Strona głównaSOLIDWORKSWyświetlanie wymiarów w ułamkach na rysunku 2D

Wyświetlanie wymiarów w ułamkach na rysunku 2D

Jak wyświetlić ułamki w dokumentacji 2D - SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Wyświetlanie wymiarów w ułamkach na rysunku 2D

Wymiary ułamkowe są dostępne tylko dla długości występujących w jednostkach IPS (cal-funt-sekunda). Aby ustawić odpowiednie jednostki należy wejść w Opcje, następnie w zakładkę Właściwości dokumentu oraz Jednostki i wybrać odpowiedni układ jednostek miar.

Jak wyświetlić ułamki w dokumentacji 2D - SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Można także zamienić poszczególne wymiary poprzez edycję w rysunku 2D. W zakładce Inny po wybraniu Zastąp jednostki możliwy jest wybór zamiany wymiaru do ułamka zwykłego.

Jak wyświetlić ułamki w dokumentacji 2D - SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Teraz można już zamieniać widok wymiarów zapisanych w ułamkach dziesiętnych na wyświetlanie w ułamkach zwykłych. Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi. Wymiary są zapisane w ułamkach zwykłych, już w jednostkach IPS.

Jak wyświetlić ułamki w dokumentacji 2D - SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Wszystkie wymiary przedstawione są w wartościach po przecinku. Spróbujemy teraz zamienić je na ułamki dziesiętne. Aby to zrobić wybieramy już istniejący wymiar, np. wysokość wyciągnięcia prostokątnego (2,10’’). Przechodzimy do zakładki Inny, a następnie zaznaczamy opcję Zastąp jednostki oraz Ułamki. W oknie Mianownik należy wpisać wartość liczbową pomiędzy 2 a 256. Po wpisaniu 10 otrzymamy efekt widoczny poniżej.

Jak wyświetlić ułamki w dokumentacji 2D - SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Aby zmienić wszystkie wymiary na raz można użyć filtru wymiarów i zaznaczyć cały arkusz.

Jeżeli chcemy zmienić rozmiar lub sposób wyświetlania ułamka należy wejść w Opcje, Właściwości dokumentu i Wymiary.

Jak wyświetlić ułamki w dokumentacji 2D - SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Poszczególne style wyświetlania przedstawiono poniżej.

Jak wyświetlić ułamki w dokumentacji 2D - SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Kolejne wymiary zamieniamy podobnie. Po wpisaniu w mianowniku wartości 10 SOLIDWORKS skróci ułamek jeśli to możliwe.

Dla wymiaru średnicowego 1,25 wartość w mianowniku 10 będzie nieprawidłowa. Można jednak zaznaczyć opcję Zaokrąglij do najbliższego ułamka, a wyświetlanie zmieni się na 1 3/10  lub wybrać mianownik 4.

Jak wyświetlić ułamki w dokumentacji 2D - SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

 

Jak wyświetlić ułamki w dokumentacji 2D - SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Po całkowitej zamianie ułamków dziesiętnych na zwykłe rysunek będzie wyglądał następująco.

Jak wyświetlić ułamki w dokumentacji 2D - SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

 

Podziel się:

Ukończyłam Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechanicznym, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. W DPS Software pracuję od 2020 roku jako trener, specjalista techniczny CAD. Moją pasją jest jazda na rolkach, interesuję się też ekologią i stylem życia zero waste.