Strona głównaProduktySzybkie tworzenie kratki wentylatora przy użyciu narzędzia “Arkusz Blachy”

Szybkie tworzenie kratki wentylatora przy użyciu narzędzia “Arkusz Blachy”

Arkusz blachy

Szybkie tworzenie kratki wentylatora przy użyciu narzędzia “Arkusz Blachy”

Jednym z narzędzi “Arkusz blachy”, które niestety zostało pominięte w oficjalnych materiałach szkoleniowych jest operacja “Otwór wentylacyjny”. Komenda stosunkowo łatwa w obsłudze, może okazać się często przydatna, dlatego postanowiłem pokrótce ją opisać. W połączeniu ze zwykłym szkicem operacja ta pozwala uzyskać kilka świetnych funkcji.

Otwór wentylacyjny

Do opisania tej funkcji posłużyłem się przykładem metalowej skrzyni, na której utworzyłem szkic składający się z szyku okręgów i linii przecinających się pod kątem 45 stopni.

Arkusz blach

We właściwościach “Otworu wentylacyjnego” określiłem poniższe parametry:

  • Granica – czyli wszystkie segmenty szkicu potrzebne do utworzenia zamkniętej granicy.
  • Geometria – opierająca się na płaskich lub niepłaskich ścianach, na których szkic musi zostać dopasowany tak aby się zmieścił. We właściwościach geometrii możliwe jest także określenie pochyleń oraz promieni zaokrągleń na skrzyżowaniu linii.
  • Żebra – wskazane elementy szkicu, przy których możemy wyznaczyć szerokość, głębokość oraz odsunięcie.
  • Mostki – dodatkowe element szkicu, w tym przypadku linie narysowane pod kątem.
Podziel się:

Jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej (kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność systemy CAD/CAM oraz Mechanika i Budowa Maszyn). Oprogramowanie SolidWorks poznałem 4 lata temu, zaś w firmie CNS Solutions pracuję od roku 2013. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem szkoleń oraz prezentacji, wsparciem technicznym klientów i projektami związanymi z oprogramowaniem SWOOD.