Strona głównaSolidCAMSolidCAM 2021 – Co nowego w module 2.5D oraz Toczenia

SolidCAM 2021 – Co nowego w module 2.5D oraz Toczenia

Nowości SOLIDCAM 2021 w 2.5 i Toczeniu

SolidCAM 2021 – Co nowego w module 2.5D oraz Toczenia

Wraz z nowym rokiem na świat wyszła nowa wersja SolidCAM. W tym artykule chcemy się z Państwem podzielić nowymi funkcjonalnościami jakie zostały zaimplementowane w modułach Frezowanie 2.5D oraz Toczenia.

Nowości SOLIDCAM 2021 w module Frezowanie 2.5D

 • Wejścia po łuku dla strategii planowania (wierszowanie)
  – Gdy wybrana jest opcja Roll in, narzędzie używa wejścia po łuku w materiał w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Dodatkowo możemy ustawić parametr przedłużenia wejścia approach distance
  Funkcja ta dostępna jest dla strategii planowania technologią wierszowanie przy kierunku obróbki w przód

  Wejścia po łuku

  Rysunek 1 | Wejścia po łuku

 • Frezowanie gwintów
  •  Frezowanie gwintów wielokrotnych – W najnowszej wersji SolidCAM dodał możliwość ustawieniu więcej niż 1 punktu startu w celu wykonania gwintu wielokrotnego. Ilość wejść (krotność gwintu) możemy zdefiniować w obszarze technologia a następnie przechodząc do zakładki zaawansowane.
   Sekcja Multiple starts:
   – Of starts – parametr określający liczbę punktów startu
   – Thread lead – parametr określający skok gwintu ( liczba punktów startu * skok gwintu). Parametr ten jest nieedytowalny. Wyświetlany jest w celach informacyjnych
   Sekcja sortowanie:
   – Complete step over – kolejność sortowania jest następująca. Najpierw zostanie wykonane pierwsze przejście zgrubne dla wszystkich punktów startowych a dopiero po ich ukończeniu nastąpi przejście do kolejnych przejść zgrubnych
   – Complete Thread – w przeciwieństwie do poprzedniej opcji, przy tym rodzaju sortowania najpierw zostanie wykonana cała obróbka zgrubna dla pierwszego punktu startowego a dopiero po jej ukończeniu nastąpi przejście do obróbki kolejnego punktu startu

   Gwint wielokrotny

   Rysunek 2 | Gwint wielokrotny

  • Różne strategie zgrubnego frezowania gwintów
   W przypadku wyboru wielokrotnego zgrubnego frezowania gwintu dostępne są 4 strategie (podobne do tych co uprzednio były dostępne przy technologii toczenia gwintów).

   Rysunek 3 Zgrubne strategie frezowania gwintu

   Rysunek 3 | Zgrubne strategie frezowania gwintu

   Dla frezowania zgrubnego możemy również zdefiniować pierwszą głębokość skrawania oraz minimalną. Dzięki temu kolejne kroki będą automatycznie zmniejszane (od wartości pierwszego kroku) aby utrzymać stałe obciążenie freza(rysunek 4), aż do osiągnięcia wartości minimalnej. Po jej osiągnięciu kolejne głębokości skrawania będą równe minimalnej głębokości skrawania.

   4 głębokości skrawania

   Rysunek 4 | Kolejne głębokości skrawania

  • Wejścia/Wyjścia
   W wersji 2021 będziemy mogli wybrać różnego rodzaju wejścia/wyjścia dla frezowania gwintów. W przypadku gwintów zewnętrznych mamy do wyboru 3 strategie (po łuku, stycznie, prostopadle). Dla gwintów wewnętrznych możemy wykorzystać wejście po łuku oraz prostopadle.

   5 wejscie_wyjscie

   Rysunek 5 | Wejścia / wyjścia dla operacji frezowania gwintów

  • Definicja frezowanej średnicy
   Obecnie będziemy mogli zdefiniować obie średnice gwintu zewnętrzną i wewnętrzną. Dzięki czemu będziemy mogli zredukować cięcia w powietrzu.

   6 srednice frezowania

   Rysunek 6 | Średnice zewnętrzne i wewnętrzne frezowanego gwintu

 • Frezowanie profilu
  • Odwrócenie Wejścia/wyjścia w przypadku strony narzędzia po środku
   Dla operacji profil, gdy strona narzędzia ustawiona jest na środek w opcjach dojście/wycofanie mamy możliwość odwrócenia wejścia/wyjścia drogi narzędzia.

   7 technologia strona narzedzia

   Rysunek 7 | Strona narzędzia

   8 wejscie po luku

   Rysunek 8 | Wejście/wyjście po łuku przed odwróceniem

   9 odwrocone wejscie

   Rysunek 9 | Wejście/wyjście po łuku po odwróceniu

Nowości SOLIDCAM 2021 w module Toczenia

 • Toczenie trochoidalne
  Ulepszony został algorytm toczenia trochoidalnego, który optymalizuje całą procedurę obróbki zgrubnej, tworząc bardziej optymalną ścieżkę narzędzia na końcu obrabianego przedmiotu.

  10 Toczenie trochoidalne starsze wersje

  Rysunek 10 | Ścieżki narzędzia w starszych wersjach

  11 Toczenie trochoidalne wesja 2021

  Rysunek 11 | Ścieżki narzędzia w SC2021

 • Parametry narzędzia
  • Ochrona oprawki STL
   Ochrona oprawki  wykrywa i zapobiega kolizjom podczas toczenia zgrubnego i wykańczającego. Pole wyboru umożliwia anulowanie wykrywania kolizji uchwytu, gdy nie jest ono potrzebne.

   12 Ochrona oprawki

   Rysunek 12 | Opcja ochrony uchwytu

   13 Ścierzki narządzia

   Rysunek 13 | Różnica w tworzeniu ścieżki z włączoną i wyłączoną

  • Ochrona przed kolizją z mocowaniem
   Kolejną nowością dodaną do modułu toczenia jest ochrona przed kolizją z mocowaniem (uchwytem) przedmiotu. Możemy zdefiniować odległość bezpieczną od uchwytu. Ścieżka automatycznie zostanie dostosowana w taki sposób by uniknąć kolizji.

   14 wykrywanie kolizji z uchwytem

   Rysunek 14 | Ochrona przed kolizją z uchwytem

  • Posuw wejścia i wyjścia
   Dodano możliwość zmiany posuwu dla wejścia i wyjścia. Możemy go zdefiniować jako wartość lub procent w stosunku do posuwu dla operacji wykańczającej

   15 Posuw wejscia i wyjscia

   Rysunek 15 | Posuw dla wejścia i wyjścia

Są to wszystkie nowości dla Frezowania 2.5D oraz Toczenia. W kolejnych artykułach zostaną przedstawione nowości zaimplementowane do reszty modułów, symulatorów oraz opiszemy zmienioną tabelę narzędzi i dodane do niej funkcjonalności takie jak m.in. możliwość ustawienia dla narzędzia kilku punktów skrawających.

Podziel się:

Ukończyłem Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechanicznym. Zawodowe doświadczenie zdobywałem pracując przy różnego rodzaju maszynach do obróbki ubytkowej. Wolny czas lubię spędzać aktywnie.