Strona głównaSWOODSWOOD: Projektowanie kuchni z wykorzystaniem wiązań magnetycznych

SWOOD: Projektowanie kuchni z wykorzystaniem wiązań magnetycznych

SWOOD: Projektowanie kuchni z wykorzystaniem wiązań magnetycznych

Możliwości stworzenia projektu kuchni jest wiele, jednak można wyróżnić dwa najbardziej zalecane. Pierwszym sposobem jest wykorzystanie operacji Pozycjonowanie dostępnej w dodatku SWOODDesign. Wstawiane szafki mogą być dowolnych rozmiarów, a program sam dostosuje je do wskazanych przez nas punktów pozycjonujących. Drugim zaś sposobem jest przygotowanie szafek z tzw. Opublikowanymi odniesieniami, które umożliwią nam wstawianie ich przy pomocy wiązań magnetycznych. W tym artykule pokażę w jaki sposób wykonać przykładową kuchnię, korzystając z wiązań magnetycznych.

Nowy projekt w SWOODDesign

Pierwszym etapem jest oczywiście stworzenie nowego projektu. Tym razem wybierzemy szablon SWOODFrame i korzystając z funkcjonalności SWOOD, określimy odpowiednie wymiary korpusu – w naszym wypadku pomieszczenia kuchni. Następnie na płaszczyźnie bocznej tworzymy szkic pozycjonujący, na którym później umieścimy odpowiednie odniesienia do wiązań magnetycznych. Ważne, aby przed rozpoczęciem wstawiania szafek mieć już przemyślane które punkty/narożniki będą ze sobą łączone.

Tworzenie opublikowanych odniesień w ścianach kuchni

W kolejnym kroku tworzymy część reprezentującą ściany kuchni. Wykorzystując szkic z lewej płaszczyzny konwertujemy go do części i rozpoczynamy wprowadzać odniesienia. Wybieramy Narzędzia > Asset Publisher… W oknie operacji definiujemy Złącze 1 wskazując Punkt łączący, a następnie ścianę, która określi kierunek odniesienia. Następnie wybieramy Dodaj złącze. Tym samym stworzyliśmy złącze, które zadziała jak magnes, gdy przyciągniemy w jego miejsce szafkę z analogicznym złączem. Dodajemy punkty w każdym miejscu, gdzie planujemy umieszczać nasze komponenty.

Asset Publisher w szafkach

Podobną czynność wykonujemy w przypadku szafek. Musimy przygotować złącza – odniesienia magnetyczne w każdym punkcie, który ma łączyć szafkę z kolejnymi szafkami bądź ścianą kuchni. Zwracamy uwagę na poprawny kierunek odniesień. Aby „przyciąganie” było poprawne strzałki kierunków muszą być ku sobie zwrócone. W ten sposób przygotowujemy zestaw wszystkich potrzebnych nam szafek. W tym przypadku szafki muszą być w docelowych wymiarach, ponieważ będziemy wstawiać ich kolejne wystąpienia – nie będą to złożenia unikatowe.

Wstawianie szafek do złożenia

Samo umieszczanie szafek w złożeniu jest czynnością zdecydowanie łatwiejszą i szybszą niż w przypadku wstawiania kopii złożeń przy pomocy pozycjonowania. Szafki wstawiamy przeciągając je z biblioteki SWOOD lub przy pomocy Wstaw komponenty. Wiązania tworzymy poprzez przeciąganie szafki w docelowe miejsce a następnie upuszczenie jej, po wykryciu wiązania magnetycznego sygnalizowanego fioletową linią z kulami w punktach odniesień. Po stworzeniu wiązania możemy z łatwością zerwać je lub zmienić poprzez ponowne przeciągnięcie szafki. Tak tworzymy całą kuchnię. Przy poprawnym zdefiniowaniu opublikowanych odniesień oraz gabarytów szafek cały proces może zająć nawet kilka minut.

Wstawienie blatów i dostosowanie materiałów

W ostatnim etapie możemy skorzystać ze SWOODBox’ów cokołów oraz blatów, a także ujednolicić materiały czy obrzeża. Gdy wygenerujemy raport zostaną zliczone wszystkie formatki i okucia, a automatyczna dokumentacja dostępna w naszej aplikacji PanelDPS pozwoli na szybkie stworzenie rysunków poszczególnych paneli, szafek oraz całego złożenia kuchni.

Podsumowywanie

Jak wspomniałem na wstępie istnieje wiele metod projektowania w środowiskach CAD i nawet te polecane przez producentów możemy wykonywać różnymi drogami – najważniejsze, aby osiągnąć zadowalający nas efekt. W tej metodzie trzeba mieć świadomość odmiennego zarządzania plikami niż w typowo ‘swoodowym” podejściu, w którym każda szafka jest unikatowa. Mianowicie musimy mieć gotowe złożenia, a wstawiamy jedynie kolejne wystąpienia konkretnych szafek. Gdy wstawimy przykładowo 6 wystąpień tego samego mebla i będziemy chcieli zmienić wymiar jednego z nich, zmiana będzie widoczna we wszystkich sześciu wystąpieniach. Działamy wówczas de facto na jednym złożeniu.

Ta metoda ma pewne ograniczenia jednak pozwala na bardzo szybkie stworzenie złożenia kuchni.

Podziel się:

Tytuł magistra uzyskałem na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji. Pracę magisterską realizowałem w obszarze skanowania, modelowania oraz wizualizacji 3D. W DPS Software rozwinąłem swoje doświadczenie z oprogramowaniem SOLIDWORKS poszerzając je o dodatek SWOOD do projektowania mebli, a także SOLIDWORKS Visualize do tworzenia realistycznych renderingów. Oprócz doświadczenia inżynierskiego od kilku lat pracuję jako fotograf oraz realizuję się w produkcji filmów. W wolnej chwili sięgam po longboard, dobrą książkę albo jadę z żoną pod namiot do Sopotu.