Strona głównaSOLIDWORKS ComposerSymulacja przepływu w SOLIDWORKS Composer

Symulacja przepływu w SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer - animacja przepływu cieczy

Symulacja przepływu w SOLIDWORKS Composer

Czy widzieliście kiedyś animację efektu przepływu cieczy utworzoną w SOLIDWORKS Composer? Jest to bardzo proste. Poniżej zademonstruję kroki, które można wykonać, aby stworzyć iluzję przepływu płynu w rurze.

Po wczytaniu modelu, w pierwszym kroku, należy nałożyć na wybranego aktora teksturę, która przypominałaby obecność płynu. W naszym przypadku będzie to woda. Należy pamiętać, że pracujemy w trybie animacji.

Animacja przepływu w SOLIDWORKS Composer

W tym celu zaznaczamy aktora i  w oknie Właściwości po lewej stronie włączamy teksturę Pokaż, a następnie wskazujemy położenie naszej tekstury na dysku w części Mapuj ścieżkę.

Animacja przepływu w SOLIDWORKS Composer

Jako tryb rzutowania tekstury ustawiamy opcję Cylindrycznie, a dodatkowo, jeśli jest to wymagane, możemy przeskalować nasz obraz Skalą oraz Stosunkiem wysokość/szerokość. Efekt końcowy wygląda jak poniżej.

Animacja przepływu w SOLIDWORKS Composer

Aktywujemy warsztat Tekstury. W prawym panelu wybieramy Ustaw oś rzutowania tekstury. Wskazujemy boczną ścianę, aby zdefiniować kierunek.

Animacja przepływu w SOLIDWORKS Composer

Rozpoczynamy tworzenie animacji. W związku z tym należy włączyć Oś czasu. W czasie 0 aktywujemy pierwszy Klucz kamery. Przesuwamy pasek czasu np. na 1s. W panelu warsztatu uruchamiamy Tryb translacji tekstury. Na modelu przesuwamy dynamicznie teksturę o żądaną wartość. Następnie aktywujemy kolejny Klucz kamery. Ponownie przesuwamy pasek czasu o kolejną sekundę, ponownie uruchamiamy Tryb translacji tekstury, przesuwamy teksturę o zadaną wartość i aktywujemy Klucz kamery.

Jeśli jest to wymagane, w każdym kroku czasowym można również zmienić Tryb obrotu tekstury. Efekt końcowy można zobaczyć na dołączonym filmiku.

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.