Strona głównaSOLIDWORKSSzybka selekcja w SOLIDWORKS

Szybka selekcja w SOLIDWORKS

Szybka selekcja w SOLIDWORKS

Szybka selekcja w SOLIDWORKS

Często podczas pracy z dużymi złożeniami pojawiają się sytuacje, gdy musimy wybierać grupy obiektów (ścian, komponentów) nie powiązanych ze sobą. SOLIDWORKS ułatwia nam taką selekcję. W celu pokazania tej funkcjonalności posłużymy się przykładowym modelem zbiornika.

Szybkie wybory w SOLIDWORKS

Zestawy wyboru

Wybieramy interesujące nas ściany (zaznaczenie przy użyciu Ctrl) i pod prawym klawiszem myszy wywołujemy Zapisz wybór -> Nowy zestaw wybranych.

Szybka selekcja w SOLIDWORKS

W drzewie operacji FeatureManager pojawi się element Zestawy wybrane, a poniżej wszystkie zdefiniowane przez nas zestawy.

Szybka selekcja - zestawy wybranych ścian

Jeśli istnieje potrzeba wybrania konkretnych ścian, wówczas wystarczy w drzewie zaznaczyć zestaw o zdefiniowanej nazwie.

Aby dodać kolejny element  do istniejącego zestawu kontaktowego, należy zaznaczyć istniejącą ścianę (ściany) i z podręcznego menu wybieramy Zapisz wybór -> {nazwa istniejącego zestawu}. Element zostanie uwzględniony w istniejącym zestawie wyboru.

Stan wyświetlania

Do każdej konfiguracji mamy możliwość zdefiniowania kilku stanów wyświetlania. Każdy z nich zawiera elementy, które chcemy wyświetlić na ekranie.

Szybkie wybory w SOLIDWORKS - konfiguracje

W oknie Stany wyświetlania wybieramy z podręcznego menu Dodaj stan wyświetlania. Zaznaczamy niepotrzebne elementy i ukrywamy je. Ustawienia i widoczność elementów zostanie zapamiętana w danym stanie wyświetlania. Zaznaczając teraz wybrany stan, SOLIDWORKS wyświetli dane ustawienia modelu.

Stany wyświetlania w SOLIDWORKS - szybkie wybory

Folder

Gdy w części mamy długą historię operacji tworzenia komponentu, można część z nich pogrupować w foldery. Zaznaczamy w drzewie wybrane operacje i z podręcznego menu wybieramy Dodaj do nowego folderu.

Szybkie wybory w solidworks - dodaj do nowego folderu

Do nowo utworzonego folderu zostaną dodane wybrane operacje.

Szybkie wybory w SOLIDWORKS - wybór operacji

Teraz, jeśli musimy zaznaczyć potrzebne operacje, wystarczy zaznaczyć utworzony folder.

 

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.