Strona głównaProduktyStany wyświetlania – jak z nich korzystać ?

Stany wyświetlania – jak z nich korzystać ?

Stany wyświetlania

Stany wyświetlania – jak z nich korzystać ?

W tym temacie chcę poruszyć kwestię tworzenia “Stany wyświetlania” części w SOLIDWORKS, oraz ich wykorzystywanie w złożeniach. Poniżej widoczny jest zespół, w którym zaznaczone są niebiesko komponenty.

W nich chcę utworzyć dwa stany wyświetlania. Po pierwsze, co to w ogóle jest „Stan wyświetlania”? Stan wyświetlania przechowuje informacje o kolorach, przezroczystości, ukryciu oraz o trybach wyświetlania. Tryb wyświetlania możliwy będzie do zmiany w złożeniach. Na zakładce Konfiguracji, w dolnej części Menedżera właściwości, znajdują się Stany wyświetlania.

Stany wyświetlania

Tworzymy nowy stan wyświetlania, klikając prawym klawiszem myszy i z menu kontekstowego wybieramy „Dodaj stan wyświetlania”. Każdy nowy stan wyświetlania jest kopią stanu, który był aktywny podczas jego tworzenia. W „Czerwonym” stanie wyświetlania, zmienimy kolor części na czerwony. Klikając na część, rozwijamy ikonę wyglądów. Pojawi się lista z hierarchią wyglądów.

wyglądy SOLIDWORKS

Najniżej w tej hierarchii znajduje się wygląd zdefiniowany na poziomie części. Pamiętajcie, że definiując materiał w części, wraz z nim dodawany jest wygląd właśnie na poziomie części. Więc edytując nowy stan wyświetlania możemy nadpisać wygląd dodany przez materiał. Ale musicie mieć na uwadze, że późniejsza zmiana materiału na inny, spowoduje nadpisanie naszego „czerwonego” koloru, zdefiniowanego na tym poziomie. Więc bezpieczniej będzie, jeżeli nasze nowe stany wyświetlania będą modyfikowały wygląd na wyższym poziomie, np. na poziomie obiektu bryłowego. Jeżeli w ten sposób podejdziemy do tematu, to zdefiniowany wygląd na poziomie obiektu bryłowego, będzie zastępował wygląd na poziomie części. Wtedy, zmiana materiału w żaden sposób nie wpłynie na utworzone przez nas stany wyświetlania. Kiedy edytujemy wygląd, musimy się upewnić, że ta modyfikacja trafi do odpowiedniego stanu wyświetlania. W dolnej części Menedżera właściwości możemy wybrać, gdzie modyfikowany lub tworzony wygląd ma trafić.

Stany wyświetlania

Poniżej widoczne są trzy przykładowe stany wyświetlania. Domyślny stan z wyglądem pochodzącym z materiału, oraz dwa dodatkowe w czerwonym i niebieskim kolorze.

przykładowe stany wyświetlania

Stany wyświetlania możemy wykorzystywać w złożeniach.

Stany wyświetlania w złożeniach

We właściwościach komponentu, w środkowej części widoczne są stany wyświetlania, które utworzyliśmy w tej części.

właściwości komponentu

Jeżeli jest więcej takich samych komponentów, którym należy zmienić stan wyświetlania, to możemy wybrać te elementy w drzewku lub w oknie graficznym i w jednym kroku zmienić im stan wyświetlania.

stan wyświetlania

Podziel się: