Strona głównaSOLIDWORKSKrzywa oparta na równaniu – poznaj jej magię!

Krzywa oparta na równaniu – poznaj jej magię!

krzywa oparta na równaniu dpstoday

Krzywa oparta na równaniu – poznaj jej magię!

Wielu użytkowników SOLIDWORKS jest już przyzwyczajona do korzystania z podstawowych narzędzi szkicu (linie, prostokąt, okrąg, splajn, łuki…). Lecz są jednak przypadki, kiedy projekt musi być zależny od funkcji matematycznych ze względu na swoją geometrie. Przykładem może być krzywizna soczewki, trasa kolejki górskiej w wesołym miasteczku, tworzenie niestandardowej sprężyny. Aby stworzyć specjalne trasy geometrie, najlepszym podejściem jest zastosowanie narzędzia szkicu o nazwie “Krzywa oparta na równaniu”.

Pierwszą rzeczą, o której warto pamiętać przy użyciu tej komendy, jest to, że generuje ona splajn, a więc pewne ograniczenia zostaną zastosowane, o czym nieco później omówię. Ponadto, ponieważ SOLIDWORKS ocenia funkcje i równania liczbowo, polecenie nie będzie działać w przypadku liczb lub zakresów, które powodują niezdefiniowane wyjścia (np. 1 / X, gdzie X = 0).

solidworks krzywa oparta na równaniu

Polecenie może być stosowane zarówno w przestrzeni 2D i 3D. Aby uzyskać dostęp do krzywych 3D, rozpocznij szkic 3D, a następnie wybierz “Krzywa oparta na równaniu” – w przeciwnym razie domyślnie program uruchomi ją w szkicu 2D.

sinusoida krzywa szkic 2d solidworks jawna

W tym przykładzie krzywej sinusoidalnej, pozostawiając Typ Równania na “Jawne“, możemy zobaczyć, że pole yx przyjmuje równanie w kategoriach “x”, podczas gdy x1 i x2 określają zakres wartości szacowanych dla “x” w równaniu. Krzywa jest generowana i odwoływana od początku (0,0). Zauważ, że oś X jest interpretowana jako długość – zamiast radianów lub stopni w tym przypadku.

solidworks radian pi długość

Gdy generowana jest krzywa równa, można ją umieścić i zintegrować z projektem zgodnie z życzeniem.

sinusoida solidworks wyciągniecie przez obrót

Poniżej znajduje się lista dostępnych funkcji matematycznych w SOLIDWORKS  Krzywa oparta na równaniu

SOLIDWORKS

Uważaj przy określaniu zakresu wejść dla “x”, ponieważ niektóre funkcje są niezdefiniowane w niektórych regionach. Np. sec(x) (odwrotność cosinusa) która działa tylko w określonych przedziałach, takich jak -1,5 <x <1,5 lub 1,6 <x <4,6 itd.

sec funkcja solidworks

Należy pamiętać, aby poprawnie umieszczać nawiasy, gdyż jest to kluczowe dla uzyskania prawidłowych wyników. Np. 1/6 + 4 ≠ 1 / (6 + 4). Pamiętaj także, że ujemne wykładniki muszą być zamknięte w nawiasach. Jeśli składnia się zgadza, równanie będzie podświetlone jako czerwony kolor.

Nie ma również poleceń dla funkcji hiperbolicznych (np. Cosh (x), sinh (x) itd.); Można je jednak zapisać w kategoriach ex takich jak: cosh (x) = (ex + e-x ) / 2.

W przypadku szkiców 2D SOLIDWORKS umożliwia wprowadzanie parametrów równań parametrycznych –  t1 i t2 reprezentują punkt początkowy i końcowy.

Krzywe parametryczne mogą być użyte do tworzenia różnych modelach. Np. począwszy od równania podstawowego dla trąbki, krzywa może być obrócona w model bryłowy parametrami, które łatwo modyfikować.

równanie parametryczne solidworks krzywa oparta na równaniu trąbka

Krzywe oparta na równaniu 3D są również możliwe w SOLIDWORKS z dodatkiem współrzędnej “Z”.

Zastosowania równań matematycznych w projektowaniu są nieograniczone.  Mam nadzieję, że niniejszy artykuł jest pomocny :) Jeśli masz pytania lub interesujący problem, który moglibyśmy opisać na blogu skorzystaj z zakładki Zaproponuj temat.

Poniżej masz kilka przykładów zastosowania takiej krzywej :)

równanie krzywej solidworks

szkic 3d krzywa solidworks

wyciągnięta powierzchnia solidworks krzywa

krzywa parametry solidworkskrążek solidworkskrzywa jawna solidworksmodel bryłowy krzywa solidworksprzyklad 1 zastosowania krzywej

przyklad 2 zastosowania krzywej

Podziel się:

Starszy Specjalista techniczny ds. SOLIDWORKS / Trener. Wyróżniony nagrodą SOLIDWORKS Award Elite w 2014 roku. Uwielbia testować nowe rozwiązania sprzętowe, a nowe technologie nie są mu obce. Smakosz whisky i dobrego jedzenia (sam dobrze gotuje).