Strona głównaSOLIDWORKS SimulationW jaki sposób zdefiniować ciśnienie hydrostatyczne w badaniu statycznym?

W jaki sposób zdefiniować ciśnienie hydrostatyczne w badaniu statycznym?

SOLIDWORKS Simulation - badanie ciśnienia hydrostatycznego w zbiorniku

W jaki sposób zdefiniować ciśnienie hydrostatyczne w badaniu statycznym?

SOLIDWORKS Simulation umożliwia tworzenie badań, które uwzględniają wpływ ciśnienia hydrostatycznego płynu w modelu. Przemieszczenia i naprężenia wywołane takim ciśnieniem można obliczyć definiując nierównomierny rozkład obciążenia sił. Załóżmy, że posiadamy zbiornik wypełniony wodą do wysokości 1m.

W jaki sposób zdefiniować ciśnienie hydrostatyczne w badaniu statycznym? SOLIDWORKS Simulation - DPS Software

Aby w naszym modelu przyłożyć ciśnienie hydrostatyczne, należy zdefiniować nierównomierną siłę do wszystkich wewnętrznych powierzchni zbiornika. Nierównomierny rozkład sił zostanie określony za pomocą równania. Do tego potrzebny nam będzie kartezjański układ współrzędnych, widoczny na rysunku. Dla uproszczenia układ ten został zdefiniowany na poziomie lustra wody.

W jaki sposób zdefiniować ciśnienie hydrostatyczne w badaniu statycznym? SOLIDWORKS Simulation - DPS Software

Definiujemy obciążenie, przykładając siłę do wybranych ścian.

W jaki sposób zdefiniować ciśnienie hydrostatyczne w badaniu statycznym? SOLIDWORKS Simulation - DPS Software

Dodatkowo zaznaczamy Niejednorodny rozkład, aby zdefiniować poprawnie ciśnienie hydrostatyczne. Określamy układ współrzędnych, do którego będziemy się odnosić i wciskamy Edytuj równanie.

W jaki sposób zdefiniować ciśnienie hydrostatyczne w badaniu statycznym? SOLIDWORKS Simulation - DPS Software

Ponieważ wysokość zbiornika skojarzona jest ze kierunkiem Z naszego układu współrzędnych, to współczynniki składowych X i Y są ustawione na zero, aby nie było siły w tych kierunkach. Natomiast współczynnik składowej Z (wysokość słupa cieczy) jest iloczynem gęstości wody i grawitacji (ρ * g).

W jaki sposób zdefiniować ciśnienie hydrostatyczne w badaniu statycznym? SOLIDWORKS Simulation - DPS Software

Oznacza to, że na powierzchni wody ciśnienie hydrostatyczne jest zerowe, a gdy zanurzamy się, ciśnienie rośnie liniowo wraz z głębokością.

W jaki sposób zdefiniować ciśnienie hydrostatyczne w badaniu statycznym? SOLIDWORKS Simulation - DPS Software

W jaki sposób zdefiniować ciśnienie hydrostatyczne w badaniu statycznym? SOLIDWORKS Simulation - DPS Software

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.