Strona głównaProduktySzybkie dodawanie łączników Toolbox na ścianach cylindrycznych

Szybkie dodawanie łączników Toolbox na ścianach cylindrycznych

toolbox

Szybkie dodawanie łączników Toolbox na ścianach cylindrycznych

Dodawanie łączników Toolbox w części, gdzie otwory rozmieszczone są na cylindrycznej ścianie można przeprowadzić na kilka sposobów. Na początku wykonajmy część, przykładowo taką jak na rysunku poniżej. Otwory w tym przypadku zostały wykonane przy użyciu Kreatora Otworów.

 toolbox

Po wykonaniu złożenia z daną częścią, zobaczmy efekt przy wykorzystaniu operacji Smart Fasteners. Jak widać na rysunku poniżej, elementom dodane są tylko wiązania koncentryczności, co nie jest wystarczające do pełnego zdefiniowania lokalizacji.

 solid works

Usuńmy folder łączników i dodajmy ręcznie tylko jedną ze śrub. Nadajmy jej też odpowiednie relacje tak, aby całkowicie zdefiniować lokalizację. Przyda się tutaj opcja blokowania obrotu dla wiązania koncentrycznego. Możemy teraz wykorzystać opcję szyku Opartego Na Szyku dostępnego z menu Wstaw, Szyk Komponentu. Po wskazaniu komponentu do powtórzenia (dodana śruba) oraz operacji sterującej (jeden z otworów pod śrubę) zobaczymy podgląd dodanych elementów. Po zatwierdzenie operacji okaże się, że wszystkie wiązania zostały prawidłowo przeniesione do nowo dodanych łączników.

 śruby solidworks

W trudniejszych przypadkach okazać się może, że konieczne będzie wykorzystanie kopiowania elementów z wiązaniami (opcja dostępna w menu Wstaw, Komponent, Kopiuj z wiązaniami…).

Podziel się:

Specjalista techniczny oraz trener SOLIDWORKS, posiada wszystkie certyfikaty z dziedziny mechaniki, w tym najwyższy CSWE - Expert Mechanical Design. Nie straszne są mu makra, jednak do symulacji podchodzi z dystansem. Na co dzień spokojny człowiek lubiący jazdę rowerem oraz programowanie C#.