Strona głównaSOLIDWORKS3D Interconnect SOLIDWORKS – jak zapisać części złożenia w osobnym pliku?

3D Interconnect SOLIDWORKS – jak zapisać części złożenia w osobnym pliku?

3D Interconnect SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

3D Interconnect SOLIDWORKS – jak zapisać części złożenia w osobnym pliku?

Funkcja 3D Interconnect pojawiła się w wersji SOLIDWORKS 2017. Umożliwia ona między innymi bezpośrednie otwieranie danych CAD do złożenia SOIDWORKS bez potrzeby konwertowania plików z innych systemów CAD. W oprogramowaniu SOLIDWORKS funkcja 3D Interconnect jest domyślnie włączona.

Aby włączyć lub wyłączyć narzędzie 3D Interconnect:

  1. kliknij Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Importuj,
  2. w oknie dialogowym ustaw Format pliku jako Ogólny,
  3. zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji Włącz 3D Interconnect,
  4. kliknij OK.

Częstym problemem użytkowników jest brak możliwości zapisania importowanego pliku złożenia w ten sposób aby każda część zapisała się w osobnym pliku. Rozpatrzmy sytuację, gdy próbujemy zapisać plik, który dostaliśmy w formacie STEP. Po zaimportowaniu pliku Flashlight.step można zauważyć, że ikona złożenia w drzewie operacji ma zieloną strzałkę. Ta strzałka oznacza, że plik nie jest zapisany w formacie SOLIDWORKS (Rysunek 1).

3D Interconnect SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek nr 1

Ponadto, nie ma możliwości otworzenia komponentu w nowym oknie (Rysunek 2).

3D Interconnect SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek nr 2

Zapisując złożenie za pomocą funkcji zapisz jako, zapisze się jedynie plik głównego złożenia w formacie SOLIDWORKS, a wszystkie komponenty zapiszą się wewnątrz złożenia jako wirtualne.

Aby zapisać każdą część złożenia w osobnym pliku należy:

1) Kliknąć PPM na nazwę najwyższego złożenia z zieloną strzałką przy ikonie i wybrać z listy rozwijanej polecenie Rozłóż operację (Rysunek 3).

3D Interconnect SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek nr 3

2) Zgadzamy się na przerwanie połączenia z oryginalnym modelem CAD, dzięki temu możliwy będzie zapis do formatu SOLIDWORKS (Rysunek 4).

3D Interconnect SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek nr 4

3) Wybieramy funkcję zapisz jako. W oknie zapisywania wybieramy lokalizację i klikamy przycisk zapisz (Rysunek 5).

3D Interconnect SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek nr 5

4) W pojawiającym się oknie wybieramy opcję zapisz zewnętrznie (określ ścieżki) i klikamy przycisk OK (Rysunek 6).

3D Interconnect SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek nr 6

5) W zdefiniowanej wcześniej lokalizacji znajdują się pliki każdej części (Rysunek 7).

3D Interconnect SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek nr 7

Warto zauważyć, że po rozłożeniu operacji (krok 2) w drzewie operacji żaden komponent nie ma ikony z zieloną strzałką i mamy możliwość otworzenia komponentów w osobnym oknie (Rysunek 8).

3D Interconnect SOLIDWORKS - DPSTODAY - DPS Software

Rysunek nr 8

 

 

Podziel się: