Strona głównaSOLIDWORKSZmiana grubości blachy importowanego pliku – praktyczne zastosowanie featureWorks

Zmiana grubości blachy importowanego pliku – praktyczne zastosowanie featureWorks

Zmiana grubości blachy importowanego pliku – praktyczne zastosowanie featureWorks

Program SOLIDWORKS pozwala na import neutralnych formatów plików takich jak STEP, IGES, x_t, x_b oraz za pośrednictwem 3D Interconnect plików z innych środowisk CAD. Niestety, podczas zapisu pliku do formatu neutralnego, bądź importu pliku z innego środowiska CAD tracone są istotne informacje. Zazwyczaj problem dotyczy braku szkiców, operacji i płaszczyzn ale nie tylko. Jeżeli importowane są pliki zaprojektowane jako arkusz blachy tracona jest również możliwość edycji grubości blachy jak i standardowego promienia zgięć.

SOLIDWORKS FeatureWorks - edycja blachy

Edytowanie grubości arkusza bez dostępu do folderu „Arkusz blachy” może być trudne i bardzo pracochłonne. Dostępne operacje konwersji na arkusz blachy nie sprawdzą się w przypadku pliku, który już posiada gięcia. Operacje te służą do konwersji plików utworzonych standardowymi operacjami na arkusze blachy. W takiej sytuacji pomocnym narzędziem może okazać się FeatureWorks. W poniższym przykładzie zaprezentowany zostanie import pliku. Następnie zmodyfikowana zostanie grubość blachy oraz promień gięcia dla arkusza blachy.

Na początku warto zweryfikować czy importowany plik nie posiada błędów. W tym celu warto skorzystać z diagnostyki importu. Jeżeli program rozpozna wadliwa geometrię należy ją naprawić wybierając „Próbuj naprawić wszystkie”.

SOLIDWORKS FeatureWorks - diagnostyka importu

Kolejnym krokiem jest rozpoznanie operacji. Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na Import -> FeatureWorks i wybrać „Rozpoznawanie operacji”.

SOLIDWORKS FeatureWorks

Wybranie tej opcji przenosi użytkownika do Menedżera właściwości. W nim można dokonać wyboru, czy operacje mają zostać rozpoznane w sposób automatyczny, czy interaktywny. Sposób interaktywny pozwala na manualny wybór operacji do rozpoznawania, automatyczny rozpoznaje wszystkie możliwe operacje. Typ operacji umożliwia wybór, czy import ma zostać rozpoznany jako standardowe operacje czy jako arkusz blachy. W tym przykładzie istotne jest uzyskanie informacji dotyczących grubości arkusza blachy oraz promienia gięcia. Dlatego operacje zostaną rozpoznawane jako arkusz blachy. Automatyczne operacje dostępne są po wyborze automatycznego trybu rozpoznawania operacji. Jest to szereg operacji widoczny na poniższych zdjęciach. Operacje różnią się w zależności od tego czy model rozpoznawany jest jako standardowa bryła czy arkusz blachy. Jeżeli import rozpoznawany jest jako arkusz blachy należy wybrać nieruchomą ścianę względem której program dopasuje zgięcia i rozcięcia. Należy pamiętać, iż odpowiednio dobrane opcje są kluczowe aby program mógł dopasować operacje.

SOLIDWORKS FeatureWorks - meneger właściwości

Kolejny krok to wybranie OK bądź strzałki w prawo. Program przedstawi użytkownikowi rozpoznane operacje. Zatwierdzenie spowoduje dodanie ich do drzewa operacji. Oprócz nich dodane zostały parametry arkusza blachy, które można edytować.

SOLIDWORKS FeatureWorks - rozpoznane operacje

Wybranie „Edytuj operację” Arkusza blachy pozwoli na edycję parametrów arkusza. Można dokonać edycji parametrów grubości, promienia zgięcia, naddatku materiału oraz automatycznego podcięcia.

SOLIDWORKS FeatureWorks - edytuj operacje

Podziel się:

Specjalista techniczny/ trener CAD. Absolwent Politechniki Śląskiej kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Swoje doświadczenie w projektowaniu 3D zdobywał zajmując się zawodowo inżynierią odwrotną na potrzeby druku 3D. Prywatnie interesuje się modelarstwem oraz historią.