Strona głównaBez kategoriiCertyfikat CSWPA w zakresie modułu arkusze blach

Certyfikat CSWPA w zakresie modułu arkusze blach

Certyfikat CSWPA w zakresie modułu arkusze blach

CSWPA – SM (Certified SolidWorks Professional Advanced – Sheet Metal) to certyfikat potwierdzający zaawansowane umiejętności obsługi programu SolidWorks z zakresu modułu „Arkusze blach”.

SOLIDWORKS CSWPA arkusze blach – jak wygląda certyfikat?

W trakcie egzaminu zostaniemy poproszeni o udzielenie odpowiedzi na 15 pytań, a łączny czas na ich wykonanie to 90 minut. Aby uzyskać wynik pozytywny, należy zdobyć co najmniej 75% punktów. Uzyskany certyfikat pojawi się niezwłocznie po ukończeniu testu na naszym koncie 3DEXPERIENCE® Certification Center. W przypadku niepowodzenia, możemy powtórnie przystąpić do egzaminu po 14 dniach.

Jak podejść do certyfikatu CSWPA arkusze blach?

Zdanie czterech z pięciu certyfikatów CSWPA i certyfikatu CSWP jest wymagane, aby mieć możliwość podejścia do egzaminu CSWE – Certified SolidWorks Expert. Aby podejść do egzaminu, niezbędne jest posiadanie oprogramowania w wersji 2011 lub nowszej. Przykładowy egzamin oraz instrukcja instalacji narzędzia testującego znajduje się tutaj

Certyfikat CSWPA arkusze blach – struktura

Zostaniemy poproszeni o wykonanie 3 elementów, które następnie będzie należało odpowiednio modyfikować

 • Element 1 – modelowanie i edycja komponentu utworzonego przy pomocy odgięcia bazowego,
 • Element 2 – konwersja modelu bryłowego na arkusz blachy,
 • Element 3 – edycja komponentu i wykorzystanie funkcji “Narzędzia formatowania” (“Forming tools”).

Informacje o modelu o jakie może poprosić nas program egzaminacyjny to:

 • Masa,
 • Odległość między dwiema krawędziami,
 • Dane dotyczące “Ramki granicznej (Bounding box)”.

Certyfikat CSWPA arkusze blach – wskazówki

 • Sprawdź zainstalowaną na Twoim komputerze wersję programu Microsoft Excel – musi być kompatybilna z wersją SOLIDWORKS którą posiadasz. Jest to niezbędny warunek poprawnego działania funkcjonalności “Tabela grubości” (“Gauge table”),
 • Upewnij się, że Twój arkuszy blachy da się rozłożyć tak, aby nie występowały żadne kolizje,
 • Zwróć uwagę na kierunek tworzenia odgięcia bazowego względem szkicu (na zewnątrz/do wewnątrz),
 • Pamiętaj o poprawnym doborze materiału i parametrów arkusza (promień, grubość, naddatek materiału). Tam gdzie to wymagane, korzystaj z tabeli grubości.
 • Narzędzia formatowania należy pobrać i skopiować do folderu:
  (dysk)/ProgramData/SolidWorks/SOLIDWORKS (wersja)/Design Library/forming tools
 • Każde zadanie zapisuj jako osobny plik, tak aby mieć możliwość ewentualnej korekty.

Ramka graniczna – Bounding box

Aby udzielić odpowiedzi na niektóre z pytań, niezbędne jest sprawdzenie informacji na temat ramki granicznej arkusza. Można je sprawdzić poprzez rozwinięcie listy elementów ciętych, a następnie kliknięciu prawym przyciskiem myszy na interesującym nas obiekcie i sprawdzeniu jego właściwości.

SOLIDWORKS CSWPA - arkusze blach - sprawdzenie właściwości arkusza

Rys. 1 Sprawdzenie właściwości arkusza

SOLIDWORKS CSWPA - arkusze blach - okno właściwości arkusza

Rys. 2 Okno właściwości arkusza

Czas na wykonanie zadań jest relatywnie krótki, dlatego istotne jest, aby bardzo sprawnie poruszać się w programie oraz dobrze znać narzędzia arkuszy blach. Dobrą metodą rozwoju umiejętności obsługi modułu jest ukończenie kursu dostępnego na platformie MySolidWorks. Znajduje się tam dedykowana, tematyczna ścieżka nauki wraz z przykładowymi ćwiczeniami.

Podziel się:

Kamil Gruszka – świeżo upieczony absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Oprócz skanowania 3D interesuje się sportami motorowymi, zwłaszcza żużlem. Dodatkowo, śpiewa basem w chórze akademickim.