Strona głównaAktualnościExactFlat – usprawnienie projektowania wyrobów z tkanin technicznych

ExactFlat – usprawnienie projektowania wyrobów z tkanin technicznych

exactflat

ExactFlat – usprawnienie projektowania wyrobów z tkanin technicznych

ExactFlat Design Studio to pierwszy produkt zintegrowany ze środowiskiem SolidWorks, który łączy pięć podstawowych etapów rozwoju produktu z tkanin technicznych: projektowania, konwersji 3D do 2D (rozłożenie modelu na płasko), nestingu (automatycznego upakowywania na arkuszu), kosztorysowania i tworzenia dokumentacji w jednym systemie. Integracja wewnątrz SolidWorks pozwala wprowadzać swoje produkty na rynek szybciej, z mniejszym wysiłkiem i przy niższych kosztach. Wielu z klientów dzięki zastosowaniu ExactFlat uzyskuje wydajność większą niż 50%.

ExactFlat jest programem który tworzy powierzchnie 2D z modeli 3D CAD.  Jest on unikalny ze względu na to że został stworzony do generowania powierzchni płaskich ze skomplikowanych, nierozwijalnych powierzchni z plików 3D CAD.

ExactFlat jest odpowiedni dla firm z branży motoryzacyjnej, lotniczej, morskiej, odzieży, mebli.

Pełen pakiet, który rozszerza możliwości SolidWorks, przez co jest niezbędny dla firm wykonujących wyroby szyte z materiałów tekstylnych.

ExactFlat Design Studio jest dodatkiem do SolidWorks który zawiera narzędzia projektowe do produktów szytych – od foteli samochodowych do plecaków.

 Główna funkcjonalność systemu to:

  • rozkładania na płasko elementów z modeli 3D,
  • łączenie kilku elementów w jeden,
  • przygotowanie nestingu.

Algorytmy od dwunastu lat rozwijane przez ExactFlat używają metody elementów skończonych dla materiałów niejednorodnych dla powierzchni nierozwijalnych.

Projektowanie może być realizowane zarówno w środowisku 2D jak i 3D.

Pierwsze z nich jest dla tych, którzy są przyzwyczajeni do posiadanych narzędzi projektowych dla wyrobów szytych, zaś trójwymiarowe dla tych którzy w swobodny sposób posługują się programem SolidWorks.

Sposób projektowania może być przełączany w każdej chwili,  a wszystkie zmiany są parametryczne związane. Na przykład, projektant może modelować fotel w SolidWorks, zamienić powierzchnie modelu do kształtów 2D, przyłożyć siłę do tego modelu, aby zobaczyć, w jaki sposób fotel się zdeformuje, dodać szew i naddatki materiału na brzegu, a rozłożone na płasko elementy utworzą wykrój gotowy do przesłania do maszyny tnącej. W trybie 2D, oprogramowanie zawsze pamięta, które krawędzie będą razem zszywane, więc zmiana dokonana w jednym elemencie automatycznie aktualizuje odpowiadający kształtów, jak również i model 3D.

Istnieją również specjalne, automatycznie dodawane właściwości dostosowane związane z każdą krawędzią włączając nazwę krawędzi, typ krawędzi, jak również informację długość krawędzi. Podczas tworzenia rysunku, ExactFlat automatycznie mierzy długości nawet najbardziej skomplikowanych krawędzi.

W rozwoju ich produktu, zespół ExactFlat pracował bezpośrednio z SolidWorks – dodatek obsługuje makra, gesty myszy i opcje systemu poprzez standardowy interfejs  SolidWorks.

ExactFlat pomaga projektantom i inżynierom wykonać więcej, w krótszym czasie, z mniejszym wysiłkiem.

Standardowy proces wytwórczy

Rys. 1. Standardowy proces wytwórczy

 Proces wytwórczy z ExactFlat

Rys. 2. Proces wytwórczy z ExactFlat

 Widok modelu 3D w SolidWorks

Rys. 3. Widok modelu 3D w SolidWorks

Rozkładanie modelu 3D na elementy z przedstawieniem naprężeń

Rys. 4. Rozkładanie modelu 3D na elementy z przedstawieniem naprężeń

Widok wykroju Rys. 5. Widok wykroju

 Zintegrowany szybki nesting wraz z przygotowaniem znaczników

Rys. 6. Zintegrowany szybki nesting wraz z przygotowaniem znaczników

 Dopracowanie wykroi

Rys. 7. Dopracowanie wykroi

 Szczegółowe i szybkie, automatyczne szacowanie kosztów

Rys. 8. Szczegółowe i szybkie, automatyczne szacowanie kosztów

Dokumentacja produkcyjna Rys. 9. Dokumentacja produkcyjna – łatwe przeciąganie i upuszczenie, tworzenie BOM i marszrut technologicznych

Korzyści z zastosowania ExactFlat

  • Skrócenie czasu projektowania,
  • Uproszczenie procesu projektowania,
  • Zmiana procesu manualnego  z procesem cyfrowym ExactFlat używającym zaawansowanych algorytmów,
  • Konsolidacja procesów w jedną platformę w celu eliminacji wymiany plików i ręcznej wymiany informacji oraz zarządzania wersjami,
  • W pełni połączone dane – zmiana projektowa wpływa na obszary powiązane,
  • ExactFlat działa wewnątrz SolidWorks,
  • Alternatywa dla systemów CAD 2D lub 3D w zakresie wyrobów z tkanin technicznych.
Podziel się:

Swoją przygodę w firmie DPS Software zacząłem, jeszcze jako student, na praktykach gdzie rozwijałem umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem SOLIDWORKS. Dzięki temu po uzyskaniu dyplomu otrzymałem propozycję pracy. Firma dała mi możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kierunku marketingu i tak od prawie 10 lat łączę wiedzę inżynierską z marketingiem.