Strona głównaProduktyUsuwanie plików w SOLIDWORKS EPDM

Usuwanie plików w SOLIDWORKS EPDM

delete-epdm

Usuwanie plików w SOLIDWORKS EPDM

Usuwanie plików w SOLIDWORKS Enterprise PDM (EPDM) działa inaczej niż w zwykłym eksploratorze Windows. Po potwierdzeniu przez użytkownika operacji usunięcia pliku, nie jest on umieszczany w systemowym koszu lecz zostaje oznaczony w EPDM jako usunięty i przestaje być widoczny w widoku lokalnym. Można go wtedy odnaleźć w oknie właściwości folderu w którym się znajdował, w zakładce „Usunięte elementy”.

EPDM

Po zaznaczeniu opcji ”Uwzględnij elementy w podfolderach”, na liście widoczne będą wszystkie pliki które zostały usunięte z danego folderu i wszystkich jego podfolderów. W ten sposób wchodząc we właściwości przechowalni można zobaczyć wszystkie pliki które są oznaczone jako usunięte.

właściwości przechowalni

Aby przywrócić plik, klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję odzyskaj. Powraca on wtedy na swoje poprzednie miejsce w widoku lokalnym.

właściwości

W tym miejscu można także niszczyć pliki, tj. trwale usuwać z serwera archiwum, bez możliwości przywrócenia. W tym celu należy zaznaczyć plik lub kilka i z menu kontekstowego wybrać opcję zniszcz.

SOLIDWORKS PDM

Do wykonywania omawianych operacji potrzebne są uprawnienia, które przydzielane są w Administracji EPDM.

Administracja EPDM

Po wybraniu użytkownika otwiera się okno w właściwościami, gdzie określa się m.in. uprawnienia konta. Uprawnienia do usuwania i zniszczenia plików nadaje się w dwóch zakładkach. Pierwsza z nich to „Uprawnienia folderu”, określająca zasady panujące w poszczególnych folderach.

właściwości epdm

Druga zakładka to „Uprawnienia stanu”, określająca zasady w konkretnych stanach w jakich znajdują się pliki. Zaznaczając pole „Usuń plik” zezwalamy użytkownikowi na oznaczanie plików jako usunięte, pole „Zniszcz” pozwala mu na nieodwracalne skasowanie i pole „Odzyskaj pliki z kosza”, które jest tylko w uprawnieniach folderu, daje możliwość przywracania plików usuniętych.

Uprawnienia PDM

Podziel się: