Strona głównaCIMCOWydano nową wersję CIMCO Edit 2022

Wydano nową wersję CIMCO Edit 2022

CIMCO Edit 2022 nowości - nowe wersje narzędzi

Wydano nową wersję CIMCO Edit 2022

W dniu 3 czerwca 2022 pojawiło się wydanie CIMCO 2022, kolejnej wersji pakietu oprogramowania CIMCO (CIMCO Edit, CIMCO DNC-Max, CIMCO NC-Base i CIMCO MDC-Max). Wydanie CIMCO 2022 oznacza największą aktualizację linii produktów CIMCO od ponad 20 lat. Poniżej przedstawiamy niektóre z najważniejszych zmian w stosunku do wersji V8.

Wydanie CIMCO 2022 usprawnia pracę użytkowników wszystkich produktów, wprowadzając nowy domyślny tryb ciemny i ulepszoną obsługę monitorów o wysokiej rozdzielczości. Wszystkie aplikacje są teraz 64-bitowe, co przekłada się na lepszą wydajność i niezawodność, zwłaszcza w przypadku CIMCO Edit oraz MDC-Max.

Programiści z CIMCO wprowadzili setki większych i mniejszych ulepszeń we wszystkich produktach, w tym nowy silnik symulacyjny w edytorze, usprawnienia zarządzania DNC-Max oraz uproszczenie procesu konfiguracji MDC-Max.

Nowy instalator i zmiany w lokalizacji plików instalacyjnych

Został przebudowany instalator na nowy, który nie jest oparty na MSI, co powinno rozwiązać problemy z instalatorem V8. CIMCO 2022 jest teraz domyślnie instalowane w “Program Files” (np. C:/Program Files/CIMCO 2022), aby spełnić wymagania coraz większej liczby klientów, którzy wymagają, aby oprogramowanie było instalowane w standardowej lokalizacji programu Windows. Ponieważ programy domyślnie nie mają dostępu do zapisu w “Program Files”, jest to istotna zmiana w stosunku do poprzednich wersji. W rezultacie wszystkie aplikacje serwerowe wymagają teraz uruchomienia z uprawnieniami administratora.

Wszystkie aplikacje klienckie (CIMCO Editor, DNC-Max Client i MDC-Max Client) nie wymagają uprawnień administratora, ale ich ustawienia są teraz zawsze przechowywane w “%APPDATA%” (np. C:\Users \John\AppData\Roaming\CIMCO 2022), chyba że zostaną zmienione w pliku “configpaths.cfg”.

Nie jest już wymagane odinstalowanie poprzednich wersji programu przed zainstalowaniem nowej wersji 2022. Ponadto nie ma opcji naprawy, w przypadku uszkodzenia instalacji wystarczy ją ponownie zainstalować.

Istotna informacja: ponieważ CIMCO 2022 instaluje się w nowej lokalizacji, przed uruchomieniem 2022 należy ręcznie wyłączyć i usunąć wszystkie istniejące usługi V8 (lub starsze), takie jak usługa serwera DNC-Max, serwera NC-Base, serwera kopii zapasowych NC-Base, menedżera oprogramowania itp.

Obsługa systemów Windows 10 i Windows 11

Aktualnie CIMCO obsługuje systemy Windows 10 i 11, a także wszystkie wersje serwerów Microsoft, które mają obecnie Mainstream lub Extended Support firmy Microsoft (obecnie Server 2012 i nowsze). Na systemach operacyjnych Microsoft, dla których zakończono wsparcie, można nadal uruchamiać narzędzia CIMCO. Nie są one jednak oficjalnie wspierane, a producent nie będzie wprowadzać modyfikacji w celu prawidłowej obsługi starszych wersji systemu operacyjnego. W szczególności system Windows 7 nie działa już jako serwer NC-Base, ponieważ MySQL/MariaDB przestał obsługiwać system Windows 7.

Kolejną ważną informacją jest zakończenie wspierania 32 bitowych systemów operacyjnych oraz żadnej aplikacji CIMCO opartej na 32 bitach.

Wyłączenie automatycznych aktualizacji

Ze względu na nowy instalator i miejsce instalacji, które uniemożliwiają normalnym użytkownikom aktualizację oprogramowania, funkcja “automatycznej aktualizacji klienta” została tymczasowo usunięta ze wszystkich produktów. W przyszłości zostanie ona zastąpiona centralną usługą “aktualizacji CIMCO”.

Nowości w CIMCO EDIT 2022 – obserwacja zmiennej

Obserwacja Zmiennej pozwala na efektywne śledzenie zarówno początkowego jak i bieżącego stanu zmiennych w odniesieniu do pozycji w programie NC. Podczas symulacji programu NC, przechodzenia przez niego lub wybierania linii można zobaczyć, jak wartość zmiennych jest aktualizowana, aby odzwierciedlić ich stan w każdej pozycji programu NC.

Nowo zakładka Navigation (Navigacja) w CIMCO EDIT 2022

Nowa funkcja w CIMCO Edit 2022 zapewnia przegląd zawartości pliku NC. Przegląd jest generowany automatycznie przez skanowanie kodu NC dla określonych słów kluczowych i prezentowany jako zagnieżdżona struktura (drzewko), która może być rozszerzana lub zwijana w zależności od potrzeb podglądu kodu.

Jakie nowości jeszcze przed nami

Producent informuje, że nie wszystkie ulepszenia znalazły się w już udostępnionej wersji 2022. Będą one sukcesywnie dodawane na przestrzeni roku.

Pobierz narzędzia CIMCO EDIT, CNC-CALC, N-BASE

Możesz zainstalować i uruchamiać oprogramowanie CIMCO w 30 dniowej wersji demonstracyjnej. Przejdź do strony i pobierz pliki instalacyjne CIMCO.

Podziel się:

Swoją przygodę w firmie DPS Software zacząłem, jeszcze jako student, na praktykach gdzie rozwijałem umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem SOLIDWORKS. Dzięki temu po uzyskaniu dyplomu otrzymałem propozycję pracy. Firma dała mi możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kierunku marketingu i tak od prawie 10 lat łączę wiedzę inżynierską z marketingiem.