Strona głównaSOLIDWORKSUaktualnienie SOLIDWORKS Toolbox do nowszej wersji

Uaktualnienie SOLIDWORKS Toolbox do nowszej wersji

Uaktualnienie SOLIDWORKS Toolbox do nowszej wersji

Jak ręcznie uaktualnić SOLIDWORKS Toolbox?

Jeśli uaktualniłeś SOLIDWORKS do nowszej wersji, a Twój Toolbox jest zarządzany w lokalizacji sieciowej, która nie została zaktualizowana, lub być może zapomniałeś uaktualnić lokalny Toolbox po uaktualnieniu do nowej wersji głównej, możesz zobaczyć ostrzeżenie „Kreator otworów i zaawansowana baza danych otworów nie jest najnowszą wersją…” To ostrzeżenie wskazuje, że baza danych, która zarządza Kreatorem otworów i Toolbox nie została poprawnie zaktualizowana i musi zostać zaktualizowana do tej samej wersji co SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS TOOLBOX - w tej wersji co SOLIDWORKS

Poniżej została opisana instrukcja jak manualnie zaktualizować bibliotekę Toolbox.

Krok 1: Utwórz kopię zapasową kreatora otworów/folderu Toolbox

Pierwszym krokiem jest utworzenie kopii całego folderu Kreatora otworów/Toolbox przed aktualizacją. Domyślna nazwa folderu Kreatora otworów/Toolbox to „ SOLIDWORKS Data ” i jest on instalowany w C:\SOLIDWORKS Data.

Krok 2: Uruchom narzędzie do aktualizacji

Następnym krokiem jest aktualizacja aktualnej bazy danych. Instalacje SOLIDWORKS zawierają narzędzie uaktualniania do wykonywania uaktualnienia.

  1. Przejdź do domyślnej lokalizacji instalacji
  2. C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\Toolbox\data tools

  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy
  4. UpdateBrowserDatabase.exe

  5. Wybierz: Uruchom jako administrator

SOLIDWORKS Toolbox - uruchom jako administrator

Krok 3: Aktualizacja bazy danych

W nowo otwartym oknie dialogowym, dla bazy danych do aktualizacji upewnij się, że lokalizacja jest ustawiona na poprawną lokalizację swbroswer.sldedb
domyślna lokalizacja to: C:\SOLIDWORKS Data\lang\\swbrowser.sldedb

Nie daj się zwieść numerom wersji bazy danych. Na przykładowym obrazku poniżej:

Wersja bazy danych: 22 = wersja 2019 (aktualna wersja)
Wersja aktualizacji: 23 = wersja 2020 (nowa wersja)

SOLIDWORKS Toolbox - wersja aktualizacji

Kliknij przycisk „Update” – aktualizuj w celu zaktualizowania bazy danych.

Krok 4: Uaktualnij zawartość zestawu narzędzi

To następne narzędzie zaktualizuje standardy inżynierskie używane przez Kreatora otworów/Toolbox do ich najnowszych wersji.

  1. Przejdź do domyślnej lokalizacji instalacji C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy sldtoolboxupdater.exe
  3. Wybierz Uruchom jako administrator.

SOLIDWORKS Toolbox - aktualizacja zawartości zestawu narzędzi

Krok 5: Weryfikacja ścieżki pliku Kreatora otworów/Toolbox w SOLIDWORKS

Po zakończeniu należy sprawdzić, czy ścieżka pliku Kreatora otworów/Toolbox jest skonfigurowana do zaktualizowanego folderu danych SOLIDWORKS w SOLIDWORKS, wybierając Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Kreator otworów/Toolbox . Domyślna lokalizacja to C:\SOLIDWORKS Data.

Podziel się:

Specjalista techniczny/ trener CAD. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalizacją Mechatronika. Prywatnie pasjonat lotnictwa.