Strona głównaSOLIDWORKS ComposerUdostępnianie właściwości dokumentu w SOLIDWORKS Composer

Udostępnianie właściwości dokumentu w SOLIDWORKS Composer

Jak zapisać właściwości pliku SOLIDWORKS Composer

Udostępnianie właściwości dokumentu w SOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer umożliwia udostępnianie domyślnych właściwości dokumentu w różnych systemach komputerowych. Dzięki temu można stworzyć w firmie standard dla domyślnych właściwości dokumentu.

Właściwości pliku w SOLIDWORKS Composer

Po stworzeniu własnych ustawień, należy je zapisać w pliku właściwości. Wywołujemy “Plik” → “Właściwości” → “Domyślne właściwości dokumentu”. Przyciskiem “Zapisz”, zapisujemy ustawienia na dysku twardym w pliku *.docPropSet.

SOLIDWORKS Composer -właściwości dokumentu


Jest to plik tekstowy, który można otworzyć i zmodyfikować w systemowym Notatniku.

SOLIDWORKS Composer - właściwości pliku w programie notatnik


Aby załadować na dowolnym komputerze utworzony plik profilu, używamy przycisku “Załaduj”.

SOLIDWORKS Composer - załaduj plik właściwości

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.