Strona główna3DEXPERIENCECertyfikacja SOLIDWORKS Academic – czyli jak zdobyć swój pierwszy certyfikat?

Certyfikacja SOLIDWORKS Academic – czyli jak zdobyć swój pierwszy certyfikat?

Certyfikacja SOLIDWORKS i 3DEXPERIENCE Platform dla studentów i wykładowców

Certyfikacja SOLIDWORKS Academic – czyli jak zdobyć swój pierwszy certyfikat?

Certyfikaty SOLIDWORKS są praktycznym potwierdzeniem umiejętności użytkownika. Respektowane przez pracodawców na całym świecie dają punkt zaczepienia w pierwszych etapach naszej kariery. Jednostki edukacyjne posiadające aktywną subskrypcję SOLIDWORKS mogą generować vouchery egzaminacyjne na dowolny z 13 dostępnych modułów lub w przypadku posiadania aktywnej subskrypcji platformy 3DEEXPERIENCE – 4 moduły.

Certyfikacja SOLIDWORKS

Certyfikacja SOLIDWORKS Education Academic

 • Certified SOLIDWORKS Associate in Mechanical Design (CSWA)

Rekomendowany jako pierwszy dla ludzi rozpoczynających przygodę z SOLIDWORKS. Jest potwierdzeniem posiadania podstawowej znajomości podstaw inżynierskich i praktyk branżowych.
Link do testowego egzaminu.

 • Certified SOLIDWORKS Associate in Electrical (CSWA-Electrical)

Certyfikat potwierdzający znajomość instalacji, projektów elektrycznych, schematów elektrycznych oraz zasad inżynierii elektrycznej.
Link do testowego egzaminu.

 • Certified SOLIDWORKS Associate in Additive Manufacturing (CSWA-Additive Manufacturing)

Certyfikat dla zainteresowanych z branży druku 3D. Posiadacz certyfikatu potwierdza znajomość materiałów, typu maszyn i procesów stosowanych w druku 3D oraz zasad projektowania i obróbki wykończeniowej uzyskanych detali.

 • Certified SOLIDWORKS Associate in Simulation (CSWA-Simulation)

Certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu:

 • wytrzymałości materiałów,
 • metody elementów skończonych (MES),
 • analizy statycznej,
 • podstawy analizy naprężeń,

oraz umiejętność zastosowania SOLIDWORKS Simulation.

 • Certified SOLIDWORKS Professional CAD (CSWP)

W tematyce projektowania CAD jest to następny poziom po CSWA. Potwierdza zaawansowane umiejętności dot. części, złożeń, rysunków oraz znajomość praktyk inżynierskich.
Link do testowego egzaminu.

 • Certified SOLIDWORKS Professional in CAM (CSWP-CAM)

Certyfikat potwierdzający znajomość funkcji i narzędzi SOLIDWORKS CAM.
Link do testowego egzaminu.

 • Certified SOLIDWORKS Professional in Simulation (CSWP-Simulation)

Kandydaci którzy pomyślnie zdali egzamin certyfikacyjny wykazali się umiejętnościami tworzenia i analizowania różnych typów scenariuszy symulacji rozumiejąc podstawy symulacji i MES.

 • Certified SOLIDWORKS Professional in Model Based Design (CSWP-MBD)

Posiadacze tego certyfikatu potwierdzają swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania SOLIDWORKS Model Based Definition.
Link do testowego egzaminu.

 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced in Drawing Tools (CSWPA-DT)

Certyfikat potwierdza wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania narzędzi i funkcji dostępnych w środowisku rysunku 2D SOLIDWORKS.
Link do testowego egzaminu.

 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced in Mold Making (CSWPA-MM)

Ukończenie egzaminu z Mold Making dowodzi, że posiadasz odpowiednie umiejętności w zakresie korzystania z funkcji i narzędzi SOLIDWORKS dot. form.
Link do testowego egzaminu.

 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced in Surfacing (CSWPA-SU)

Pomyślne ukończenie egzaminu potwierdza zdolność do tworzenia zaawansowanych modeli powierzchni, a także rozwiązywania i naprawiania uszkodzonych obiektów powierzchniowych lub obiektów importowanych.
Link do testowego egzaminu.

Certified SOLIDWORKS Professional Advanced in Weldments (CSWPA-WD)

Posiadacz certyfikatu potwierdza , że rozumie narzędzia SOLIDWORKS w zakresie projektowania konstrukcji spawanych.
Link do testowego egzaminu.

 • Certified SOLIDWORKS Professional Advanced in Sheet Metal (CSWPA-SM)

Dla pracodawców jest to informacja ,że posiadacz certyfikatu rozumie zestaw narzędzi SOLIDWORKS, które pomagają w projektowaniu komponentów arkusza blachy.
Link do testowego egzaminu.

Certyfikacja 3DEXPERIENCE

Certyfikacja 3DEXPERIENCE Platform Education Academic

 • 3DEXPERIENCE – Collaborative Business Innovator

Ukończenie egzaminu 3DExperience pokazuje, że z powodzeniem wykazaliśmy się znajomością narzędzi do zarządzania danymi za pośrednictwem platformy.

 • 3DEXPERIENCE – Collaborative Industry Innovator

Posiadając certyfikat potwierdzamy znajomość aplikacji do bezpiecznego i ustrukturyzowanego zarządzania w czasie rzeczywistym wszystkimi treściami związanymi z produktami na platformie.

 • 3DEXPERIENCE – 3D Creator

Posiadając rolę twórcy 3D na platformie 3DExperience możemy tworzyć projekty parametryczne 3D z dowolnego miejsca, na dowolnych urządzeniu. Posiadanie Certyfikatu potwierdza posiadaną przez nas wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi aplikacji.

 • 3DEXPERIENCE – 3D Sculptor

W ramach przygotować do egzaminu dowiesz się jak tworzyć wysoce stylizowaną geometrię za pomocą modelowania podziału dostępnego na platformie 3DExperience. Posiadając certyfikat potwierdzisz poziom zaawansowania w zakresie aplikacji wchodzących w skład roli 3D Sculptor.

Certyfikacja SOLIDWORKS dla wykładowców
Certyfikacja SOLIDWORKS dla Wykładowców i Nauczycieli

 • SOLIDWORKS Accredited Educator Certification

Certyfikat akredytowanego nauczyciela SOLIDWORKS zapewnia nauczycielom kwalifikacje do rozwoju zawodowego. Zdając egzamin potwierdzamy biegłość techniczną w zakresie obsługi SOLIDWORKS.

 • Technology Educator Competency Exam (TECE)

Egzamin przeznaczony jest dla nauczycieli chcących potwierdzić swoją biegłość techniczną przy projektowaniu CAD 3D. Zdając egzamin potwierdzamy wiedzę w zakresie symulacji, zrównoważonego projektowania. W celu podejścia do egzaminu TECE należy być zarejestrowanym jako akademicki dostawca certyfikacyjny.

Podziel się:

Swoje doświadczenie zawodowe zbierał pracując w branży produkcyjnej oraz działając w strukturach Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Warszawskiej. Prywatnie miłośnik zwierząt i jednośladów. Za cel wyznaczył sobie niesienie pomocy innym co realizuje w wolnym czasie jako ratownik.