Strona głównaSOLIDWORKS SimulationEwaluator symulacji w SOLIDWORKS SIMULATION 2020

Ewaluator symulacji w SOLIDWORKS SIMULATION 2020

Ewaluator symulacji w SOLIDWORKS SIMULATION 2020

Ewaluator symulacji w SOLIDWORKS SIMULATION 2020

Ile razy zdarzyło się, że przygotowujemy długo badanie, a obliczenia zostawiamy „na noc”. Następnego dnia, po przyjściu do pracy okazuje się, że badanie nie powiodło się np. po godzinie zostało przerwane z powodu braku pamięci.  Jest to dość uciążliwe.

W wersji 2020 zostało wprowadzone nowe narzędzie – Ewaluator symulacji. Narzędzie to sprawdza ustawienia naszego badania, czy są one optymalne dla przeprowadzenia poprawnej symulacji. W oknie wyświetlane są informacje dotyczące lokalizacji folderu wyników, pojemności pamięci masowej na dysku wyników, przypisań materiałów oraz objętości siatkowej. Jest bardzo przydatne w sytuacji gdy mamy przeprowadzić badanie o długim czasie obliczeń, gdyż już na wstępie wykrywamy potencjalne błędy.

Aby wywołać narzędzie, klikamy w drzewku symulacji prawym klawiszem części na badaniu i z podręcznego menu wywołujemy Ewaluator symulacji.

Ewaluator symulacji w SOLIDWORKS SIMULATION 2020

Wyświetlone okienko składa się z 3 części.

Sekcja Wyniki wskazuje umiejscowienie ścieżek modelu, folderu wyników oraz wolnego miejsca na dysku.

Ewaluator symulacji w SOLIDWORKS SIMULATION 2020

Jeśli chcielibyśmy zmienić położenie foldera wyników, możemy skorzystać z wyświetlonego hiperłącza.

Ewaluator symulacji w SOLIDWORKS SIMULATION 2020

Ponadto, na podstawie informacji zawartych w tej części możemy skorygować informacje, gdy zostanie utracone połączenie między badaniem, a wynikami.

Sekcja Materiały pozwala na kontrolę, które materiały są przypisane do poszczególnych części.

Ewaluator symulacji w SOLIDWORKS SIMULATION 2020

Przejrzenie tych informacji w widocznej tabeli jest znacznie łatwiejsze niż przeszukiwanie w elementów drzewie symulacji, co pozwala użytkownikom szybko sprawdzić, czy wszystkie materiały są poprawnie przypisane. Jeśli kursorem najedziemy na element w kolumnie Materiał, wyświetlą się podstawowe właściwości danego materiału: współczynniki sprężystości, Poissona i cieplne, gęstość, granicę plastyczności.

Ewaluator symulacji w SOLIDWORKS SIMULATION 2020

Sekcja ostatnia – objętość siatkowa, która porównuje objętości siatki.

Ewaluator symulacji w SOLIDWORKS SIMULATION 2020

Pokazana jest objętość siatki przypisanej do modelu, objętość modelu i różnicę procentową dla każdego obiektu używanego w analizie. Jeśli rozbieżności między siatką i modelem będą duże, wówczas będzie to miało znaczący wpływ na dokładność naszej analizy.

Podsumowując, nowe narzędzie w SOLIDWORKS Simulation 2020 Ewaluator symulacji sprawdza ustawienia badania pod kątem uzyskania w miarę dokładnych wyników, już przy pierwszym uruchomieniu, co znacznie przyspieszy wykonywanie czasochłonnych analiz.

 

Podziel się:

Trener z ponad 20 letnim doświadczeniem, specjalista od SOLIDWORKS Simulation i SOLIDWORKS CAD 3D.