Strona głównaSWOODSWOOD: Jak stworzyć złącze mimośrodu w SWOODDesign?

SWOOD: Jak stworzyć złącze mimośrodu w SWOODDesign?

SWOOD: Jak stworzyć złącze mimośrodu w SWOODDesign?

Mimośród jest złączem które składa się z trzpienia i złączki. Istnieją różne możliwości połączenia ze sobą tychże elementów w inteligentnej operacji SWOODDesign jaką jest złącze. W tym artykule przedstawię jedną z nich.

Przygotowanie złożenia

Tworząc złącza de facto definiujemy w jaki sposób maja zostać wykonane otwory w panelach, które są do siebie styczne, a także jaki komponent ma być w tych otworach umieszczany. Określamy wymiary, pozycję i kształt otworów oraz parametryzujemy ewentualne odwołania do właściwości wskazanego komponentu. Dostępnych jest wiele typów złączy spośród których najbardziej podstawowym jest Otwór. Na bazie Otworu możemy wykonać między innymi właśnie złącze mimośrodu – wystarczy że odpowiednio połączymy ze sobą definicję trzech otworów (2 otwory pod trzpień, po jednym na panel oraz otwór pod złączkę). Ten sposób daje pewne możliwości, ale jest dość wymagający dla konstruktora. By ułatwić to zadanie producent programu udostępnia możliwość skorzystania z typu złącza o nazwie Mimośród standardowy, który został odpowiednio przygotowany by z łatwością określić wymiary wszystkich 3 otworów. Z tego typu złącza skorzystam.

Przygotowanie złożenia

Istotne jest aby odpowiednio zaplanować złożenie złącza. Warto przed wszystkim zorientować się w bibliotece złączy jak mimośród będzie pozycjonowany i w odniesieniu do tego przygotować części i złożenia.

W celu stworzenia złożenia mimośrodu korzystam z gotowych części trzpieni i łączek od firmy Hafele. Po wstawieniu trzpienia w domyślnej pozycji i pokazaniu płaszczyzn widać, że płaszczyzna przednia trzpienia odpowiada łączeniu się dwóch paneli natomiast płaszczyzny górna i prawa przecinają się w osi trzpienia co pozwoli na późniejsze odpowiednie spozycjonowanie.

Pozycjonowanie trzpienia w złożeniu

Aby móc parametryzować wymiary złącza najlepszym sposobem jest przygotowanie konfiguracji do których odniesiemy się w złączu. Tworzymy 6 konfiguracji o nazwach w kluczu „Długość trzpienia” _ „Grubość panelu”. W kolejnym kroku konfigurujemy część trzpienia i określamy w konfiguracjach złożenia konfiguracje części aby dostosowywać długość trzpienia.

Wstawienie i pozycjonowanie złączki

Kolejnym krokiem jest wstawienie do złożenia złączki oraz spozycjonowanie jej. Z 3 wiązań pozycjonujących 2 są wiązaniami odległości, które będziemy zmieniać w zależności od konfiguracji. Kopiujemy złączkę z wiązaniami aby mieć 3 szt. (dla każdej grubości panelu po jednej) podmieniamy nowowstawione części złączkami odpowiednimi dla grubości 18 i 19 mm.

Następnie konfigurujemy wiązania. Określamy wygaszenie oraz wartości wiązań odległości w danych konfiguracjach.

Złącze SWOOD

Aby dodać nowe złącze należy wejść do biblioteki złączy SWOOD poprzez kliknięcie PPM w dowolny element biblioteki i wybranie Edycja. Gdy otworzy się okno edycji biblioteki po lewej stronie ukaże się drzewo elementów będących w bibliotece. Tworzymy nową bibliotekę, nowy folder i w końcu nowe złącze wybierając typ Mimośród standardowy. W oknie po prawej stronie widzimy schemat mimośrodu gdzie wprowadzamy wartości parametrów takich jak odsunięcie i średnica trzpienia oraz złączki itd. Niektóre z nich następnie sparametryzujemy więc ich wartość nie jest istotna.

Kolejnym krokiem będzie dodanie nowego parametru. Będzie to parametr określający długość trzpienia. Wybieramy w dolnym oknie typ Integer ponieważ będziemy posługiwać się wartościami liczbowymi całkowitymi. Po prawej stronie nadajemy nazwę, możliwe wartości (24 i 34), nie zezwalamy na swobodne wprowadznie, wprowadzamy alias, wartość początkową a także określamy, że parametr ten będzie widoczny – chcemy móc go zmieniać przy wstawianiu.

Przechodzimy do edytora skryptu, w którym piszemy następujący kod:

SWOOD - parametryzacja złącza

'Ustawienie pozycji w osi Y
P.Y = 0
DecCG=AH/2

Gdzie: DecCG to odsunięcie trzpienia – ustawiamy je w połowie grubości panelu (AH)

'Głębokość otworu pod złączkę
PE=AH/2+6

Głębokość otworu to suma połowy grubości panelu i 6 mm (na nagraniu widać, że mniejsza wysokość złączki od osi wynosi 4,5 mm. 6 mm otrzymujemy po dodaniu luzu 1,5 mm).

'Wybór konfiguracji mimośrodu
SWConf=DL_TRZ+"_"+AH

Określając wybór konfiguracji wracamy myślami do nazewnictwa w złożeniu – DL_TRZ to długość trzpienia a AH to grubość panelu, a więc te dwie wartości tworzą nam wówczas nazwę np. „24_16”

'Odsunięcie złączki
DecE=DL_TRZ

Odsunięcie złączki przyrównujemy do długości trzpienia.

W trybie testowym możemy sprawdzić jak zmienia się podgląd złącza przy zmianie parametru długości trzpienia i grubości panelu.

Sprawdzenie złącza w korpusie SWOOD

Ostatnim etapem jest sprawdzenie, czy złącze działa prawidłowo. Po wstawieniu go między dwa panele zmieniamy ponownie parametr długości trzpienia oraz materiał panelu by ocenić czy złączki i otwory pod nie poprawnie się zmieniają.

Konfiguracja złączy może wydać się skomplikowana, ale przy odpowiednim planowaniu łatwiej jest zrozumieć mechanizm ich działania, a następnie przełożyć to na odpowiednie kroki przygotowywania komponentów i parametryzacji.

Podziel się:

Tytuł magistra uzyskałem na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji. Pracę magisterską realizowałem w obszarze skanowania, modelowania oraz wizualizacji 3D. W DPS Software rozwinąłem swoje doświadczenie z oprogramowaniem SOLIDWORKS poszerzając je o dodatek SWOOD do projektowania mebli, a także SOLIDWORKS Visualize do tworzenia realistycznych renderingów. Oprócz doświadczenia inżynierskiego od kilku lat pracuję jako fotograf oraz realizuję się w produkcji filmów. W wolnej chwili sięgam po longboard, dobrą książkę albo jadę z żoną pod namiot do Sopotu.