Strona głównaSOLIDWORKSZmiana osi pionowej w orientacji widoku w SOLIDWORKS 2020

Zmiana osi pionowej w orientacji widoku w SOLIDWORKS 2020

Zmiana orienatacji widoku w SOLIDWORKS 2020 - DPSTODAY - DPS Software

Zmiana osi pionowej w orientacji widoku w SOLIDWORKS 2020

W SOLIDWORKS standardowy widok ustawiony jest tak, aby osią pionową był kierunek Y.

Z tą orientacją skojarzone są z tym odpowiednio płaszczyzny: górna jako XZ, prawa jako YZ i przednia jako XY.

W SOLIDWORKS 2020 użytkownik posiada możliwość przedefiniowania standardowych widoków. W tym celu należy wywołać okno Orientacja widoku przy użyciu klawisza Spacja lub z menu górnego Widok -> Modyfikuj -> Orientacja. Z rozwijalnej listy Wysunięcie osi do góry wybieramy insertujący nas kierunek.

Po zaakceptowaniu zmian, wszystkie widoki rysunku również zostaną zaktualizowane.

Model i widoki z osią pionową Y:

Model i widoki z osią pionową Z:

 

Podziel się: