustawić widok „Normalny do” można zaznaczyć ścianę do której widok ma być prostopadły, następnie z użyciem klawisza „CTRL” lub „SHIFT” zaznaczyć drugą ścianę, która będzie ścianą górną w nowej orientacji.

W kolejnym artykule “SOLIDWORKS Tips & Tricks” opiszemy m.in.:

  • Manipulacja modelem względem triady
  • Relacje w szkicu
  • Wyłączanie automatycznych relacji
  • Zaawansowane przycinanie
  • Wymiarowanie styczności
  • Tworzenie szkicu na krawędzi modelu
  • Skrót “A”

Zainteresowanych pierwszą częścią serii “SOLIDWORKS Tips & Tricks” zachęcamy do zapoznania się z artykułem.


Pobierz pełną, legalną licencję SOLIDWORKS i testuj przez 30 dni bez obaw – wypełnij formularz

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez inne podmioty na mocy zawartych umów w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
Polityka prywatności.


 

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Poznańską na wydziale Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywałem na specjalizacji Inżynierii Wirtualnej Projektowania. Posiadam najwyższy stopień certyfikacji SOLIDWORKS CSWE - Certified SolidWorks Expert. Poza pracą pasjonuje się sportami motorowymi, w szczególności Formułą 1.