Strona głównaProduktyDodatek EPDM – kopia nadzorowana wydawanej dokumentacji

Dodatek EPDM – kopia nadzorowana wydawanej dokumentacji

Dodatek EPDM – kopia nadzorowana wydawanej dokumentacji

Dodatek EPDM – kopia nadzorowana wydawanej dokumentacji

Wydanie wydrukowanej kopii dokumentacji na produkcje lub dla kontrahentów powinno się odbywać w sposób nadzorowany.  Aby to działanie usprawnić stworzyliśmy dodatek do EPDMkopia nadzorowana wydawanej dokumentacji.

Większość firm wpisuje informacje o wydanej dokumentacji do plików MS Excel lub innych rejestrów. Takie działanie wymaga ręcznego przepisania wielu danych, co zajmuje czas i stwarza ryzyko pomyłki. Dzięki zastosowaniu dodatku, można tą czynność zautomatyzować.

Dodatek uruchamiany jest na pliku lub grupie plików i automatycznie pobiera informacje potrzebne do wpisania na listę wydawanej dokumentacji. Lista informacji, jaką dodatek pobiera z pliku jest konfigurowalna i można ją dostosować do indywidualnych potrzeb.

Dodatek pozwala wyszukać dokumentacje, która jest aktualnie używana przez dany wydział, gniazdo lub stanowisko. Dzięki zastosowaniu dodatku można sprawdzić całą dokumentacje wydaną do danego wyrobu oraz skontrolować, czy wydrukowana kopia dokumentacji znajdująca się na produkcji jest aktualna.

 

Działanie dodatku

W celu wydania dokumentacji zaznacza się plik lub grupę plików, a następnie włącza w menu kontekstowym EPDM „Dokumentacja->Wydaj dokumentację”.

EPDM

Dodatek automatycznie pobiera informacje o dokumentacji do wydania, dzięki czemu nie ma konieczności ręcznego przepisywania danych. Podczas pobierania informacji o wydawanej dokumentacji dodatek automatycznie pobiera najnowsze wersje plików. W momencie, gdy dokumentacje nie jest jeszcze zatwierdzona dodatek nie pozwala na wydanie dokumentacji, która jest jeszcze w edycji lub sprawdzaniu.

W czasie zapisu informacji o wydanej dokumentacji dodatek może wydrukować automatycznie dokumentacje, która ma zostać wydana na produkcję. Wydruk jest realizowany poprzez standardową funkcjonalność systemu EPDM, czyli zadanie drukowania.

Karta EPDM

Dokumenty, których kopie zostały wydrukowane dla produkcji, można sprawdzić na liście wydanej dokumentacji.

Lista zawiera, również historię wydań dokumentacji, dzięki czemu wiadomo na podstawie, jakiej wersji dokumentacji została wyprodukowana dane partia wyrobów.

Lista EPDM

Dodatek jest stworzony w kilku konfiguracjach w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa. Poniżej jest przedstawiona konfiguracja umożliwiająca także:

  • sprawdzenie wydania dokumentacji dla danego wyrobu,
  • umożliwiająca kontrolowanie zwrócenia dokumentacji z produkcji,
  • wydanie dokumentacji do różnych działów w firmie.

 Rejestr EPDM

Dzięki zastosowaniu dodatku kopia nadzorowana wydania dokumentacji możemy spełnić wymagania systemu ISO odnoście wydania dokumentacji na produkcje, usprawnić pracę konstruktorów i technologów oraz wyeliminować błędy związane z nieaktualną dokumentacją wydaną na produkcję.

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.