Strona głównaSWOODWstawianie SWOODBOX-ów – dobre rady

Wstawianie SWOODBOX-ów – dobre rady

Wstawianie SWOODBOX-ów – dobre rady

Wstawianie SWOODBox-ów podczas pracy w programie SWOOD jest jedną z najczęstszych czynności jakie wykonuje konstruktor. W zależności od specyfiki projektów i zaawansowania biblioteki SWOODBox projektowanie można sprowadzić w większości do wstawiania kolejnych SWOODBox-ów.

Wydajność jest zawsze kluczową kwestią w produkcji, a więc zasadne jest szukanie sposobów na usprawnienie także korzystania z elementów SWOODBox. Oto kilka prostych sposobów na uproszczenie swojej pracy:

 1. Wstawianie
 2. Pierwszą kwestią jest sposób wstawiania SWOODBox-a. Dostępne są dwie możliwości:

  • „Drag and drop”, czyli przeciągnij i upuść

   Metoda ta polega na przeciągnięciu wybranego elementu z biblioteki SWOODBox w miejsce w obszarze graficznym, w którym chcemy go umieścić. W trakcie definicji program, na podstawie ściany,na którą najechaliśmy myszą zaproponuje nam przestrzeń i podświetli ją na niebiesko. Po zdefiniowaniu przestrzeni SWOODBox wstawi się i będziemy jedynie musieli zatwierdzić okno kopiowania.

  • SWOOD - wstawianie swood boxow metoda drag n drop
 3. “Wstaw SWOODBOX”

  Metoda trochę dłuższa, lecz bardziej rekomendowana ze względu na większą kontrolę. Po kliknięciu PPM w wybrany SWOODBox w bibliotece i wybranie „Wstaw SWOODBox” uruchomimy definicję Box-a przestrzeni, w której chcemy go umieścić. Podobnie, jak w przypadku poprzedniej metody program podświetli proponowaną przestrzeń w zależności od ściany, na którą najedziemy myszą. Tym razem jednak zobaczymy prostopadłościan z pomarańczowymi krawędziami i charakterystycznym trójkątem oznaczającym przód definiowanego przez nas Box-a. Dodatkowo, tym razem po spozycjonowaniu program nie wstawi SWOODBox-a od razu, a da nam możliwość ręcznej edycji wybranej przestrzeni, oraz innych funkcji, które omówimy dalej.

 4. SWOOD - wstawianie SWOODbOXow za pomocą polecenia wstaw swoodbox

 5. Pozycjonowanie
 6. Kolejną kwestią jest pozycjonowanie. SWOODDesign daje nam dwie możliwości:

  • Pozycjonowanie BOX-em

   Polega na wybraniu podświetlonej przestrzeni – wystarczy najechać na ścianę (zwykle wewnętrzną) aby program zaproponował odniesienia dla SWOODBox-a. Tutaj kluczowe jest odpowiednie ustawienie widoku modelu. W zależności od tego jak zorientujemy widok program będzie definiował odniesienie przodu SWOODBox-a. Oznaczone ono będzie małym trójkątem w rogu, który symbolizuje z kolei początek układu współrzędnych – zwykle w lewym dolnym rogu. Definicję przodu można edytować poprzez zmianę widoku (przed wybraniem pozycji) poprzez kliknięcie trójkąta i wybranie nowego odniesienia (zarówno przed ostatecznym zatwierdzeniem jak i później w edycji SWOODBox-a). W przypadku złej definicji możemy skorygować wybraną płaszczyznę odniesienia lub wybrać symbol kursora myszy by na nowo spozycjonować całego BOX-a

  • SWOOD - pozycjonowanie SWOOD BOX

  • Pozycjonowanie poszczególnymi płaszczyznami odniesień

   Polega ono na manualnym wskazaniu każdego z sześciu odniesień po kolei. Warto zwrócić uwagę na to, że po wskazaniu jednego odniesienia program od razu przejdzie do definicji kolejnego. Sposób ten można także wykorzystać do edycji odniesień po wskazaniu BOX-a. Dodatkową możliwością jest zdefiniowanie odległości od wskazanego odniesienia. Wystarczy wpisać wartość w okienku obok symbolu danego odniesienia.

  • SWOOD - SWOODBox pozycjonowanie sciany offset

  • Edycja pozycjonowania

   W przypadku, gdy po zatwierdzeniu okaże się, że źle spozycjonowaliśmy SWOODBox-a możemy skorzystać z możliwości jego edycji. Wystarczy znaleźć operację danego SWOODBox-a w drzewie operacji FeatureManager, a następnie w oknie edycji rozwinąć zakładkę Box, w której możemy zarówno zmienić odniesienia jak i offsety.

  • SWOOD - SWOODbox - edycja pozycjonowania
 7. Wstawianie wielu SWOODBox-ów.
 8. W przypadku gdy chcemy wstawić wielokrotnie ten sam SWOODBox możemy skorzystać z opcji dostępnej pod ikoną zielonego plusa. Wystarczy spozycjonowaniu pierwszego BOX-a kliknąć plus i zdefiniować kolejne odniesienie. Pojawi się także lista zdefiniowanych SWOODBox-ów.

  SWOOD SWOODBox - wstawianie wielu SWOODBoxow

 9. Zarządzanie plikami
 10. Zarządzanie plikami w pracy w środowisku CAD to kwestia niemniej istotna, co samo projektowanie. Podczas wstawiania SWOODBox-ów dostępna jest opcja pozwalająca na zmianę struktury, w której będą zapisywane nowe pliki. Jak wiadomo, podczas wstawiania SWOODBox-a wszystkie niezbędne pliki są kopiowane do folderu przypisanego do bieżącego złożenia. Możemy zadecydować, czy chcemy, aby złożenie i części wstawianego SWOODBox-a były umieszczane razem w głównym folderze, czy wolimy, aby trafiało do niego jedynie złożenie, zaś części były umieszczane w osobnym folderze o nazwie złożenia SWOODBox-a. By zmienić tę opcję należy zaznaczyć lub odznaczyć „Kopiuj wszystkie pliki w tym samym folderze”. Ponadto warto zauważyć, że w przypadku usuwania SWOODBox-a pliki zostaną usunięte dopiero po zapisaniu dokumentu.

  SWOOD -swood box PDM

 11. Dynamiczne podświetlanie
 12. Częstym problemem występującym podczas wstawiania SWOODBox-ów jest brak możliwości zdefiniowania BOX-a podczas pozycjonowania. Wynika to zwykle z faktu, że wyłączona została opcja „Dynamiczne podświetlanie w polu graficznym”. Opcja ta wpływa na podświetlanie powierzchni, ścian, krawędzi itp. po najechaniu na nie kursorem, więc gdy jest wyłączona nie da się zobaczyć podświetlonej propozycji BOX-a podczas pozycjonowania.

  SWOOD SWOODBox - dynamiczne podświetlenie
Podziel się:

Tytuł magistra uzyskałem na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji. Pracę magisterską realizowałem w obszarze skanowania, modelowania oraz wizualizacji 3D. W DPS Software rozwinąłem swoje doświadczenie z oprogramowaniem SOLIDWORKS poszerzając je o dodatek SWOOD do projektowania mebli, a także SOLIDWORKS Visualize do tworzenia realistycznych renderingów. Oprócz doświadczenia inżynierskiego od kilku lat pracuję jako fotograf oraz realizuję się w produkcji filmów. W wolnej chwili sięgam po longboard, dobrą książkę albo jadę z żoną pod namiot do Sopotu.