Strona głównaSOLIDWORKS PDMWhat’s New SOLIDWORKS PDM 2020

What’s New SOLIDWORKS PDM 2020

Nowości SOLIDWORKS PDM 2020 - What's New

What’s New SOLIDWORKS PDM 2020

Nowa wersja oprogramowania SOLIDWORKS 2020 wprowadza ulepszenia również w dodatku SOLIDWORKS PDM. W niniejszym artykule zostaną one pogrupowane w 3 kategorie opisujące funkcjonalności możliwe do wychwycenia w interfejsie, codziennym korzystaniu z dodatku i PDM Web2.

1. Zmiany w interfejsie obejmują:

a) Ulepszone przemieszczanie się w strukturze folderów:

 • ikona ładowania podczas przechodzenia z jednego folderu do drugiego,
 • przyciski „Wstecz” i „Dalej” w widoku przechowalni nawigujące zgodnie z zapamiętanym wyborem folderów;

b) Przyrostowe (asynchroniczne) ładowanie danych w PDM, co oznacza kolejne wczytywanie się zakładek PDM w eksploratorze Windows jedna po drugiej:

 • po dwukliku na folderze SOLIDWORKS PDM ładuje kolejno: podrzędne foldery, pliki na liście plików i ich standardowe kolumny,
 • po wybraniu pliku z listy ładują się kolejno karty: lista materiałów, zawiera, gdzie używane,
 • po wybraniu innego pliku ładowanie kart poprzedniego pliku zostaje wstrzymane;

c) Możliwość ręcznej zmiany kolejności wyświetlanych kolumn w wynikach wyszukiwania dla: wyszukiwania zintegrowanego, narzędzia wyszukiwania i szybkiego wyszukiwania;

 
Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software
 

d) Możliwość wylogowania użytkownika bezpośrednio z eksploratora Windows (nie tylko z paska zadań).

 
Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software
 
2. Udogodnienia w zakresie użytkowania obejmują:

a) Możliwość dostosowania rozmiarów okien dialogowych, co ułatwia konfigurację w narzędziu administracyjnym (m.in. okna dialogowe zmiennych, numeru seryjnego, schematu chłodni, importu/eksportu danych, właściwości typów plików, kolumn, BOM, elementów BOM, BOM elementów ciętych, BOM konstrukcji spawanych, a także okna dialogowe edycji szablonu, zarządzania działaniami i właściwości w Dispatch).

 

Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software
Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software

 

b) Możliwość szybkiego wyszukiwania bez konfigurowanej karty wyszukiwania:

 • wyszukiwanie oparte na wielu zmiennych i operatorach „and” (&), „or”(|) i „not”(!) i ciągach wyszukiwania,
 • operatory dostępne są w wyszukiwaniu pełnym, szybkim i wyszukiwaniu SOLIDWORKS PDM,
 • operatory uwzględniają wielkość liter a ich stosowanie wymaga sąsiedztwa spacji,
 • operatory stosowane dla dat i danych liczbowych mają postać: =,!=,<,>,<=,>=,
 • ciąg wyszukiwania możliwy do utworzenia z 5 ostatnich wyszukiwani;

 

Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software
Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software

 

c) Zmienne konfigurowalne dostępne w Listach zmiennych szybkiego wyszukiwania w Administracji:

 • definiowanie zmiennych do wyszukiwania oraz konsolidacja tych zmiennych w listy,
 • możliwość dodania maksymalnie 5 zmiennych,
 • możliwość wybrania użytkowników lub grup uprawnionych do używania tych zmiennych w ramach szybkiego wyszukiwania,
 • możliwość wyszukiwania wielu zmiennych, co ustawia się na karcie wyszukiwania;

 

Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software
Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software

 

d) Edycja pół w karcie wyszukiwania poprzez podpięcie pod jedno pole kilku zmiennych

 
Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software
 

e) Definiowanie nowego warunku stanu odniesień podrzędnych na przejściu w toku prac:

 • zastosowanie tego warunku zapobiega zatwierdzeniu całego projektu, jeśli nie zostały wcześniej zatwierdzone zależne podzespoły,
 • wykonanie przejścia dla pliku rodzica jest możliwe gdy potomkowie są w stanie spełniającym zdefiniowany warunek,
 • warunek dodaje się na odpowiednim przejściu w toku prac wybierając z listy warunków „bieżący stan odniesienia podrzędnego” i przypisując mu wartość zdefiniowaną porównaniem „tekst różny od” bądź „tekst równy”;

 

Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software
Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software

 

f) Ostrzeżenie o nie wybraniu żadnej grupy bądź użytkownika do powiadomienia w przypadku gdy ustawione są powiadomienia dynamiczne generowane w chwili próby zmiany stanu pliku przez użytkownika

 
Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software
 

g) Skalowanie rozmiar papieru w zadaniu drukowania po włączeniu opcji „Zezwalaj użytkownikowi na zmianę skali”

3. Nowe funkcjonalności w Web2 obejmują:

a) Kartę Listy materiałów obsługująca Obliczoną LM, Listę elementów ciętych konstrukcji spawanej, LM SOLIDWOKS i LM konstrukcji spawanej dostępne tylko do odczytu:

 • strona LM wyświetla części, złożenia, rysunki, części konstrukcji spawanej,
 • widok LM może być Wcięty lub wyświetlać Tylko najwyższy poziom,
 • z poziomu LM możliwe jest wyewidencjonowanie, pobranie, usunięcie bądź zmiana stanu pliku w oparciu o uprawnienia użytkownika;

 

Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software
Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software

 

b) Historia plików tylko do odczytu:

 • widoczna jest w widoku szczegółów pliku,
 • zawiera kolumny: wersja, użytkownik, data, komentarz, których widocznością można sterować;

 
Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software
 

c) Lista plików do pobrania:

 • możliwość pobrania plików z odniesieniami,
 • możliwość wyświetlenia kolumn do wglądu: stan, wersja, rozmiar, ścieżka.

 
Nowości SOLIDWOKS PDM 2020 - DPS Software
 

Podziel się:

Absolwentka Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Po odbytym u nas stażu pełniła funkcję Ambasadora DPS Software na PB a teraz Inżyniera oprogramowania CAD/PDM. Oprócz zainteresowań związanych z projektowaniem 3D, lubi poznawać sylwetki dyktatorów i posłuchać dobrej bluesowej muzyki